Najnowsze projekty rewitalizacji polskich miast pracowni Mirosława Nizio

Poznaliśmy trzy nowe projekty pracowni Nizio Design International związane z  rewitalizacją miast. Rewitalizacja przestrzeni miejskich to nowy obszar działalności projektowej, w którym pracownia się specjalizuje. Koncepcje rewitalizacji opracowano dla Łęczycy, Kraśnika i Janowa Lubelskiego. Pracownia wykonała też rewitalizacyjny projekt „Lapidarium. Magazyn Detalu Architektonicznego” dla Łodzi.


Autorzy: Nizio Design International | Mirosław Nizio


Rewitalizacja wybranych obszarów Łęczycy


Przygotowana dla Łęczycy koncepcja rewitalizacji to narzędzie do realizacji strategicznych celów miasta. Wyniki badań społecznych opracowanych i przeprowadzonych przez pracownię stanowiły wytyczną dla procesu projektowego. Rewitalizacja służy rozwojowi społeczno-gospodarczemu, podniesieniu atrakcyjności turystycznej i jakości życia. W toku analiz przestrzennych i analiz dokumentów wyodrębniono zagadnienia i obszary istotne dla rozwoju miasta: rekreacja, sport i turystyka, historia, dorobek kulturowo-architektoniczny XX w. oraz infrastruktura poprzemysłowa. W koncepcji określono propozycje rewitalizacji dla terenów przyległych do zalewu miejskiego. Projekty opracowane na podstawie badań poddano w lutym 2016 roku społecznym konsultacjom, podczas których architekci prowadzili dyskusje i warsztaty z udziałem mieszkańców Łęczycy.

 

Rewitalizacja wybranych obszarów Łęczycy. Projekt: Nizio Design International

Rewitalizacja wybranych obszarów Łęczycy. Projekt: Nizio Design International

Rewitalizacja wybranych obszarów Łęczycy. Projekt: Nizio Design International

Rewitalizacja wybranych obszarów Łęczycy. Projekt: Nizio Design International

Koncepcja rewitalizacji terenu Zalewu Kraśnickiego


Koncepcja rewitalizacji terenu Zalewu w Kraśniku zakłada reorganizację i modernizację przestrzeni, stworzenie rekreacyjno-turystycznego centrum z infrastrukturą hotelową, gastronomiczną, edukacyjną, sportową i rozrywkową. Projekt przewiduje wykorzystanie lokalnych materiałów, inspirację wytwórczą oraz historyczną tożsamością miasta do stworzenia obiektów wtopionych w naturalny ekosystem doliny rzeki Wyżnicy i Wyżnianki. Przestrzeń podzielono na strefy inspirowane procesem wytwarzania cegły: glinianą, drewnianą oraz ceglaną. Koncepcja wypracowana w oparciu o analizy sytuacji społeczno-gospodarczej zakłada m.in. stworzenie placu zabaw, mariny, trybuny dla wydarzeń sportowych, amfiteatru, wypożyczalni sprzętu sportowego. Kulminacyjnym punktem ma być „ceglany park”. Rewitalizacja wzbogaci region o przestrzeń publiczną, która zapewni rekreację, edukację ekologiczną mieszkańców oraz turystów. Koncepcję poddano konsultacjom społecznym w lutym 2016 roku.

 

Koncepcja rewitalizacji terenu Zalewu Kraśnickiego. Projekt: Nizio Design International

Koncepcja rewitalizacji terenu Zalewu Kraśnickiego. Projekt: Nizio Design International

Koncepcja rewitalizacji terenu Zalewu Kraśnickiego. Projekt: Nizio Design International

Koncepcja rewitalizacji terenu Zalewu Kraśnickiego. Projekt: Nizio Design International

Koncepcja rewitalizacji terenu Zalewu Kraśnickiego. Projekt: Nizio Design International
Rewitalizacja miejskiego rynku w Janowie Lubelskim


Opracowana dla Janowa Lubelskiego koncepcja dotyczy rewitalizacji miejskiego rynku wraz z koncepcją nowego budynku wielofunkcyjnego i dworca autobusowego. Projekt przeznaczono do realizacji w etapach. Zakłada on uzyskanie funkcjonalnej i atrakcyjnej przestrzeni, przyjaznej mieszkańcom. Koncepcja przewiduje m.in. wprowadzenie jednolitych elementów wykończenia: nawierzchni, małej architektury, infrastruktury, zieleni i uporządkowanie wielkoformatowych reklam. Zmiany funkcjonalne zaplanowano dla dworca autobusowego. Projekt zakłada budowę obiektu, mieszczącego punkt obsługi pasażerów, informację turystyczną i małą gastronomię. Neutralna forma i transparentne fasady zapewnią nieznaczną ingerencję w przestrzeń rynku.

 

Rewitalizacja miejskiego rynku w Janowie Lubelskim. Projekt: Nizio Design International

Rewitalizacja miejskiego rynku w Janowie Lubelskim. Projekt: Nizio Design International

Rewitalizacja miejskiego rynku w Janowie Lubelskim. Projekt: Nizio Design International

„Lapidarium Detalu”


Projekt „Lapidarium. Magazyn Detalu Architektonicznego” to jeden z efektów współpracy pracowni Mirosława Nizio z miastem Łódź. Rewitalizacja modernistycznego budynku przy ul. Kościuszki 19 zakłada przywrócenie niszczejącej perły architektury do życia i nadanie jej nowych funkcji. Projektanci pracowni zaplanowali podział parterowej kondygnacji na strefy: wejściową, komunikacji wraz z recepcją, strefę ekspozycji przeznaczoną na stałe prezentacje tematyczne, strefę wielofunkcyjną, ekspozycji czasowych, sanitarną i techniczną oraz magazynową w nowoprojektowanym budynku. Ekspozycje będą miały wyodrębnione strefy tematyczne: urbanistyki i architektury wraz z warsztatem makiet urbanistycznych (Info-box), architektury wnętrz, wystaw czasowych oraz dziedziniec z ekspozycją „Lapidarium – Magazyn Detalu Architektonicznego”. Lapidarium ma być miejscem warsztatowym o charakterze edukacyjnym oraz wizerunkowym o unikatowym walorze ekspozycyjnym.

 

Lapidarium Detalu. Projekt: Nizio Design International

Lapidarium Detalu. Projekt: Nizio Design International

Lapidarium Detalu. Projekt: Nizio Design International

Lapidarium Detalu. Projekt: Nizio Design International

Lapidarium Detalu. Projekt: Nizio Design International


Koncepcje rewitalizacji powstające w pracowni dotyczą obiektów, znacznych obszarów miast, których kształt, funkcje nie spełniają oczekiwań i wymogów wynikających ze zmieniających się warunków i potrzeb społecznych. Badania, analizy i tworzone w ich toku projekty służą wzmacnianiu potencjału miejsc, konkurencyjności i atrakcyjności dla inwestorów oraz turystów.

Pracownia Mirosława Nizio ma już na koncie ważne rewitalizacyjne projekty: nagrodzony w konkursie European Property Awards multidyscyplinarny projekt przekształcenia dawnej Kopalni Węgła Kamiennego „Julia” w Wałbrzychu w Starą Kopalnię – Centrum Nauki i Sztuki czy uhonorowaną „Złotym Żurawiem” rewitalizację dawnej synagogi w Chmielniku, gdzie działa  ośrodek edukacyjno-muzealny „Świętokrzyski Sztetl” z zaprojektowaną przez Nizio Design ekspozycją. Pracownia przygotowała również koncepcję oraz prowadziła badania społeczne zmierzające do wypracowania projektu rewitalizacji Młynów Rothera w Bydgoszczy.


 

 

Komentarze na temat “Najnowsze projekty rewitalizacji polskich miast pracowni Mirosława Nizio”

  1. Małgorzata B pisze:

    Bardzo ładna ta wieża widokowa z cegły, ale na wizce widać tak jakby ,że ściana z cegły jest b. cienka, wygląda to na pół cegły, co jest niewykonalne. Nie da się wybudować tak wysokiej wieży przy tej grubości ściany. Wg mnie ściana powinna mieć grubość co najmniej 38cm, co skomplikuje wykonawstwo.
    W każdym razie sam design jest świetny, więc gratulacje dla projektanta!.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Zobacz również:Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrza oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.