Muzeum Narodów w Nowym Jorku – Projekt dyplomowy Aleksandry Raniewicz

„Muzeum Narodów” na Roosevelt Island w Nowym Jorku to temat pracy dyplomowej Aleksandry Raniewicz wykonanej pod kierunkiem Piotra Marciniaka na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej.


MUZEUM NARODÓW
Przebudowa Szpitala na Roosevelt Island w Nowym Jorku

Autorka: Aleksandra Raniewicz
Promotor: dr hab.inż.arch. Piotr Marciniak, prof.nadzw.
Uczelnia: Politechnika Poznańska

 

Dyplomy Architektury: Muzeum Narodów w Nowym Jorku. Projekt: Aleksandra Raniewicz

Dyplomy Architektury: Muzeum Narodów w Nowym Jorku. Projekt: Aleksandra Raniewicz

Dyplomy Architektury: Muzeum Narodów w Nowym Jorku. Projekt: Aleksandra Raniewicz

Dyplomy Architektury: Muzeum Narodów w Nowym Jorku. Projekt: Aleksandra Raniewicz

MUZEUM NARODÓW


Przedmiotem pracy jest projekt „Muzeum Narodów” na Roosevelt Island w Nowym Jorku. Projekt uwzględnia połączenie współczesnej architektury muzeum ze starą tkanką istniejącego historycznego szpitala, która zostanie w pełni zachowana oraz odnowiona.

Punktem wyjścia dla rozważań na temat Muzeum stała się historia Nowego Jorku. Miasto do dzisiaj jest mieszanką kultur, osobowości, sercem światowego biznesu, muzyki i sztuki. Dzieje się tak od pokoleń, a one przybywały na te tereny na przestrzeni lat ze wszystkich możliwych kierunków świata. Muzeum ma stać się miejscem gdzie zebrano losy imigrantów przybywających i tworzących to miasto, gdzie odwiedzający będzie mógł w trakcie swojej wizyty zapoznać się z ich historią, która stała się integralną częścią kultury miasta.

 

 

Dyplomy Architektury: Muzeum Narodów w Nowym Jorku. Projekt: Aleksandra Raniewicz

Dyplomy Architektury: Muzeum Narodów w Nowym Jorku. Projekt: Aleksandra Raniewicz

Analizy


Projektowany budynek leży na terenie wyspy Roosevelt Island, która znajduje się w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych. Wyspa zlokalizowana jest pomiędzy dzielnicami Manhattan i Queens. Na teren opracowania oddziałuje wiele zewnętrznych aspektów. Przed przystąpieniem do procesu projektowania zostały wyznaczone główne założenia projektowe:
  • – Nawiązanie do urbanistyki projektowanego terenu Uniwersytetu Cornella
  • – Nawiązanie do urbanistyki i architektury Four Freedom Monument
  • – Zwrócenie uwagi na dominantę urbanistyczną jaką jest Centrum ONZ (oraz jego znaczenie symboliczne)
  • – Dokonanie waloryzacji pierzei wschodniej i zachodniej i dostosowanie elewacji do ich wartości
  • – Wartość dodana jaką stanowi istniejąca zieleń oraz Aleja Wiśni
  • – Wartość historyczna jaką jest budynek Smallpox Hospital
  • – Mała gęstość zabudowy na wyspie
  • – Horyzontalność zabudowy zakończenia wyspy (odejście od wertykalnej, wysokiej zabudowy)

 

 

Dyplomy Architektury: Muzeum Narodów w Nowym Jorku. Projekt: Aleksandra Raniewicz

Dyplomy Architektury: Muzeum Narodów w Nowym Jorku. Projekt: Aleksandra Raniewicz

Dyplomy Architektury: Muzeum Narodów w Nowym Jorku. Projekt: Aleksandra Raniewicz

Schematy


Budynek A-Budynek B
Projektowanie rozpoczęto od poszukiwania symboliki, która w najodpowiedniejszy sposób przeprowadzi odwiedzającego przez historię. Dlatego zdecydowano się iż istniejący na tym terenie budynek Smallpox Hospital, będzie symbolem historii miasta.

 

 

Dyplomy Architektury: Muzeum Narodów w Nowym Jorku. Projekt: Aleksandra Raniewicz

Dyplomy Architektury: Muzeum Narodów w Nowym Jorku. Projekt: Aleksandra Raniewicz

Dyplomy Architektury: Muzeum Narodów w Nowym Jorku. Projekt: Aleksandra Raniewicz

Dyplomy Architektury: Muzeum Narodów w Nowym Jorku. Projekt: Aleksandra Raniewicz

Dyplomy Architektury: Muzeum Narodów w Nowym Jorku. Projekt: Aleksandra Raniewicz

Dyplomy Architektury: Muzeum Narodów w Nowym Jorku. Projekt: Aleksandra Raniewicz

Dyplomy Architektury: Muzeum Narodów w Nowym Jorku. Projekt: Aleksandra Raniewicz

Dyplomy Architektury: Muzeum Narodów w Nowym Jorku. Projekt: Aleksandra Raniewicz

Dyplomy Architektury: Muzeum Narodów w Nowym Jorku. Projekt: Aleksandra Raniewicz

Dyplomy Architektury: Muzeum Narodów w Nowym Jorku. Projekt: Aleksandra Raniewicz

Dyplomy Architektury: Muzeum Narodów w Nowym Jorku. Projekt: Aleksandra Raniewicz

Dyplomy Architektury: Muzeum Narodów w Nowym Jorku. Projekt: Aleksandra Raniewicz

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Zobacz również:Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrza oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.