Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej Nowe Żerniki – R132 Architekci

Konkurs dwuetapowy na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej NOWE ŻERNIKI wraz z zagospodarowaniem terenu we Wrocławiu.
Wyróżnienie równorzędne w konkursie

Zespół autorski:
R132 Architekci
Dżafar Bajraszewski
Piotr Steckiewicz
Wizualizacje: Krzysztof Butrym
Konstrukcja: Maciej Sobotkowski
Instalacje: Piotr Korwin Jarosław Odzioba
Makieta: R132 Architekci, Kuba Morkowski, Adam Perka
Data: Październik 2013

 

Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej Nowe Żerniki. Projekt: R132 Architekci

Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej Nowe Żerniki. Projekt: R132 Architekci

Opis koncepcji zagospodarowania terenu


Teren konkursowy wokół Domu Kultury zaprojektowano jako wielofunkcyjną otwartą przestrzeń sprzyjającą różnym formom aktywności plenerowej. Obszar podzielono  na tematyczne strefy przylegające do siebie i przenikające się wzajemnie. Mieszkańcy Osiedla Nowe Żerniki znajdą tutaj miejsce do wspólnych spotkań,  spędzenia czasu na koncercie, obejrzenia wystawy plenerowej, pracy twórczej na świeżym powietrzu lub wspólnego grillowania wraz z rodziną.

Opis przyjętej koncepcji  architektonicznej
i projektowanego wykorzystania schronu


Przestrzeń
Centrum Kultury zaprojektowano jako obiekt, którego główną rolą będzie pełnienie funkcji ośrodka centrotwórczego „miejsca spotkań“ i interakcji lokalnej społeczności Osiedla Nowe Żerniki. Budynek przewidziany jest dla różnych grup społecznych oraz wiekowych. Przestrzeń wewnętrzna jak i zewnętrzna Domu jest zaprojektowana w sposób elastyczny, otwarty zachęcający do wejścia. Użytkownicy mają możliwość integracji, a gdy jest taka potrzeba wydzielenia przestrzeni dla siebie w zależności od potrzeb. Budynek jest parterowy, rozwiązany  na otwartym planie przez co stanowi przedłużenie publicznych stref miejskich osiedla i ułatwia dostęp do każdej funkcji. Wejścia do budynku przewidziano z trzech najbardziej eksponowanych elewacji  biorąc pod uwagę urbanistykę przyszłego osiedla. Istnieje możliwość niezależnego funkcjonowania poszczególnych bloków tematycznych ( sala wielofunkcyjna, kawiarnia, miejsce spotkań).

Schron

Schron pełni najważniejszą rolę w obiekcie i staje się sercem budynku pełniąc funkcję sali wielofunkcyjnej. Usunięto z wnętrza schronu pierwotny podział funkcjonalny. Adaptacja pomieszczeń schronu ze względu na ich wysokość  oraz  układ stanowiłaby rozwiązanie substandardowe nie spełniające wymagań dla współczesnych obiektów tego typu. Przy użyciu nowoczesnych technologii (wzmocnienie stropu taśmami węglowymi) możliwym stało się usunięcie ścian wewnętrznych dzięki czemu otrzymano jednoprzestrzenne wnętrze o dobrych proporcjach dla sali wielofunkcyjnej. Schron odbierany z zewnątrz staje się dominantą przestrzenną dla Centrum. Poprzez przywrócenie mu pierwotnego betonowego charakteru wyróżnia się również materiałowo w otoczeniu. Jego bryła oddzielona jest obwodowo od nowej części Domu kultury szklanym świetlikiem. Wpadające przez fugę światło dzienne dodatkowo podkreśla oryginalność betonowego „pudła“ we wnętrzu. Elewacja Centrum Kultury w strefach sąsiadujących ze schronem jest szkalna w celu eksponowania schronu z perspektywy człowieka.

Idea boksów

Główną inspiracją dla projektowanego Centrum stał się bydynek masywnego, zamkniętego schronu jako „pudła“ stojącego w wolnej przestrzeni. Powstał pomysł lokalizacji boksów funkcjonalnych  przed schronem oraz przekrycie wszystkich kubatur jednym prostokątnym dachem, który wydzieli strefę komunikacji. Optymalną lokalizację oraz orientację dla boksów dobrano po analizie zależności funkcjonalnych oraz otwarć kompozycyjnych. Każdy z boksów posiada dwie przeszklone ściany zapewniające doświetlenie wnętrza oraz dwie masywne „ściany“ techniczne o grubości 2m mieszczące w sobie pomieszczenia pomocnicze, obsługujące, magazyny, technikę. W ten sposób każdy z bloków staje się niezależny funkcjonalnie a poprzez możliwość otwarcia szklanej ściany  może łatwo wylewać się na części wspólne Centrum.

 

Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej Nowe Żerniki. Projekt: R132 Architekci

Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej Nowe Żerniki. Projekt: R132 Architekci

Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej Nowe Żerniki. Projekt: R132 Architekci

Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej Nowe Żerniki. Projekt: R132 Architekci

Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej Nowe Żerniki. Projekt: R132 Architekci

Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej Nowe Żerniki. Projekt: R132 Architekci

Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej Nowe Żerniki. Projekt: R132 Architekci

Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej Nowe Żerniki. Projekt: R132 Architekci

Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne


Projektowana zmiana funkcji bunkra wymaga wyburzenia istniejących przegród wewnętrznych. Wyburzenie ściany wewnętrznej zmienia schemat statyczny pracy stropu bunkra. W związku z tym przewiduje się jego wzmocnienie taśmami z włókien węglowych mocowanych do spodu stropu, stanowiących jego dodatkowe zbrojenie zewnętrzne. Przed przystąpieniem do prac należy opracować szczegółową technologię wykonania wzmocnienia stropu i wyburzenia przegród wewnętrznych.

Budynki towarzyszące posadowione zostaną na ławach i stopach żelbetowych. Konstrukcję nadziemia budynków przewidziano w technologii żelbetowej z lokalnym zastosowaniem elementów stalowych. Ze względu na stosunkowo duże rozpiętości i obciążenia stropów przewidziano ich wykonanie jako zespolonych lub w systemie stropów żelbetowych typu „cobiax“ lub „bubble deck“.

Pomiędzy budynkami towarzyszącymi, oraz wokół bunkra przewidziano wykonanie zadaszenia w postaci lekkiej konstrukcji stalowej wspartej lokalnie słupami stalowymi. Belki dochodzące do ścian bunkra zostaną zamocowane za pomocą kotew wklejanych.

Rozwiązania materiałowe


Schron

Bryła schronu po oczyszczeniu i odświeżeniu zachowa z zewnątrz swój naturalny betonowy wygląd i charkter.

Boksy

Elewacja boksów została wykończona prefabrykowanymi płytami z  betonu architektonicznego, które przybrały fakturę  pionowych prążków o zróżnicowanej wielkości dzięki zastosowaniu matryc fakturowych.

Wnętrza boksów posiadają zindywidualizowaną kolorystykę ożywiając przestrzeń domu kultury zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

Przeszklenia

Przeszklenia zostały dobrane w sposób optymalny tak aby ograniczyć zyski ciepła z energii słonecznej przy jednoczesnym transparentnym i nierefleksyjnym charakterze fasady.  Zaprojektowano daszki ochronne oraz „brise soleil“ od strony najbardziej nasłonecznionych elewacji.

Dachy

Na boksach przewidziano zastosowanie zielonych dachów z roślinnością ekstensywną.

Niższy dach spinający boksy ze schronem został pokryty membraną w kolorze jasno szarym w celu eliminacji wysp ciepła.

Opaska stalowa

Detalem charkterystycznym dla elewacji Domu Kultury jest stalowy profil C przebiegający w poziomie dachu po obwodzie całego budynku spinając go w jedną całość. Grafitowy profil został zdystansowany od głównej fasady a za nim umieszcono oświetlenie liniowe w postaci taśmy LED.

Materiały wykończeniowe

We wnętrzach przewidziano zastosowanie naturalnych materiałów pochodzących częściowo z recyklingu oraz od loklanych dostawców.

Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej Nowe Żerniki. Projekt: R132 Architekci

Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej Nowe Żerniki. Projekt: R132 Architekci

Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej Nowe Żerniki. Projekt: R132 Architekci

Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej Nowe Żerniki. Projekt: R132 Architekci

Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej Nowe Żerniki. Projekt: R132 Architekci

Zobacz: Wybrane projekty R132 Architekci!

 

Dodaj komentarz

Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrz oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.