Dyplomy architektury: Koncepcja rewitalizacji portu Eteläsatama w Helsinkach

Koncepcja rewitalizacji portu Eteläsatama w Helsinkach to wspólna Praca Dyplomowa Magdaleny Potok oraz Mikołaja Wiki obroniona na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. Zakres opracowania obejmował cały port, na którym zlokalizowany jest m.in teren pod budowę Muzeum Guggenheima. Dyplomanci wykonali koncepcję urbanistyczną portu oraz zaprojektowali 2 nowe obiekty: Muzeum Marynistyczne i Centrum Kultury i Sztuki.


Dyplom magisterski  Funkcja kulturotwórcza jako czynnik aktywizujący obszar portu południowego (Eteläsatama) w Helsinkach, Finlandia
Rok obrony: 2015
Autorzy:
Magdalena Potok | email: mmpotok@gmail.com
Mikołaj Wika | email: mikolaj.wika@gmail.com
Uczelnia: Politechnika Poznańska , Wydział Architektury
Promotor: Dr inż. arch. Dominika Pazder

Dyplomy architektury: Rewitalizacja portu Eteläsatama w Helsinkach. Autorzy: Magdalena Potok, Mikołaj Wika

Koncepcja rewitalizacji portu Eteläsatama w Helsinkach


Punktem wyjściowym opracowania był ogłoszony zeszłego roku międzynarodowy konkurs na zaprojektowanie Muzeum Guggenheim w Porcie Południowym w Helsinkach. Zadaniem wyznaczonym przez Fundację Salomon R. Guggenheim był projekt jednego obiektu – siedziby muzeum. Przedmiotem pracy dyplomowej autorów jest natomiast koncepcja urbanistyczno-architektoniczna obejmująca większość obszaru portu. Etap badawczy doprowadził do zwrócenia się w kierunku aspektu kulturotwórczego jako szansy na aktywizację tego miejsca. Wprowadzenie obiektów o funkcji kulturowej i rekreacyjnej jest w opinii autorów antidotum na problemy tego wymagającego rewitalizacji obszaru. Projekt zakłada podział na dwie funkcje: strefę kulturowo-rekreacyjną z obiektem centrum kultury oraz strefę tożsamości portowej z obiektem muzeum marynistycznego. Zdaniem autorów zaproponowana wizja rozwoju obszaru zapewniłaby podniesienie wartości przestrzeni publicznej, zapewnienie jej ciągłości oraz niezbędnej kontynuacji terenów zieleni miejskiej.

 

Dyplomy architektury: Rewitalizacja portu Eteläsatama w Helsinkach. Autorzy: Magdalena Potok, Mikołaj Wika

Dyplomy architektury: Rewitalizacja portu Eteläsatama w Helsinkach. Autorzy: Magdalena Potok, Mikołaj Wika

Dyplomy architektury: Rewitalizacja portu Eteläsatama w Helsinkach. Autorzy: Magdalena Potok, Mikołaj Wika

Dyplomy architektury: Rewitalizacja portu Eteläsatama w Helsinkach. Autorzy: Magdalena Potok, Mikołaj Wika

Dyplomy architektury: Rewitalizacja portu Eteläsatama w Helsinkach. Autorzy: Magdalena Potok, Mikołaj Wika

Dyplomy architektury: Rewitalizacja portu Eteläsatama w Helsinkach. Autorzy: Magdalena Potok, Mikołaj Wika

Muzeum Marynistyczne


Bryła obiektu jest połączeniem dwóch kubatur – mniejszej, reprezentacyjnej, wejściowej oraz większej – mieszczącej sale ekspozycyjne. Głównym założeniem jest stworzenie wysokiej na 6 kondygnacji głównej sali ekspozycyjnej, której gabaryty wynikają z chęci umieszczenia w niej statków w skali 1:1. Dużą salę ekspozycji, od pozostałej części obiektu oddziela wysoka ściana perforowana. Kształty otworów są wynikiem inspiracji formami stosowanymi na antresolach promów pasażerskich.

 

Dyplomy architektury: Rewitalizacja portu Eteläsatama w Helsinkach. Autorzy: Magdalena Potok, Mikołaj Wika

Dyplomy architektury: Rewitalizacja portu Eteläsatama w Helsinkach. Autorzy: Magdalena Potok, Mikołaj Wika
Dyplomy architektury: Rewitalizacja portu Eteläsatama w Helsinkach. Autorzy: Magdalena Potok, Mikołaj Wika

Dyplomy architektury: Rewitalizacja portu Eteläsatama w Helsinkach. Autorzy: Magdalena Potok, Mikołaj Wika

Dyplomy architektury: Rewitalizacja portu Eteläsatama w Helsinkach. Autorzy: Magdalena Potok, Mikołaj Wika

Dyplomy architektury: Rewitalizacja portu Eteläsatama w Helsinkach. Autorzy: Magdalena Potok, Mikołaj Wika

Dyplomy architektury: Rewitalizacja portu Eteläsatama w Helsinkach. Autorzy: Magdalena Potok, Mikołaj Wika

Dyplomy architektury: Rewitalizacja portu Eteläsatama w Helsinkach. Autorzy: Magdalena Potok, Mikołaj Wika

Dyplomy architektury: Rewitalizacja portu Eteläsatama w Helsinkach. Autorzy: Magdalena Potok, Mikołaj Wika

Dyplomy architektury: Rewitalizacja portu Eteläsatama w Helsinkach. Autorzy: Magdalena Potok, Mikołaj Wika

Dyplomy architektury: Rewitalizacja portu Eteläsatama w Helsinkach. Autorzy: Magdalena Potok, Mikołaj Wika

Dyplomy architektury: Rewitalizacja portu Eteläsatama w Helsinkach. Autorzy: Magdalena Potok, Mikołaj Wika

Centrum Kultury


Główną ideą projektu jest stworzenie połączenia pomiędzy parkiem a portem. W tym celu narodziła się koncepcja zaprojektowania mostu, umożliwiającego swobodne przemieszczanie się z parku na teren portu i odwrotnie.

Inspiracją do bryły budynku stały się istniejące obiekty o funkcji portowej. Surowe w formie, funkcjonalne, piękne w swojej prostocie i ciekawe architektonicznie.

Funkcja obiektu podzielona została na dwie główne: wystawienniczą oraz wykładową. Tą pierwszą stanowią przestronne sale ekspozycyjne na parterze. W tej części obiektu znajduje się również biblioteka i czytelnia. Część wykładowa zlokalizowana została wzdłuż korytarzy, które prowadzą od parteru po poziom + 15 m, gdzie znajdują się box’y, w których  odbywać się mają zajęcia tematyczne z zakresu sztuki: rzeźba, design, visual art, muzyka, itp.

Dyplomy architektury: Rewitalizacja portu Eteläsatama w Helsinkach. Autorzy: Magdalena Potok, Mikołaj Wika

Dyplomy architektury: Rewitalizacja portu Eteläsatama w Helsinkach. Autorzy: Magdalena Potok, Mikołaj Wika

Dyplomy architektury: Rewitalizacja portu Eteläsatama w Helsinkach. Autorzy: Magdalena Potok, Mikołaj Wika

Dyplomy architektury: Rewitalizacja portu Eteläsatama w Helsinkach. Autorzy: Magdalena Potok, Mikołaj Wika

Dyplomy architektury: Rewitalizacja portu Eteläsatama w Helsinkach. Autorzy: Magdalena Potok, Mikołaj Wika

Dyplomy architektury: Rewitalizacja portu Eteläsatama w Helsinkach. Autorzy: Magdalena Potok, Mikołaj Wika

Dyplomy architektury: Rewitalizacja portu Eteläsatama w Helsinkach. Autorzy: Magdalena Potok, Mikołaj Wika

Dyplomy architektury: Rewitalizacja portu Eteläsatama w Helsinkach. Autorzy: Magdalena Potok, Mikołaj Wika

Dyplomy architektury: Rewitalizacja portu Eteläsatama w Helsinkach. Autorzy: Magdalena Potok, Mikołaj Wika

Dyplomy architektury: Rewitalizacja portu Eteläsatama w Helsinkach. Autorzy: Magdalena Potok, Mikołaj Wika

Dyplomy architektury: Rewitalizacja portu Eteläsatama w Helsinkach. Autorzy: Magdalena Potok, Mikołaj Wika

Dyplomy architektury: Rewitalizacja portu Eteläsatama w Helsinkach. Autorzy: Magdalena Potok, Mikołaj Wika

Dyplomy architektury: Rewitalizacja portu Eteläsatama w Helsinkach. Autorzy: Magdalena Potok, Mikołaj Wika

Dyplomy architektury: Rewitalizacja portu Eteläsatama w Helsinkach. Autorzy: Magdalena Potok, Mikołaj Wika

Dyplomy architektury: Rewitalizacja portu Eteläsatama w Helsinkach. Autorzy: Magdalena Potok, Mikołaj Wika

Dyplomy architektury: Rewitalizacja portu Eteläsatama w Helsinkach. Autorzy: Magdalena Potok, Mikołaj Wika

Dyplomy architektury: Rewitalizacja portu Eteläsatama w Helsinkach. Autorzy: Magdalena Potok, Mikołaj Wika

Dyplomy architektury: Rewitalizacja portu Eteläsatama w Helsinkach. Autorzy: Magdalena Potok, Mikołaj Wika

Dyplomy architektury: Rewitalizacja portu Eteläsatama w Helsinkach. Autorzy: Magdalena Potok, Mikołaj Wika

Dyplomy architektury: Rewitalizacja portu Eteläsatama w Helsinkach. Autorzy: Magdalena Potok, Mikołaj Wika

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Zobacz również:Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrza oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.