Koncepcja wejścia do Tatrzańskiego Parku Narodowego pracowni 3xEL Architekci

Prezentowana koncepcja wejścia do Tatrzańskiego Parku Narodowego to propozycja konkursowa pracowni 3xEL Architekci. Nowoczesna forma obiektu nawiązuje do tradycji podhalańskich domów. Zaprojektowana bryła pozwala na dowolne modyfikowanie oraz dopasowanie funkcji w zależności od potrzeb oraz lokalizacji.


Konkurs na opracowanie koncepcji wejścia do Tatrzańskiego Parku Narodowego

Biuro: 3XEL BIURO PROJEKTOWE | tel: 792797974 kontakt@3xel.pl
Zespół projektowy:
Patryk Ławrynowicz, Justyna Kolasa, Bogusław Sierzchała, Bartosz Zgorzelski (BZB Projekt)
Wizualizacje: Piotr Pajor

 

Koncepcja wejścia do Tatrzańskiego Parku Narodowego. Projekt konkursowy: 3xEL Architekci

Zagospodarowanie terenu


Dolina Kościeliska

Działka na której zaprojektowano punkt wejścia do TPN znajduje się na terenie chronionym, dlatego architektom zależało na usytuowaniu budynku w taki sposób, aby jak najlepiej komponował się ze środowiskiem naturalnym . Budynek  posiada kształt wyciętego prostokąta, z opcjonalnie dostawianą małą bryłą o rzucie zbliżonym do kwadratu, w której znajdować się będą toalety. Obiekt usytuowany będzie dłuższą elewacją wzdłuż istniejącej drogi dojazdowej. Elewacja frontowa od strony północnej, prostopadła do drogi, posiadać będzie tablicę z nazwą Doliny i logo TPN, tak aby turyści idący od strony parkingów zwrócili uwagę na charakterystyczny punkt wejścia na teren Parku. Wejście służbowe do budynku znajdować się będzie od strony zachodniej, w elewacji tylnej, dokąd zostanie doprowadzone utwardzone dojście. Teren przy budynku również zostanie utwardzony, tak aby zapewnić dojście do toalet osobom niepełnosprawnym. Komunikacja odbywać się będzie z podziałem na ruch pieszy i kołowy oraz wejściowy i wyjściowy. Ciąg pieszy poprowadzony będzie wzdłuż budynku i służyć będzie osobom wchodzącym na teren Parku. Drugi ciąg komunikacyjny oddzielony małą architekturą w postaci ławki, będzie służył osobom wychodzącym z Parku oraz docelowym wjazdom na jago teren.
Dolina Białego

Budynek usytuowany byłby elewacją frontową z nazwą Doliny i logo TPN od strony północnej, czyli od strony dojścia turystów z parkingów. Obiekt umiejscowiony mógłby być w miejscu obecnie istniejącej kasy. Ponieważ tylna elewacja byłaby jak najbardziej dosunięta do istniejącej skarpy, wejście do budynku odbywać by się mogło od strony wschodniej w elewacji z kasami. W punkcie wejścia przy Dolinie Białego komunikacja piesza i kołowa odbywać się będzie jednym szerokim ciągiem komunikacyjnym.

 

Koncepcja wejścia do Tatrzańskiego Parku Narodowego. Projekt konkursowy: 3xEL Architekci

Forma


Forma projektowanych obiektów jest nowoczesna ale znajduje swoje podłoże w tradycji podhalańskich chat. Mimo iż projekt odbiega od tradycyjnych wzorców budownictwa podhalańskiego zachowuje pewne jego charakterystyczne elementy, tzn. strzelisty, wysoki dach, a także pokrycie elewacji gontem drewnianym.

Projektowana bryła jest jednolita, stworzona z modułu, któremu charakteru nadają wnęki pokryte panelami z czarnej blachy. Dodatkowo wejście do TPN podkreślone jest poprzez  symboliczną „bramę” w postaci wysokiego słupa z tablicami informacyjnymi, który tworzy swoistą ramę wejściową na teren Parku.

 

Koncepcja wejścia do Tatrzańskiego Parku Narodowego. Projekt konkursowy: 3xEL Architekci

Założenia ideowe


Na początku etapu projektowego projektanci z pracowni 3xEL Architekci założyli, że stworzone budynki muszą przede wszystkim odpowiadać charakterowi istniejącej tkanki, muszą wpisywać się w kontekst miejsca oraz współgrać z otoczeniem jakim jest teren TPN. Projektowane budynki powinny wyróżniać się na tle pozostałej zabudowy, a także podkreślać wejście do TPN.

Idąc dalej z myślą projektową architekci chcieli stworzyć formę bryły „wyjściowej”, która pozwoli na dowolne jej przekształcanie, tak aby można było dopasować funkcję w zależności od potrzeb, zachowując przy tym jednolity charakter budynków.  Każde z projektowanych wejść opiera się na tej     samej zasadzie – bryle, którą można modyfikować, wydłużać lub skracać i dopasowywać do wymogów funkcjonalnych odpowiadających konkretnym lokalizacjom wejść do TPN.

 

Koncepcja wejścia do Tatrzańskiego Parku Narodowego. Projekt konkursowy: 3xEL Architekci

Koncepcja wejścia do Tatrzańskiego Parku Narodowego. Projekt konkursowy: 3xEL Architekci

Koncepcja wejścia do Tatrzańskiego Parku Narodowego. Projekt konkursowy: 3xEL Architekci

Dodaj komentarz

Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrz oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.