Dyplomy Architektury: Zintegrowane Centrum Komunikacyjne w Lublinie projektu Rafała Stabryły

Zintegrowane Centrum Komunikacyjne w Lublinie to temat pracy magisterskiej Rafała Stabryły, wykonanej pod kierunkiem Dariusza Dziubińskiego na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej.


Zintegrowane Centrum Komunikacyjne w Lublinie
Autor: mgr inż. arch. Rafał Stabryła
Promotor: dr inż. arch. Dariusz Dziubiński ( główny architekt Sky Tower)
Uczelnia: Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

 

Dyplomy Architektury: Zintegrowane Centrum Komunikacyjne w Lublinie. Projekt: Rafał Stabryła

Dyplomy Architektury: Zintegrowane Centrum Komunikacyjne w Lublinie. Projekt: Rafał Stabryła

Cel opracowania


Celem niniejszej pracy magisterskiej jest stworzenie  koncepcji architektoniczno-urbanistycznej w pełni funkcjonalnego zintegrowanego węzła komunikacji publicznej obsługującego nie tylko Lubelski Obszar Funkcjonalny, ale i całe województwo. Projekt węzła obsługującego wszystkich przewoźników, w bliskim sąsiedztwie istniejącego dworca kolejowego, będzie stanowić zasadniczy element integracji systemu transportu wewnętrznego Lublina i jego obszaru funkcjonalnego z transportem o charakterze aglomeracyjnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Z uwagi na uwzględnianie połączeń z siecią kolejową i lotniskiem jest to dostępność z/do obszaru Kraju, Europy, a pośrednio całego świata. Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest na działce przy ul. Dworcowej domykającej narożnik placu Dworcowego.

Autor starał się znaleźć rozwiązania umożliwiające uporządkowanie przestrzeni oraz komunikacji na placu dworcowym i wokół niego, mogące wpłynąć na wygodę podróżnych, turystów, jak również na społeczne relacje mieszkańców okolicy.

Transformacja placu ma na celu utworzenie publicznie dostępnej przestrzeni, posiadającej moc skupiania ludzi. Lokalizacja obiektu została wyznaczona na podstawie analiz oraz obserwacji terenu.

 

Dyplomy Architektury: Zintegrowane Centrum Komunikacyjne w Lublinie. Projekt: Rafał Stabryła

Dyplomy Architektury: Zintegrowane Centrum Komunikacyjne w Lublinie. Projekt: Rafał Stabryła

Dyplomy Architektury: Zintegrowane Centrum Komunikacyjne w Lublinie. Projekt: Rafał Stabryła

Założenia projektowe


  • POPRAWA MOBILNOŚCI TRANSPORTOWEJ

Zaprojektowanie obiektu Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w sąsiedztwie dworca kolejowego wraz z budową peronów i niezbędną infrastrukturą techniczną.

Obiekt w pełni ma zaspokajać potrzeby podróżnych, turystów krótko lub długoterminowych oraz  stwarzać możliwość noclegu dla uczestników wydarzeń sportowych z pobliskich ośrodków sportowych (stadion miejski, pływalnia) jak również ośrodka biznesowego (Międzynarodowe Targi Lubelskie).

  • PODNIESIENIE WALORÓW ESTETYCZNYCH PRZESTRZENI OBSZARU OPRACOWANIA.

Zagospodarowanie przestrzeni obszaru projektowego podnoszącego jakość oraz podkreślającej  jego reprezentacyjność .
  • USPRAWNIENIE KOMUNIKACJI PIESZEJ I KOŁOWEJ

Poprawa komunikacji kołowej i pieszej poprzez wyznaczenie wyraźnych granic stref użytkowych, niwelując punkty kolizji pieszego z pojazdami, które są podstawą do  prawidłowego funkcjonowania  zintegrowanego ośrodka transportu mieszanego.

 

 

Dyplomy Architektury: Zintegrowane Centrum Komunikacyjne w Lublinie. Projekt: Rafał Stabryła

Dyplomy Architektury: Zintegrowane Centrum Komunikacyjne w Lublinie. Projekt: Rafał Stabryła

Charakterystyka ogólna budynku


Projekt Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Lublinie jest obiektem użyteczności publicznej z funkcją węzła przesiadkowego łączącego dworzec autobusowy z  rozbudowanym zespołem usługowym. Funkcje  obiektu w pełni zaspokajają potrzeby podróżnych, turystów krótko lub długoterminowych oraz  stwarzają możliwość  noclegu uczestników wydarzeń kulturowych,  sportowych oraz biznesowych. Obiekt  składa się z dwóch podłużnych zespołów  połączonych na wzór litery L. Wzdłuż ul. Dworcowej obiekt wpisuje się w sąsiadującą zabudowę trzykondygnacyjną oraz prostopadłą część dwukondygnacyjną.

Bryła budynku swoją wydłużoną formą od ul. Dworcowej podkreśla główną oś kompozycyjną Dworca Kolejowego. Fragment szklanej struktury wolnej elewacji wychodzącej przed plac Dworcowy optycznie powiększa plac równocześnie domykając jego zachodnią granicę. Obraz elewacji  od wewnętrznej strony działki  nabiera opływowej formy potęgując sferyczność  stref  przenikania zewnętrza do wnętrza.

Na poziomie kondygnacji naziemnej zlokalizowane zostały główne wejścia do stref Dworca Autobusowego, pasażu usługowego, hotelu oraz restauracji. Przewodnią funkcję pełni Dworzec Autobusowy zaprojektowany w pobliżu Dworca Kolejowego z dostępem do stanowisk autobusów i busów. Między dworcem a przeciwległym wejściem do hotelu znajduje się przelotowy pasaż usługowy. Obiekt został wyposażony w wewnętrzny trakt komunikacyjny od wewnętrznej strony działki,  łączący wszystkie strefy funkcjonalne oraz tworzący strefy poczekalni. Trakt komunikacyjny wyprowadza użytkownika na obszar zaprojektowanego zielonego skweru. Pomieszczenia techniczne zostały zlokalizowane w strefie dostaw z dostępem od zewnątrz.

Część dworca autobusowego na pierwszym piętrze pełni funkcję administracyjną oraz tarasu widokowego w formie wieży na drugim piętrze. Nad częścią pasażową na  pierwszym i drugim piętrze umieszczone zostały części pobytowe hotelu z podziałem na hotel turystyczny oraz hotel apartamentowy. Nad częścią restauracyjną umieszczone zostało centrum konferencyjne połączone z częścią wejściową do hotelu.

 

Dyplomy Architektury: Zintegrowane Centrum Komunikacyjne w Lublinie. Projekt: Rafał Stabryła

 

Dyplomy Architektury: Zintegrowane Centrum Komunikacyjne w Lublinie. Projekt: Rafał Stabryła

Dyplomy Architektury: Zintegrowane Centrum Komunikacyjne w Lublinie. Projekt: Rafał Stabryła

Dyplomy Architektury: Zintegrowane Centrum Komunikacyjne w Lublinie. Projekt: Rafał Stabryła

Dyplomy Architektury: Zintegrowane Centrum Komunikacyjne w Lublinie. Projekt: Rafał Stabryła

Dyplomy Architektury: Zintegrowane Centrum Komunikacyjne w Lublinie. Projekt: Rafał Stabryła

Dyplomy Architektury: Zintegrowane Centrum Komunikacyjne w Lublinie. Projekt: Rafał Stabryła

Dyplomy Architektury: Zintegrowane Centrum Komunikacyjne w Lublinie. Projekt: Rafał Stabryła

Dyplomy Architektury: Zintegrowane Centrum Komunikacyjne w Lublinie. Projekt: Rafał Stabryła

 

Dyplomy Architektury: Zintegrowane Centrum Komunikacyjne w Lublinie. Projekt: Rafał Stabryła

Dyplomy Architektury: Zintegrowane Centrum Komunikacyjne w Lublinie. Projekt: Rafał Stabryła

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Zobacz również:Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrza oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.