Gminny Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym – Archistudio Studniarek+Pilinkiewicz

Konkurs na na opracowanie koncepcji architektonicznej Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym
I Nagroda

Projekt konkursowy: Archistudio Studniarek+Pilinkiewicz
Data: Maj 2012
Lokalizacja: Kazimierz Dolny

Zespół autorski:
Tomasz Studniarek, Małgorzata Pilinkiewicz

Współpraca:
Magdalena Sikora, Paweł Dadok, Justyna Jagiela, Łukasz Chmiel, Krzysztof Czech

Gminny Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym

Projekt Szkoły

Główną ideą kształtowania zabudowy dla Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym jest stworzenie nowoczesnej, przyjaznej naturze szkoły, dla której inspiracją stały się elementy krajobrazu, kultury i architektury miejsca, w którym powstają.

Charakterystyczny układ urbanistyczny istniejącej, zabytkowej szkoły, autorstwa architekta Karola Sicińskiego, dominujący w krajobrazie, powinien zostać utrzymany jako dominanta tego obszaru, podporządkowując sobie pozostałe obiekty kubaturowe.

Szkoła i pozostała zabudowa Zespołu Sportowego podążają za nowoczesnymi nurtami edukacji dzieci i młodzieży, są elementami filozofii XXI wieku, w którym spojrzenie na spuściznę kulturową, otaczającą przyrodę, ekosystemy, zachowanie równowagi pomiędzy ingerencją człowieka, a krajobrazem, postrzeganiem natury, ochroną przyrody, jest równoznaczne z nowoczesnym, humanistycznym podejściem do rozumienia wartości architektury.

Zestawienie i współistnienie elementów współczesnych i zabytkowych staje się kanonem nowoczesnego spojrzenia na wykorzystanie zabytkowych obiektów dla obsługi funkcji spełniającej współczesne wymogi.

Konkursy na portalu Archinea

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Zobacz również:Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrza oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.