Lewitująca Chata Kaszubska – Architekt Andrzej Niegrzybowski

Szkic koncepcyjny „Lewitującej Chaty Kaszubskiej” jest efektem poszukiwań idealnej formy i planu domu jednorodzinnego z dwoma niezależnymi lokalami.

Kontekst definiuje zarówno formę jak i sposób zagospodarowania działki. Południowo-zachodni stok opadający w stronę jeziora oferuje fenomenalną panoramę z widokiem na porośnięte lasem wzgórza morenowe oraz odpowiednie nasłonecznienie. Widokiem w pełni delektować się jednak można w połowie głębokości traktu działki. Dodatkowo lokalizację budynku wymuszają ograniczenia planu i istniejących elementów infrastruktury.


Nazwa: „Lewitująca Chata Kaszubska”
Autor: architekt Andrzej Niegrzybowski | FB
Lokalizacja: okolice Kartuz, Kaszuby, Polska
Projekt: 2013-2014
Status: Koncepcja
Powierzchnia domu: 2x ok. 120 m2

Lewitująca Chata Kaszubska. Projekt: Architekt Andrzej Niegrzybowski

Lewitująca Chata Kaszubska. Projekt: Architekt Andrzej Niegrzybowski

Lewitująca Chata Kaszubska. Projekt: Architekt Andrzej Niegrzybowski

Lewitująca Chata Kaszubska. Projekt: Architekt Andrzej Niegrzybowski

Lewitująca Chata Kaszubska. Projekt: Architekt Andrzej Niegrzybowski

Lewitująca Chata Kaszubska


Po części w nawiązaniu do tradycyjnej zabudowy mieszkaniowej Kaszub, dom podzielony został na dwie strefy w pionie. Parter skryty częściowo w skarpie ale otwarty dzięki obszernym przeszkleniom to część dzienna. W tradycji część ta zlokalizowana była w bezpośrednim sąsiedztwie domu, w podcieniu lub na granicy domu i podwórza tj w sieni kuchennej. Piętro w wykończonej czernionym drewnem o bryle w formie archetypu to część prywatna z sypialniami i łazienką. Drewniany archetyp wydaje się być częściowo zawieszony w przestrzeni, lewituje w otaczającym krajobrazie. Ujednolicona materiałowo elewacja wtapia się w tło wzgórza porośniętego gęstym zagajnikiem unikając roli akcentu staje się częścią składową tła i krajobrazu. Parter łączący się z ogrodem ma betonową fasadę z widocznym deskowaniem z jednej strony nawiązującym do nadwieszonego nad nim archetypu, z drugiej zaś będąc transpozycją naturalnych, rodzimych materiałów: kamienia polnego i żwiru z jeziornego brzegu. Przywołuje na myśl wycięty w ziemi profil gleby zabezpieczony sztucznym kamieniem.

Aby ograniczyć ilość prac ziemnych z jednej strony, z drugiej zaś uzyskać w miarę płaski fragment działki ziemia z wykopu i niwelacji terenu wykorzystana została do ukrycia wielostanowiskowego garażu zlokalizowanego tuż przy granicy działki. Taka forma zagospodarowania działki umożliwiła uzyskanie panoramy zarówno z poziomu parteru jak i piętra. Dodatkowo wyniesienie działki w sąsiedztwie drogi dojazdowej umożliwiło częściowe wizualne i akustyczne oddzielenie się domu i jego bezpośredniego otoczenia od przestrzeni publicznej.

Bryła budynku stanowi iloczyn szeregu elementów stanowiących wytyczne projektowe. Dom spełniać miał funkcję domu z dwoma niezależnymi lokalami gwarantującymi możliwie maksymalną prywatność przy jednoczesnym wykorzystaniu walorów działki. Dodatkowo budynek zgodnie z planem miejscowym miał być ustawiony względem drogi kalenicowo a jego wysokość ograniczona została do 9m. Czynniki te miały wpływ na szerokość frontu domu oraz głębokość traktu. Ścięcie elewacji i skrzywienie osi kalenicy służyć miało uzyskaniu poczucia prywatności z jednej strony, usytuowaniu budynku kalenicowo z drugiej, z trzeciej zaś możliwie maksymalnemu rozświetleniu wnętrz światłem słonecznym. Zielony dach umożliwić ma wykorzystanie wody opadowej oraz wtopienie bryły budynku w otoczenie. Stanowić też ma dodatkową izolację termiczną. Podobnie z parterem: ukrycie w skarpie gwarantować ma ograniczenie strat ciepła i zmniejszenie powierzchni narażonych na podmuchy wiatru. Obszerne przeszklenia od strony południowej i południowo-zachodniej gwarantują poza nasłonecznieniem, również możliwość ogrzania wnętrza promieniami słońca.

 

Lewitująca Chata Kaszubska. Projekt: Architekt Andrzej Niegrzybowski

Lewitująca Chata Kaszubska. Projekt: Architekt Andrzej Niegrzybowski

Lewitująca Chata Kaszubska. Projekt: Architekt Andrzej Niegrzybowski
Lewitująca Chata Kaszubska. Projekt: Architekt Andrzej Niegrzybowski

Lewitująca Chata Kaszubska. Projekt: Architekt Andrzej Niegrzybowski

Lewitująca Chata Kaszubska. Projekt: Architekt Andrzej Niegrzybowski

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrza oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.