Kuryłowicz & Associates Architecture Studio, Warszawa

Architektura jest dyscypliną angażującą wiedzę, wyobraźnię, fantazję, światopogląd ludzi, którzy ją tworzą. Nie wszystkie powstające projekty mają szansę na realizację, nie wszystkie też z myślą o realizacji są tworzone; te jednak, które udaje się doprowadzić do pełnej materializacji są też emanacją osobowości ludzi, którzy muszą umieć utrzymać i przeprowadzić przez rafy problemów, uzgodnień i nieprzewidzianych okoliczności najważniejsze cechy świadczące o istocie zaprojektowanego budynku i jego architektury.

Taki zespół ludzi nie powstaje od razu. W naszej pracowni jest on zbudowany na przestrzeni przeszło 20-u lat przez nauczycieli i ich studentów a potem ich wspólnych kolegów; z Warszawy ale też czasem z innych miast i szkół. Jest wśród nas 7 osób aktywnie uczących projektowania architektonicznego na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.


Kuryłowicz & Associates
źródło: www.apaka.com.pl

Projekt: Kuryłowicz & Associates

Budynek biurowy FOCUS, Warszawa
projekt-realizacja: 1997-2001

Projekt: Kuryłowicz & Associates

Dom na skarpie
projekt-realizacja: 2006
Cały zespół Kuryłowicz & Associates łączy wspólne podejście do formułowania istoty każdego zagadnienia, rozwiązywania go jako wyzwania i szansy na odnalezienie prawdy o kolejnym kawałku przestrzeni a następnie wyeksponowanie tych z cech owej prawdy, które pomogą żyć i życie zrozumieć, tu, ale nie tylko teraz a z myślą też o przyszłości. Zawsze z założeniem o poprawie przestrzeni – na tyle na ile władna jest architektura.

Mamy ogromny przywilej współpracy z Klientami, którzy doceniają tę właśnie siłę architektury i z nami jej poszukują. Tego rodzaju podejście pozwala wyeliminować podział architektury na komercyjną i społeczną, bogatą i ubogą. Jej wyraz nie musi zależeć od budżetu inwestora ani też od przeznaczenia budynku – udaje nam się osiągnąć pogodne przestrzenie np. w szpitalach, gdzie projekt powstawał w oparciu o niezwykle skromne zasoby jak i cieszyć się możliwościami finansowymi pozwalającymi na dorównanie np. kosztownymi standardami technicznymi do światowego poziomu w przypadkach, gdzie inwestor dysponował budżetem obfitszym.

Projekt: Kuryłowicz & Associates

Dom nad rzeką, Warszawa
projekt-realizacja: 2007-2009

Projekt: Kuryłowicz & Associates

Fabryka Wiązek Kablowych G. Ostervig, Nieporęt
projekt-realizacja: 1999

Uważamy, że kluczem w działaniu w przestrzeni jest odpowiedzialność. Na wielu różnych płaszczyznach: artystycznej, polegającej na interpretacji otoczenia, możliwości formy, jej wyrazu, który powinien być odpowiedni i unikalny; naukowej, polegającej na wieloaspektowym podejściu do zadania; inżynierskiej, polegającej na doborze specjalistów współpracujących w różnych branżach, twórczo wspierających myśl projektu; ekonomicznej polegającej na racjonalnym dysponowaniu powierzonym budżetem i terminowej, opartej na utrzymywaniu pracy w rytmie uzgodnionym z klientem. Uczestniczymy też aktywnie w procesie budowy oferując swoje nadzory, kontrole i dodatkową wiedzę.

Architektura przez nas stworzona jest częścią pejzażu Polski po zmianach przełomu lat dziewięćdziesiątych. Naszą ambicją jest, by świadczyła ona o pozytywnych metamorfozach w naszej historii, o ludziach podejmujących ryzyko różnych trudnych działań, którym towarzyszymy naszą twórczością, o polskiej tożsamości i tradycji współczesnym językiem rozwiązań.

Projekt: Kuryłowicz & Associates

Harmony Office Center II, Warszawa
projekt-realizacja: 2008-2010

Projekt: Kuryłowicz & Associates

Osiedle Nowe-Powiśle
projekt-realizacja: 2007-2010

W chwili obecnej pracownia zatrudnia ponad siedemdziesięciu stałych pracowników, w tym wysokiej klasy architektów, inżynierów budowlanych i inspektorów nadzoru. Współpracujemy z renomowanymi specjalistami branż mechanicznych, elektrycznych, sanitarnych i konstrukcji – z Polski i zagranicy.APA KA uczestniczy w całym procesie realizacyjnym inwestycji: w imieniu klienta załatwia wszelkie formalności administracyjne i techniczne, przede wszystkim uzgodnienia umożliwiające prawne rozpoczęcie realizacji. Uczestniczy też w wyborze wykonawców i negocjuje z nimi korzystne dla klienta warunki umowy.

Firma pełni kompleksowy nadzór techniczny budowy, wnikliwie kontrolując wykonawstwo i budżet inwestycyjny oraz przejmuje odpowiedzialność za uzyskanie zgody na użytkowanie budynku. Z powyższym programem wiąże się struktura organizacyjna firmy – ustabilizowana kadra architektów, projektantów i inspektorów nadzoru. Trzon pracowni stanowią współpracujący ze sobą od kilkunastu lat specjaliści z dużym doświadczeniem zawodowym. Dzięki świadomie przeprowadzonemu cyklowi szkolenia i kształcenia, w firmie pracuje dziesięciu project – managerów, których wiedza i talent umożliwiają prowadzenie projektu od etapu twórczej koncepcji do realizacji obiektu. Dużym atutem pracowni są młodzi pracownicy rekrutujący się z absolwentów warszawskiego Wydziału Architektury. Równie starannie dobierani są projektanci innych branż. Firma od lat współpracuje na stałe ze sprawdzonymi biurami konstrukcyjnymi i instalacyjnymi. W zależności od wielkości projektu, w jego opracowaniu bierze udział co najmniej kilkanaście osób wszystkich specjalności. Łącznie w projekty firmy zaangażowanych jest na stałe ponad 100 osób.

Projekt: Kuryłowicz & Associates

Osiedle Nowe Powiśle, Warszawa
projekt: 2007-2010

Projekt: Kuryłowicz & Associates

Osiedle mieszkaniowe Marina Mokotów, Warszawa
projekt-realizacja: 2003-2006

Od początku 1999 firma posiada dużą, nowoczesną siedzibę na warszawskiej Saskiej Kępie. Nowa pracownia została wyposażona we wszelkie systemy wspomagające projektowanie, jest w pełni skomputeryzowana, korzysta z bezpiecznych technik składowania i archiwizacji danych, poczty elektronicznej i internetu. Dzięki temu jest przygotowana na obsłużenie dowolnie dużych zleceń projektowych. Firma otwarta jest na nowe rozwiązania techniczne i technologiczne; w sposób świadomy stosowane są wszelkie nowości.

Od początku 2006 roku działa filia pracowni we Wrocławiu. W dość krótkim czasie udało się jej zdobyć kilką prestiżowych zleceń. Obecnie oddział Wrocławski pod kierunkiem Arkadiusza Chamielca zatrudnia 15 osób.

Najbliższe zamierzenia APA KA to dalsze doskonalenie struktury organizacyjnej pracowni i dostosowanie jej do wzrastających wymagań rynku i klientów.

Projekt: Kuryłowicz & Associates

Apartamenty Grazioso, Warszawa
projekt-realizacja: 2010-2012

Projekt: Kuryłowicz & Associates

Siedziba firmy Avon, Warszawa
projekt-realizacja: 1999-2001

Projekt: Kuryłowicz & Associates

Siedziba główna Polskich Linii Lotniczych LOT, Warszawa
projekt-realizacja: 2001-2002

Projekt: Kuryłowicz & Associates

Apartamentowiec Mount Blanc Living, Wrocław
projekt: 2008

Projekt: Kuryłowicz & Associates

Dom handlowy WOLF BRACKA
projekt-realizacja: 2005-2011

Projekt: Kuryłowicz & Associates

Hotel Doubletree by Hilton, Łódź
projekt-realizacja: 2010-2012 (w budowie)

Projekt: Kuryłowicz & Associates

Quattro Business Park, Kraków
projekt-realizacja: 2008-2010 (w budowie)Zobacz: Katalog „Polscy Architekci”!

Dodaj komentarz

Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrz oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.