Gross Rosen „Kamienne Piekło” – Nizio Design International

Ostatnie wydarzenia zdecydowanie przybliżyły realizację pomnika Kamienne Piekło KL Gross-Rosen. Monument będzie upamiętniać ofiary KL Gross – Rosen, jednego z najcięższych obozów koncentracyjnych II wojny światowej, w którym w latach 1940-1945 zginęło 40 tysięcy osób. Pierwsza faza, obejmująca prace rekonstrukcyjno- konserwatorskie i porządkowe na terenie byłego obozu, została zakończona w marcu br. dzięki znaczącemu wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz samorządu Województwa Dolnośląskiego. Druga faza, to realizacja unikalnej instalacji przestrzennej, którą również wspiera Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Potwierdza to list wysłany w imieniu ministra Bogdana Zdrojewskiego do dyrektora Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. Minister podtrzymuje swoją decyzję o tym, że projekt jest priorytetową inwestycją, ale kluczowa jest dostępności środków na jej realizację.

Więcej informacji na stronach pracowni NDI.

Pomnik pamięci Gross Rosen

Pomnik pamięci Gross Rosen

Fundacja „Kamieniołomy Gross-Rosen” oraz Muzeum Gross-Rosen zebrały blisko dziesięć tysięcy podpisów pod deklaracją poparcia dla tego przedsięwzięcia, od osób z kraju, Europy i świata. Swoje zaangażowanie w projekt potwierdziło czterdzieści wybitnych osobistości, zarówno ze świata polityki, jak i kultury, m.in. Władysław Bartoszewski, Jerzy Buzek, Tomasz Nałęcz, Piotr Cywiński i Andrzej Wajda. Przyspieszono również działania bezpośrednio związane z powstaniem monumentu. Niedawno Muzeum Gross-Rosen rozstrzygnęło przetarg na realizację dokumentacji architektonicznej projektu. Wygrało go studio architektoniczne Nizio Design International, które pracowało wcześniej przy Muzeum Powstania Warszawskiego oraz obecnie projektuje i wykonuje ekspozycję Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie.

Monument jest instalacją architektoniczno-przestrzenną, która znakomicie wykorzystuje uniwersalny język sztuki. Dzięki  temu odniesienie do tego tragicznego momentu historii stanie się możliwe również dla przyszłych pokoleń. Pomnik będzie częścią dawnego kamieniołomu, do którego poprowadzą betonowe schody. Przecinać je będzie potężna metalowa przegroda. We wnętrzu, które obecnie wypełnione jest wodą, uniesie się płomień z prostopadłościennego znicza wykonanego z czarnego granitu.

Gross Rosen Kamienne Piekło

Gross Rosen Kamienne Piekło

Fundacja „Kamieniołomy Gross-Rosen”, Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości i sponsorzy prywatni przeznaczyli do tej pory około 3 mln dolarów na poczet realizacji projektu. Ministerstwo Kultury postawiło dwa warunki, które muszą być spełnione, aby pomnik w Rogoźnicy mógł stanąć: konieczność powstania projektu budowlanego oraz dostępność środków w dyspozycji MKiDN. Przetarg na realizację dokumentacji architektonicznej pomnika został już rozstrzygnięty. Pierwszy warunek jest więc bliski realizacji. Drugi to dostępność środków w budżecie Ministerstwa, koniecznych do sfinalizowania inwestycji. W październiku br. zadecydowano, że w najbliższym czasie jeden z dużych projektów publicznych we Wrocławiu nie będzie realizowany. Inwestycja miała kosztować 109 mln zł., a środki pochodzić m.in. z tej samej puli, do której aplikuje projekt Kamienne Piekło KL Gross-Rosen. Wstrzymanie tej inwestycji sprawia, że władze publiczne mogą dysponować wolnymi środkami, które mogłyby być przekazane na budowę oczekiwanego pomnika w Muzeum Gross-Rosen.

Projekt pomnika pamięci

Projekt pomnika pamięci

Architektura pamięci

Zobacz: Niezwykłe projekty miejsc pamięci pracowni Nizio Design International

Zobacz również:

Dodaj komentarz

Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrza oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.