Park Tysiąclecia w Zielonej Górze – BudCud

Krakowska pracownia BudCud skończyła prace nad koncepcją rewitalizacji Parku Tysiąclecia w Zielonej Górze, na którego terenie do końca lat 60. XX wieku  funkcjonował cmentarz. Projekt powstawał w oparciu o raport “Społecznej koncepcji zagospodarowania Parku Tysiąclecia” Fundacji Salony i BWA Zielona Góra z 2012 oraz był konsultowany (zarówno na początkach prac projektowych, jak i po sporządzeniu koncepcji) z okolicznymi mieszkańcami i grupami interesu.

Rok: 2013
Klient: Miasto Zielona Góra
Lokalizacja: Zielona Góra
Program: Przestrzeń publiczna, rekreacja, sztuka, usługi
Powierzchnia: 9.4 ha
Status: W trakcie realizacji; realizacja przewidywana w 2015
Pracownia: BudCud
Zespół projektowy BudCud: Mateusz Adamczyk, Agata Woźniczka, Magdalena Potoczna, Anna Ptaszyńska, Johannes Peter Steidl, Jakub Urbaniak, Łukasz Dworniczak

 

Park Tysiąclecia w Zielonej Górze. Projekt: BudCud

Park Tysiąclecia w Zielonej Górze. Projekt: BudCud

Park Tysiąclecia w Zielonej Górze. Projekt: BudCud

Park Tysiąclecia w Zielonej Górze. Projekt: BudCud

Park Tysiąclecia


Park Tysiąclecia w Zielonej Górze do połowy lat 60. XX wieku funkcjonował jako cmentarz Zielonego Krzyża.  Korony drzew przepuszczają małe ilości światła, a brak zieleni niskiej powoduje, że park sprawia wrażenie ciemnego, nieprzyjaznego i niebezpiecznego.

Głównym postulatem było przywrócenie życia w Parku Tysiąclecia, zlikwidowanie przeszkód uniemożliwiających czy onieśmielających funkcjonowanie Parku jako wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej o unikatowym charakterze.

Obecnie Park Tysiąclecia przecina sieć nawarstwionych ścieżek – większość z nich jest nieużywana lub zatarta. Podstawowym założeniem projektu rewitalizacji jest redukcja istniejących ciągów komunikacyjnych i przekształcenie ich w funkcjonalną sieć pętli pieszych.

Komunikację w parku organizują następujące elementy:

– duża pętla pieszo-rowerowa, która pozwala na szybkie przemieszczanie się po obrzeżach parku;
– charakterystyczne wejścia do parku;
– aleja wewnątrz parku oraz drogi poprzeczne;
– pętle spacerowe o różnych programach tematycznych.

Pętle spacerowe grupują w sobie kolejne funkcje, różnią się charakterem i profilem potencjalnych użytkowników.
Są to:

– Pętla Abstrakcyjna – strefa stymulacji zmysłów oraz intuicyjnej eksploracji terenu parku;
– Pętla Lokalnej Społeczności/ Pętla Tranzytowa – strefa przeznaczona do codziennej integracji okolicznych mieszkańców oraz oś komunikacyjna prowadząca przez Park;
– Pętla Aktywnej Rekreacji – strefa sportowa w otoczeniu bujnej zieleni parkowej;
– Pętla Spacerowa/ Sensoryczna – strefa zawierająca w sobie główne charakterystyki Parku Tysiąclecia (tarasy, historyczne założenia zieleni).

Nowe funkcje wewnątrz Parku to cliche funkcji miejskich przestrzeni publicznych, przetworzonych w specyficzny, swobodny format Parku.
Przestrzenie pomiędzy pętlami funkcjonalnymi wypełnione są ciągami niskich roślin płożących lub krzewów, które zapisują nawarstwiony układ terenu Parku – podkreślają granice tarasów i dokumentują przebieg dawnych ścieżek – przypominając odwiedzającym park o jego wielowarstwowej historii. Z biegiem czasu ciągi roślin ‚rozpełzą” się poza wytyczone dla nich trasy, przykrywając park gęstym zielonym dywanem.

Projekt rewitalizacji Parku Tysiąclecia pozostawia go jako wielowątkowy obszar, z którego korzystać mogą różne grupy użytkowników. Park staje się przestrzenią publiczną w centrum miasta, o jakościach i charakterystykach terenów bujnej zieleni, jakie otaczają Zieloną Górę.

Projekt rewitalizacji Parku Tysiąclecia powstawał w oparciu o raport “Społecznej koncepcji zagospodarowania Parku Tysiąclecia” Fundacji Salony i BWA Zielona Góra, opracowany we współpracy z Urzędem Miasta Zielona Góra w 2012 roku.

Park Tysiąclecia w Zielonej Górze. Projekt: BudCud

Park Tysiąclecia w Zielonej Górze. Projekt: BudCud

Park Tysiąclecia w Zielonej Górze. Projekt: BudCud

Park Tysiąclecia w Zielonej Górze. Projekt: BudCud

Park Tysiąclecia w Zielonej Górze. Projekt: BudCud

Park Tysiąclecia w Zielonej Górze. Projekt: BudCud

Park Tysiąclecia w Zielonej Górze. Projekt: BudCud

Park Tysiąclecia w Zielonej Górze. Projekt: BudCud

Park Tysiąclecia w Zielonej Górze. Projekt: BudCud

Park Tysiąclecia w Zielonej Górze. Projekt: BudCud

Park Tysiąclecia w Zielonej Górze. Projekt: BudCud

Park Tysiąclecia w Zielonej Górze. Projekt: BudCud

Park Tysiąclecia w Zielonej Górze. Projekt: BudCud

Park Tysiąclecia w Zielonej Górze. Projekt: BudCud

Park Tysiąclecia w Zielonej Górze. Projekt: BudCud

Park Tysiąclecia w Zielonej Górze. Projekt: BudCud

Park Tysiąclecia w Zielonej Górze. Projekt: BudCud

Park Tysiąclecia w Zielonej Górze. Projekt: BudCud

 

 

 Zobacz: Headquarters Store we Wrocławiu!

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Zobacz również:Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrza oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.