Dyplomy architektury: Adaptacja hotelu Forum w Krakowie

Projekt adaptacji hotelu Forum w Krakowie to praca dyplomowa Alicji Nowak wykonana pod kierunkiem Krzysztofa Ingardena na wydziale Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.


Temat pracy: Projekt adaptacji budynku hotelu Forum wraz z koncepcją zagospodarowania terenu
Autor:
Alicja Nowak | alaalicjanowak@gmail.com | 508 966 420
Uczelnia: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Promotor: prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Krzysztof Ingarden
Asystent promotora: mgr inż. arch. Piotr Urbanowicz
Data obrony: 04. Marzec 2015

 

Dyplomy architektury: Adaptacja hotelu Forum w Krakowie. Autor: Alicja Nowak

Dyplomy architektury: Adaptacja hotelu Forum w Krakowie. Autor: Alicja Nowak

Dyplomy architektury: Adaptacja hotelu Forum w Krakowie. Autor: Alicja Nowak

Dyplomy architektury: Adaptacja hotelu Forum w Krakowie. Autor: Alicja Nowak
 

Projekt adaptacji budynku hotelu Forum wraz z koncepcją zagospodarowania terenu
Opis autorski


Kontekst miejsca


Kraków to średniowieczne miasto o wyjątkowej historii i tradycji, postrzegane jako serce Polski, przyciągające wielu turystów zaciekawionych jego przeszłością. To jedno z najważniejszych centrów kultury, nauki oraz sztuki, siedziba licznych uczelni i uniwersytetów. Jest miejscem które przyciąga młodych ludzi, ale także licznych turystów – imponując najbogatszym w Polsce zespołem zabytków.

Działka, na której znajduje się budynek dawnego hotelu Forum zlokalizowana jest nad Bulwarem Wołyńskim, to tereny należące niegdyś do klubu sportowego Garbarnia. Na początku lat siedemdziesiątych władze miasta podjęły decyzję o wyburzeniu stadionu i wybudowaniu na jego miejscu nowoczesnego obiektu komercyjno-usługowego. Powierzchnia terenu, nad którym znajduje się obiekt wynosi 1,2 hektara – jest on niezwykle atrakcyjny nie tylko ze względu na widoki jakie oferuje, ale także na bliskość zielonych bulwarów Wisły oraz Starego Miasta.

Analiza istniejącej bryły hotelu Forum


Czysta betonowa bryła budynku rytmicznie podzielona na przestrzenne elementy kaskadowo opada ku Wiśle. Dodające dynamizmu zaprojektowanej formie załamanie budowli miało stanowić nawiązanie do linii brzegowej Wisły, wpisując się tym samym w kontekst miejsca. Konstrukcja budynku opiera się na żelbetowych filarach. Uniesienie parteru, a także wolna fasada, czy płaski dach pełniący formę tarasu stanowią odniesienie do pięciu zasad sformułowanych przez Le Corbusiera. Hotel, mimo iż stanowi wyraźną dominantę w panoramie Krakowa, został zaprojektowany w taki sposób, aby wjeżdżającym do miasta ulicą Mari Konopnickiej poprzez prześwit pod budynkiem umożliwić wgląd na kościół na Skałce.

 

Dyplomy architektury: Adaptacja hotelu Forum w Krakowie. Autor: Alicja Nowak

Idea Projektu (Architektura / Funkcja)


Projekt stanowi próbę wkomponowania modernistycznej bryły, tak aby stała się ona spójnym elementem układu urbanistycznego, a przestrzeń wokół niej stanowić będzie centrum kulturalne Krakowa. Parter budynku został częściowo zachowany, a częściowo przekształcony. Zlokalizowane zostało tu foyer, część administracyjna, drobne usługi a także kawiarnia, która tak jak obecne Forum Przestrzenie umożliwia wypoczywanie w otoczeniu zielonych bulwarów. Wykorzystano także istniejące trzony komunikacyjne zapewniając połączenie z kondygnacjami mieszkalnymi, hotelowymi, kawiarnią na dachu, a także garażem znajdującym się na poziomie -1.

Istniejąca forma podzielona została na dwie części. Jedna z nich zachowuje swoją dotychczasową funkcję hotelową, drugą pokazuje natomiast możliwość adaptacji budynku na wzór rozwiązania zastosowanego przez Le Corbusiera w projekcie słynnej Unité d’Habitation. Zaprojektowanie mieszkań na wzór Jednostki Marsylskiej, czyniąc je 2 kondygnacyjnymi umożliwiło poprzez przebicia w stropie częściowe zwiększenie wysokości poszczególnych kondygnacji, dzięki temu mieszkania stały się znacznie wyższe i bardziej przestronne. Dzięki układowi zaczerpniętemu z jednostki Le Corbusiera jeden korytarz obsługuje 3 kondygnacje, taki zabieg umożliwił powiększenie powierzchni mieszkaniowej, a także uzyskaniu dwustronnych mieszkań, dzięki czemu oferują one nie tylko widok na historyczną część Krakowa (Wzgórze Wawelskie, Kościół na Skałce) lecz także na ujście rzeki Wilgi. Ostatnia kondygnacja to restauracja, dostępna dla mieszkańców ale także wszystkich osób pragnących podziwiać panoramę Krakowa. Dach w całości został zaadoptowany na taras widokowy, z którego rozpościerają się wspaniałe widoki. Modernistyczna bryła, będąca ikoną polskiego modernizmu pozostała niezmieniona, lekkiej modyfikacji uległa tylko jej elewacja, beton został oczyszczony, a dotychczasowe okna zastąpione dużymi przeszkleniami, które sprawiają wrażenie jednolitej tafli odbijającej niebo.

Ważnym zadaniem projektowym było stworzenie koncepcji zagospodarowania terenu, na którym znajduje się Forum, jak również zwrócenie uwagi na bulwary i wkomponowanie ich w taki sposób, aby wraz z bryłą budynku i nowym założeniem tworzyły spójną całość. Budynek Forum to pewnego rodzaju dominanta, która wyróżnia się w układzie urbanistycznym. Projektowany Parter ma być więc tylko ukrytym dopełnieniem całości i stanowić tło dla modernistycznej bryły.

Działka podzielona została na trzy części o różnych, lecz nawiązujących do siebie funkcjach. Centrum Kultury, Muzyki i Nauki sprawi, że wymarłe dotychczas miejsce, spójnie łącząc się z bulwarami wypełni się ludźmi. Całość działki pokryta została zielonym parkiem, będącym przedłużeniem bulwarów od strony Centrum Kongresowego. Zielone pagórki wznosząc się i opadając ukazują ciekawe widoki na różne części Krakowa. W projekcie uwzględniona została historyczna oś widokowa, która kadrowała widok wjeżdżającym do Krakowa do strony ulicy Konopnickiej, w tym miejscu teren opada do poziomu zero, by następnie wznieść się oferując kolejne widoki. Całość założenia została obsłużona wewnętrzną komunikacją, która spaja wszystkie funkcje. Ciąg pieszo-jezdny poprowadzony pod falistym terenem mający swój początek przy ulicy Ludwinowskiej obsługuje kolejno Centrum Nauki i Muzyki, a także część mieszkalną i Centrum Kultury. Duże przebicia stanowią przestrzenie zielone, będąc jednocześnie doświetleniem funkcji znajdujących się pod parkiem, są też nawiązaniem do ogrodów znajdujących się we wnętrzu nowo projektowanych założeń.

 

Dyplomy architektury: Adaptacja hotelu Forum w Krakowie. Autor: Alicja Nowak

Dyplomy architektury: Adaptacja hotelu Forum w Krakowie. Autor: Alicja Nowak

Dyplomy architektury: Adaptacja hotelu Forum w Krakowie. Autor: Alicja Nowak

Dyplomy architektury: Adaptacja hotelu Forum w Krakowie. Autor: Alicja Nowak

Dyplomy architektury: Adaptacja hotelu Forum w Krakowie. Autor: Alicja Nowak

Dyplomy architektury: Adaptacja hotelu Forum w Krakowie. Autor: Alicja Nowak

Dyplomy architektury: Adaptacja hotelu Forum w Krakowie. Autor: Alicja Nowak

Dyplomy architektury: Adaptacja hotelu Forum w Krakowie. Autor: Alicja Nowak

Dyplomy architektury: Adaptacja hotelu Forum w Krakowie. Autor: Alicja Nowak

 

Dyplomy architektury: Adaptacja hotelu Forum w Krakowie. Autor: Alicja Nowak

Dyplomy architektury: Adaptacja hotelu Forum w Krakowie. Autor: Alicja Nowak

Dyplomy architektury: Adaptacja hotelu Forum w Krakowie. Autor: Alicja Nowak

Dyplomy architektury: Adaptacja hotelu Forum w Krakowie. Autor: Alicja Nowak

 

Dodaj komentarz

Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrz oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.