Młodzieżowy Inkubator Kultury i Rekreacji – Grzegorz Miszok

Projekt inżynierski Młodzieżowego Inkubatora Kultury i Rekreacji opracowany przez studenta Politechniki Śląskiej Grzegorz Miszoka pod kierunkiem Katarzyny Locher-Książek jest próbą atrakcyjnego uzupełnienia fragmentu ulicy Dunikowskiego w Gliwicach.

Projekt inżynierski: „Młodzieżowy Inkubator Kultury i Rekreacji”
Uzupełnienie fragmentu zabudowy ulicy Dunikowskiego w Gliwicach.
Autor: Grzegorz Miszok
Prowadzący zajęcia: dr inż. Arch. Katarzyna Locher-Książek doc Pol. Śl.
Uczelnia: Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Architektury
Rok akademicki: 2012/13

Młodzieżowy Inkubator Kultury i Rekreacji. Projekt: Grzegorz Miszok, WA Politechniki Śląskiej

Młodzieżowy Inkubator Kultury i Rekreacji. Projekt: Grzegorz Miszok, WA Politechniki Śląskiej

Młodzieżowy Inkubator Kultury i Rekreacji


„Tematem projektu inżynierskiego jest uzupełnienie zabudowy przy ulicy Dunikowskiego w Gliwicach, na pustej działce pomiędzy kamienicami pochodzącymi z początku dwudziestego wieku. Nasunął mi się pomysł aby zaprojektować budynek, w którym będzie kumulacja rekreacji, kultury i usługi wyższego rzędu czyli młodzieżowy inkubator kultury i rekreacji. Ulica Dunikowskiego może stać się naturalnym przedłużeniem dzielnicy akademickiej analogicznie do ulicy Księdza Marcina Strzody na której znajduje się oddział wydziału chemicznego politechniki śląskiej oraz jest rewaloryzowany budynek dawnego kina-X na potrzeby wydziału architektury. W Gliwicach brakuje takiego rozwiązania aby w jednym miejscu pomieścić rekreacje fizyczną, regeneracje psychiczną i rozwój intelektualny dla młodzieży akademickiej a także dla młodzieży z całego miasta. W wyniku wykonania niezbędnych analiz a także badań własnych postanowiłem zaprojektować obiekt będący wyrazem silnego kontrastu do istniejącej zabudowy. Architektura w otoczeniu mojego obiektu jest architekturą modernistyczną z końca lat 70 dwudziestego wieku i architekturą uproszczonego historyzmu i eklektyzmu przełomu XIX i XX wieku. Ukształtowanie nowopowstałej bryły ma przyciągać uwagę, powodować chęć wejścia do środka i zapoznanie się z możliwościami spędzenia w niej czasu.”

Grzegorz Miszok
Politechnika Śląska

Młodzieżowy Inkubator Kultury i Rekreacji. Projekt: Grzegorz Miszok, WA Politechniki ŚląskiejMłodzieżowy Inkubator Kultury i Rekreacji. Projekt: Grzegorz Miszok, WA Politechniki Śląskiej

Młodzieżowy Inkubator Kultury i Rekreacji. Projekt: Grzegorz Miszok, WA Politechniki Śląskiej

Młodzieżowy Inkubator Kultury i Rekreacji. Projekt: Grzegorz Miszok, WA Politechniki Śląskiej

Młodzieżowy Inkubator Kultury i Rekreacji. Projekt: Grzegorz Miszok, WA Politechniki Śląskiej


Zobacz: Projekty studenckie na portalu Archinea!

 

Zobacz również:

Dodaj komentarz

Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrza oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.