Dyplomy Architektury: Centrum Integracji Kultur Podhala w Zakopanem projektu Edyty Ptasznik

Centrum Integracji Kultur Podhala w Zakopanem to projekt dyplomowy Edyty Ptasznik wykonany pod kierunkiem Wojciecha Chmielewskiego na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Projekt jest odpowiedzią na potrzebę zachowania autentyczności kultury lokalnej.


Centrum Integracji Kultur Podhala w Zakopanem
Autor: Edyta Ptasznik
Promotor: dr hab. inż. arch. Wojciech Chmielewski
Uczelnia: Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej | Instytut Projektowania Architektonicznego A2 | Zespół Architektury Współczesnego Regionalizmu

 

Dyplomy Architektury: Centrum Integracji Kultur Podhala w Zakopanem. Projekt: Edyta Ptasznik

Dyplomy Architektury: Centrum Integracji Kultur Podhala w Zakopanem. Projekt: Edyta Ptasznik

Centrum Integracji Kultur Podhala w Zakopanem


Zakopane jako miasto-symbol o bogatej kulturze i tradycji boryka się z licznymi problemami, a to co stanowi o jego największej wartości jest często trywializowane do roli łatwego do sprzedania produktu.

Projekt zakłada powstanie obiektu mającego promować Podhale jako regionu o unikatowej kulturze oraz uaktywnić Zakopane jako ośrodek życia kulturalnego i publicznego. Równie ważnym aspektem jest pielęgnowanie tożsamości kulturowej i rozwijanie rodzimej kultury.

Centrum Integracji Kultur Podhala zlokalizowano w południowej części miasta, gdzie istnieją dogodne warunki do wytworzenia kulturalno-sportowego subcentrum. Koncepcja obiektu inspirowana jest tradycyjną miejscową zabudową i archetypicznym krajobrazem: formą szałasu pasterskiego oraz tradycyjnym układem zagrody.

Zasadnicza część budynku wkomponowana została w istniejący spadek terenu. Teren przecięty został zagłębionym przejściem prowadzącym od ulicy J.Piłsudskiego do ulicy S.Żeromskiego. Główne funkcje obiektu – ekspozycyjna, widowiskowa oraz związana z wyższymi wartościami jak wiara i duchowość – podkreślone zostały formalnie poprzez umieszczenie ich w trzech dominujących w przestrzeni dwuspadowych dachach, charakterystycznych dla podhalańskiego krajobrazu. Obiekt ma stanowić scenografię dla rozgrywających się w nim zdarzeń.

 

Dyplomy Architektury: Centrum Integracji Kultur Podhala w Zakopanem. Projekt: Edyta Ptasznik

Dyplomy Architektury: Centrum Integracji Kultur Podhala w Zakopanem. Projekt: Edyta Ptasznik

Dyplomy Architektury: Centrum Integracji Kultur Podhala w Zakopanem. Projekt: Edyta Ptasznik

Dyplomy Architektury: Centrum Integracji Kultur Podhala w Zakopanem. Projekt: Edyta Ptasznik

Dyplomy Architektury: Centrum Integracji Kultur Podhala w Zakopanem. Projekt: Edyta Ptasznik
Dyplomy Architektury: Centrum Integracji Kultur Podhala w Zakopanem. Projekt: Edyta Ptasznik

Dyplomy Architektury: Centrum Integracji Kultur Podhala w Zakopanem. Projekt: Edyta Ptasznik

Dyplomy Architektury: Centrum Integracji Kultur Podhala w Zakopanem. Projekt: Edyta Ptasznik

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrza oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.