Robert Konieczny wraz z zespołem KWK Promes wygrywa konkurs na Bunkier Sztuki w Krakowie

Robert Konieczny wraz z zespołem KWK Promes wygrał konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie. To już kolejne zwycięstwo architekta w prestiżowym konkursie – w 2009 roku pracownia KWK Promes wygrała ogólnopolski konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji Centrum Dialogu „Przełomy” w Szczecinie. Obiekt, otwarty dla zwiedzających na początku 2016 roku, zdobył główną Nagrodę European Prize for Urban Public Space 2016 przyznawaną dla najlepszych przestrzeni publicznych w Europie. Gratulujemy! Czekamy na realizację!


„Zwycięski projekt zakłada poszanowanie wartości kulturowych istniejącego ikonicznego budynku Galerii i podporządkowanie im zasad modernizacji, w ramach której planowane jest przywrócenie mu dawnej świetności” – podkreślił przewodniczący sądu konkursowego p. Jerzy Szczepanik-Dzikowski.

II Nagrodę w konkursie zdobyła Pracownia Architektury Głowacki z Wrocławia, III Nagrodę otrzymał zespół Grzegorz Mączka, Marta Mączka z Krakowa. Jury, spośród 33 zakwalifikowanych prac, przyznało również wyróżnienia: I Wyróżnienie zdobył zespół Horizone Studio Darasz, Kisielewski, Strzeński, II Wyróżnienie przyznano pracowni KJ Architekci.


Bunkier Sztuki w Krakowie | I Nagroda w konkursie
Projekt:
Robert Konieczny – KWK Promes
Inwestor: Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki
Rozstrzygnięcie konkursu: Październik 2016

 

Bunkier Sztuki w Krakowie. I Nagroda w konkursie: Robert Konieczny - KWK Promes

Założenia


Poszukiwanie alternatywnego, realnego, scenariusza planowanej rozbudowy Bunkra Sztuki było punktem wyjścia dla koncepcji architektonicznej. Planowana nadbudowa w tym momencie z powodów prawnych i technicznych jest niemożliwa, a opieranie całego przedsięwzięcia na założeniu ewentualnej zmiany zapisów MPZP w przyszłości, o ile będzie skuteczne, wydaje się ryzykowne i oznacza ukończenie inwestycji w bliżej nieokreślonej przyszłości. Dlatego koncepcja zakłada wpisanie się w ustalenia obowiązującego MPZP oraz zaleceń ujętych w opinii konserwatorskiej i daje możliwość zrealizowania całości inwestycji w jednym etapie. Tak zrodził się pomysł, aby poszukać innego miejsca dla nowej przestrzeni wystawowej.
Idea – nowe otwarcie Bunkra Sztuki


Bunkier Sztuki powinien zostać wyeksponowany w krajobrazie Plant i odzyskać dawny blask, dlatego nowa przestrzeń wystawowa zostanie zlokalizowana nie nad budynkiem, a przed nim – pod ziemią. Projekt zakłada wyraźne zróżnicowanie tych dwóch elementów, dlatego nowa podziemna część będzie nowoczesną, elastyczną przestrzenią dającą zupełnie nowe możliwości w działalności Galerii, w tym otwarcie na promenadę Plant i kontakt z miastem. Istniejący budynek Bunkra Sztuki zostanie odrestaurowany i odzyska dawny charakter. Te dwa elementy (istniejący i nowy) będą dostępne z poziomu wejścia i będą mogły funkcjonować samodzielnie lub jako całość. Kawiarnia „Bunkier Cafe” zostanie przeniesiona do wnętrza istniejącego budynku i będzie mogła funkcjonować niezależnie od Galerii.

 

Bunkier Sztuki w Krakowie. I Nagroda w konkursie: Robert Konieczny - KWK Promes

Wizualizacja – zamknięty stropodach

Bunkier Sztuki w Krakowie. I Nagroda w konkursie: Robert Konieczny - KWK Promes

Wizualizacja – otwarty stropodach

Zagospodarowanie terenu


Projektowane ukształtowanie terenu wykorzystuje istniejące obniżenia i nawiązuje do pierwotnego zagospodarowania, stanowiącego otwartą przestrzeń. Zlokalizowane pod powierzchnią placu nowe sale wystawowe mogą zostać połączone z poziomem promenady Plant po otwarciu ruchomego stropodachu, podkreślonego geometrią ukształtowania terenu. Kawiarnia „Bunkier Cafe” zostanie przeniesiona do wnętrza, odsłaniając tym samym elewację z charakterystycznym betonowym reliefem. Zostaną wyeksponowane także istniejące wejścia do budynku od strony Plant. Wejście „A”, z charakterystyczną betonową kładką, służyć będzie obsłudze Galerii. Nieużywane obecnie wejście „B” zostanie zaktywizowane jako niezależna obsługa Kawiarni. W sezonie letnim, na wypłaszczeniu, zakłada się funkcjonowanie stolików kawiarnianych.

Przestrzeń publiczna


Koncepcja zakłada uporządkowanie przestrzeni przed budynkiem i ukształtowanie terenu w sposób sprzyjający miejskim interakcjom. Różnice terenu mogą być wykorzystywane zgodnie z wyobraźnią użytkowników. Zakłada się oddanie tej przestrzeni sztuce. Projekt umożliwi bezpośredni kontakt przestrzeni wystawowej z miastem, dający możliwość nowatorskich działań artystycznych. W ruchomym stropodachu zaprojektowano otwory zapewniające wgląd do części podziemnej ekspozycji, kiedy dach jest zamknięty. Po zmierzchu otwory będą emitowały światło z wnętrza. Dodatkowo pod wejściem do Galerii zaprojektowano źródło światła podkreślające ukształtowanie terenu. Nocą miejsca, które w ciągu dnia są zacienione, świecą najbardziej. W sezonie letnim, na wypłaszczeniu, możliwe będzie ustawienie stolików kawiarni „Bunkier Cafe”.

 

Bunkier Sztuki w Krakowie. I Nagroda w konkursie: Robert Konieczny - KWK Promes

Wnętrze z zamkniętym stropodachem

Bunkier Sztuki w Krakowie. I Nagroda w konkursie: Robert Konieczny - KWK Promes

Wnętrze z  otwartym stropodachem

Rozwiązania funkcjonalne


Projekt zakłada uporządkowanie i skonsolidowanie bloków funkcjonalnych oraz cyrkulacji w istniejącym budynku, powiązanie z nową częścią oraz zapewnienie dostępności osobom niepełnosprawnym. Działalność Kawiarni i Galerii będzie mogła odbywać się niezależnie. Kawiarnia będzie posiadała wewnętrzną komunikację w postaci istniejących schodów. Galeria będzie obsługiwana 3 klatkami schodowymi: istniejącymi otwartymi schodami z nowym powiązaniem z poziomem -1, przebudowaną klatką w narożniku budynku, nową klatką obsługująca wszystkie kondygnacje. Funkcja administracyjna, z wewnętrznymi schodami, została zlokalizowana w budynku tzw. „Drobnerówki”. Funkcja edukacyjna została zlokalizowana na poziomie -1. Nowa część obejmuje sale wystawowe na poziomie -1 oraz -2, funkcje magazynowe (poziom -3) i techniczne (poziom -4).

Nowe sale wystawowe


Projekt zmierza do wydobycia charakteru Bunkra Sztuki nie tylko jako budynku, ale także jako Instytucji dającej możliwość doświadczania różnych form sztuki współczesnej. Służyć ma temu różnorodność przestrzeni ekspozycyjnych. Istniejące sale zostaną odrestaurowane i zostanie im przywrócony pierwotny charakter, natomiast nowa przestrzeń wystawowa ma być „maszyną” podporządkowaną sztuce, ma stanowić dla niej tło, a nie konkurencję. Projekt zakłada wysoką elastyczność w kształtowaniu wnętrza. System ruchomych stropów daje możliwość dowolnej konfiguracji przestrzeni. Ruchomy stropodach umożliwi kontakt wnętrza z miastem.

Istniejący budynek


Projekt zakłada minimalną ingerencję w istniejącą strukturę Bunkra Sztuki. Odrestaurowany zostanie hol wejściowy, otwarte klatki schodowe oraz sale wystawowe z charakterystycznymi stropami kasetonowymi. Ingerencja projektowa obejmuje powiązanie holu wejściowego na parterze z holem na poziomie -1 otwartymi schodami, wpisującymi się w układ pomieszczenia.
W centralnej części budynku, w możliwie nieinwazyjny sposób, została zaprojektowana nowa klatka schodowa z szybem windowym, obsługująca wszystkie kondygnacje istniejącej i projektowanej części Galerii. Funkcja administracyjna została zlokalizowana w budynku tzw. „Drobnerówki” – będzie to nowoczesna przestrzeń biurowa z wewnętrzną, niezależną komunikacją. Zaprojektowano nowy układ stropów tak, aby możliwie efektywnie wykorzystać dostępną kubaturę.
Kawiarnia „Bunkier Cafe” została zlokalizowana wewnątrz budynku na poziomie parteru, antresoli oraz w części podziemnej. Może funkcjonować niezależnie od Galerii, posiada własne wejście, klatkę schodową, zaplecze oraz toalety dla gości. Ściany i sufity części podziemnej zostaną oczyszczone i przywrócony zostanie im autentyczny charakter.

 

Bunkier Sztuki w Krakowie. I Nagroda w konkursie: Robert Konieczny - KWK Promes

Bunkier Sztuki w Krakowie. I Nagroda w konkursie: Robert Konieczny - KWK Promes

Bunkier Sztuki w Krakowie. I Nagroda w konkursie: Robert Konieczny - KWK Promes

 

Bunkier Sztuki w Krakowie. I Nagroda w konkursie: Robert Konieczny - KWK Promes

Rzut sytuacyjny

Bunkier Sztuki w Krakowie. I Nagroda w konkursie: Robert Konieczny - KWK Promes

Schemat ideowy

Bunkier Sztuki w Krakowie. I Nagroda w konkursie: Robert Konieczny - KWK Promes

Schemat funkcjonalny

Bunkier Sztuki w Krakowie. I Nagroda w konkursie: Robert Konieczny - KWK Promes

Poziom -4

Bunkier Sztuki w Krakowie. I Nagroda w konkursie: Robert Konieczny - KWK Promes

Poziom -3

Bunkier Sztuki w Krakowie. I Nagroda w konkursie: Robert Konieczny - KWK Promes

Poziom -2

Bunkier Sztuki w Krakowie. I Nagroda w konkursie: Robert Konieczny - KWK Promes

Poziom -1

Bunkier Sztuki w Krakowie. I Nagroda w konkursie: Robert Konieczny - KWK Promes

Poziom 0

Bunkier Sztuki w Krakowie. I Nagroda w konkursie: Robert Konieczny - KWK Promes

Poziom 1

Bunkier Sztuki w Krakowie. I Nagroda w konkursie: Robert Konieczny - KWK Promes

Poziom 2

Bunkier Sztuki w Krakowie. I Nagroda w konkursie: Robert Konieczny - KWK Promes

Schemat przedstawiający działanie ruchomego stropu

 

Bunkier Sztuki w Krakowie. I Nagroda w konkursie: Robert Konieczny - KWK Promes

Przekrój A-A

Bunkier Sztuki w Krakowie. I Nagroda w konkursie: Robert Konieczny - KWK Promes

Przekrój B-B (zamknięty stropodach)

Bunkier Sztuki w Krakowie. I Nagroda w konkursie: Robert Konieczny - KWK Promes

Przekrój B-B (otwarty stropodach)

Bunkier Sztuki w Krakowie. I Nagroda w konkursie: Robert Konieczny - KWK Promes

Przekrój C-C

Bunkier Sztuki w Krakowie. I Nagroda w konkursie: Robert Konieczny - KWK Promes

Przekrój D-D


Polecamy: Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie laureatem prestiżowej nagrody European Prize for Urban Public Space 2016. Nagroda przyznawana jest dla najlepszych europejskich przestrzeni publicznych. Obiekt zrealizowany został na podstawie projektu Roberta Koniecznego oraz zespołu KWK Promes. Jury konkursu przyznało 2 główne nagrody. Obok Szczecina oraz zespołu KWK Promes, główną nagrodę zdobył projekt odbudowy sadów oraz systemu nawadniania Thermal Orchards w Caldes de Montbui w Hiszpanii projektu zespołu Marta Serra Permanyer, Elena Albareda Fernandez (Ciclica) oraz Jordi Calbetó Aldomà (Cavaa Arquitects).

 

 Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie najlepszą przestrzenią publiczną w Europie!

Zobacz: Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie
najlepszą przestrzenią publiczną w Europie!

 

Komentarze na temat “Robert Konieczny wraz z zespołem KWK Promes wygrywa konkurs na Bunkier Sztuki w Krakowie”

 1. Małgorzata napisał(a):

  A skąd się wezmą szklane barierki okalające dziurę w chodniku, gdy strop jest podniesiony, widoczne na jednej wizce,a niewidoczne na wizce, gdzie strop jest zamknięty?

  1. Nam napisał(a):

   Wysuną się z dołu? Detal spokojnie do wykonania.

 2. Małgorzata napisał(a):

  1.Na przekrojach, nawet w symboliczny sposób, nie jest narysowane jak ten problem byłby rozwiązany.

  2.Gdyby chodziło o wysuwanie szklanych paneli z posadzki wewnątrz budynku, to rzeczywiście jest to stosunkowo łatwo rozwiązywalne.Barierki wysuwałyby się po obwodzie otworu.

  3.Jednak w tym przypadku nie można wysuwać barierek wewnątrz,po obwodzie otworu, ze względu na konstrukcję podnoszącą strop,umocowaną, od wewnątrz ,do podłużnych ścian otworu.

  4.Wysuwanie się barierek od strony środka otworu,tak, że barierka jest w środku otworu, za konstrukcją,też jest niemożliwe, bo powstałaby dziura między barierką, a krawędzią otworu.

  Więc jakie jest rozwiązanie?

  1. Nam napisał(a):

   1) Przedmiotem konkursu było opracowanie KONCEPCJI. Na etapie koncepcji nie przedstawia się takich rozwiązań szczegółowo. Detale i rozwiązania techniczne przedstawia się na etapie PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH…

   2) 3) 4) Często przy realizacjach jednak wymyśla się nowe rozwiązania na potrzeby danego obiektu, a nie zawsze korzysta z gotowych i systemowych, bo takich może nie być. A kontynuując temat, możemy się pewnie domyślać, jak to będzie wyglądało ostatecznie, natomiast nie wiem co stoi na przeszkodzie, żeby schować barierki od strony zewnętrznej, konstrukcja na pewno umożliwi zostawienie miejsca i zapasu na usytuowanie barierek w grubości stropu oraz po stronie zewnętrznej. Konstrukcja, o której piszesz, nie musi być przecież zlokalizowana na samej górze otworu….

   Proponuję poczekać na na realizację, bo nie wiem jaki sens ma taka dyskusja w tym momencie.

 3. Małgorzata napisał(a):

  1.Dobry architekt powinien myśleć o rozwiązaniu potencjalnych problemów technicznych już na etapie PROJEKTU KONCEPCYJNEGO,bo jeśli przyjmie podczas projektowania nierealne założenia co do wykonalności projektu, to może się okazać,że projekt będzie niewykonalny.A myślenie życzeniowe typu „spokojnie da się to zrobić” (tylko nie wiem jak), może okazać się pułapką bez wyjścia.

  2Jeśli piszesz o „konstrukcji zlokalizowanej na samej górze otworu”, to znaczy ,że mnie nie zrozumiałeś.
  Chodziło mi o stalową belkę,zlokalizowaną na dole otworu, belkę po której poruszają się krzyżulce podnoszące strop.Belka ta (z proporcji na rysunku) jest wąska,niska, długa i oparta na poprzecznych ścianach pomieszczenia ,a więc powinna być na swej długości przymocowana do stropu oraz do bocznych, podłużnych ścian otworu (żeby była sztywna i nie drgała przy podnoszeniu i opuszczaniu stropu). A więc nie ma miejsca na szczelinę, w której mogłaby się zmieścić szklana barierka, bo wysokość barierki to min.130 cm (110cm wystające ponad chodnik + 20cm na zamocowanie),a widać z przekroju,że cała wysokość od spodu otworu do góry podnoszonego stropu, to nie więcej niż 100-120cm .

  3.Nie twierdzę,że wykonanie tego detalu jest niemożliwe,ale na pewno nie jest to detal „spokojnie do wykonania” tylko wprost przeciwnie będzie on trudny do wykonania.

  4.W wersji przedstawionej na przekrojach detal jest niewykonalny.

  5.Dyskusja o problemach technicznych, jak dla mnie, ma sens na każdym etapie projektu.

  1. Nam napisał(a):

   Pierwsze zdanie jest totalnie bez sensu, bo nie wiesz czy w KWK Promes myśleli czy nie myśleli o tym detalu. Po prostu nie przedstawiono tego na rysunkach, bo się takich rzeczy w konkursowych koncepcjach nie pokazuje…

   Dyskutować sobie można. Natomiast zarzuty wobec architekta są nieuzasadnione. Akurat Roberta Koniecznego bronią udane realizacje jego projektów. Mogą się podobać lub nie. Każdy ma prawo do swojej opinii, ale od wielu lat ma kolejne realizacje, również wymagające z punktu widzenia technologii i rozwiązań technicznych.

 4. Małgorzata napisał(a):

  1.Jeśli pierwsze zdanie jest bez sensu, to znaczy,że nie jesteś ani architektem,ani budowlańcem i nie wiesz o czym piszesz, bo projektowanie czegokolwiek na konkurs architektoniczny, co nie może być, zrealizowane TO DOPIERO JEST BEZ SENSU!.(Pomijając konkursy budynków futurystycznych,które z założenia nie będą realizowane)
  Więc, jeśli architekt nie chce się zbłaźnić po ewentualnym wygraniu konkursu MUSI myśleć,czy jego fantazje są wykonalne.Jeśli nie potrafi sam rozwiązać problemu technicznego, to od tego ma konstruktora i innych branżystów, którzy to rozwiązanie podpowiedzą. Jeśli nie szczegółowo, to w przybliżony sposób. Ale nie na zasadzie „nie wiem jak, ale SPOKOJNIE da się to wykonać”.

  2.Oczywiście,że takich detali na rysunkach koncepcyjnych się nie pokazuje,ale widać, że gdyby ten konkretny detal został, choć w przybliżonym stopniu przemyślany, to przekrój poprzeczny zostałby narysowany inaczej.

  3.Broń Boże, nie oceniałam projektu, bo nie chcę być ponownie zrugana przez admina za szczere wyrażanie swojej opinii.Zainteresował mnie tylko problem techniczny i dlatego zadałam początkowe pytanie o barierki.
  Po prostu zwyciężyła moja ciekawskość nad niechęcią do właściciela tego portalu

  1. Archinea napisał(a):

   Pani Małgorzato, dla przypomnienia – dostała Pani ostrzeżenie za niskiego poziomu komentarze obrażające architekta. Nigdy natomiast nie zwracaliśmy Pani uwagi, ani też nie blokowaliśmy Pani wypowiedzi, dotyczących jakiekolwiek projektu czy budynku. Obrażać architektów nie pozwolimy (kto by to nie był) – powinniśmy się chyba jednak skupić na dyskusji dotyczącej obiektów.. Proszę nie przekręcać faktów.

  2. Nam napisał(a):

   Jestem architektem. Od kilku już lat pracuję w biurze projektowym, startuję również w konkursach. A Ty? Wiesz jak wygląda proces projektowy? Realizacja inwestycji? Wciąż chyba nie rozróżniasz koncepcji od projektu wykonawczego.

   Dalsza dyskusja nie ma chyba sensu, bo ty zostaniesz przy swoim zdaniu, ja przy swoim.

   Pozdrawiam

 5. Małgorzata napisał(a):

  Do Archinei:
  Nie przekręcam faktów.Zostałam publicznie przez Państwa zrugana za szczere wyrażenie opinii o projekcie i architekcie, bo są projekty, w których osobowość architekta tak „przebija” przez projekt,że nie sposób, komentując projekt, nie wspomnieć o jego projektancie.
  W tym konkretnym przypadku,projektant, wg mnie nie liczył się z potrzebami ludzi ,dla których projektował, więc nazwałam to po imieniu, nie owijając w bawełnę.
  Nie podobają mi się tacy architekci i nie podobają mi się takie projekty (nieliczące się z potrzebami ludzi), niezależnie od tego, czy plastycznie i artystycznie są to projekty udane czy też nie.

  Architekci rzadko korzystają z większości budynków, które sami zaprojektują,zwykle inni ludzie je użytkują,więc stawianie przez architekta wyżej osobistej korzyści i satysfakcji (zaprojektuję coś niefunkcjonalnego,bo to mi się podoba i będzie odlotowym dziełem sztuki), od uwzględniania potrzeb ludzi jest nie w porządku.

  Jeśli chodzi o obrażanie architektów, to:
  1. niedawno, jeszcze przed śmiercią Hadid, czytałam na Dezeen, komentarze oceniające jeden z jej projektów.Były negatywne,a jeden z komentujących wprost nazwał Hadid arogancką i bezczelną.Na pewno nie dlatego, że znał ją prywatnie,ale właśnie ze względu na projekt, który komentował. Tak samo ja nazwałam polskiego architekta na Archinei, również ze względu na projekt.

  Ogólnie jest wiadome jak „poprawni politycznie” są ludzie na Zachodzie,a jednak post z Dezeen nie został usunięty. Post OBRAŻAJĄCY SŁAWNEGO ARCHITEKTA.

  2.ze 3 tygodnie temu Archdaily zamieścił artykuł o znanych architektach i ich dziwnych zwyczajach.O jednym z nich,zdaje się Aalto napisano, że był pijakiem, a o Hadid, że słynęła z samouwielbienia i jedyną osoba,którą kochała była ona sama.
  Są to niepochlebne opinie, niewątpliwie obrażające sławnych ludzi,a jednak zostały zamieszczone na „poprawnym politycznie” zachodnim portalu.

  Wracając do mojej skromnej osoby, potrafię wypowiadać się tylko szczerze,albo w ogóle nic nie mówię.

 6. Małgorzata napisał(a):

  DO NAM:
  1.Zakpiłam z ciebie, bo dobrze wiem,że akurat na tym portalu architektonicznym, wypowiadają się zwykle ludzie z branży, w przeciwieństwie do np. Bryły, gdzie po komentarzach widać,że często piszą ludzie „przypadkowi”.

  2.Nie jestem architektem, jestem inżynierem budownictwa,ale pracowałam w biurach architektonicznych i na wielu budowach, w bezpośrednim wykonawstwie i jako inspektor nadzoru i proces projektowy, etap przetargowy projektu oraz proces inwestycyjny znam doskonale. I zapewniam cię,że świetnie odróżniam projekt koncepcyjny od projektu budowlanego i od projektu wykonawczego.

  3.A ,że sama robię projekty koncepcyjne budynków (jako hobby) ,ZAWSZE myślę na tym etapie projektowania o możliwościach technicznych wykonania projektu i nie wyobrażam sobie,żeby zawodowy architekt pracujący na zlecenie klienta, mógł postępować inaczej. O ile oczywiście podchodzi rzetelnie do swojej pracy.

 7. aa napisał(a):

  Drodzy Państwo.

  Wprzódy funkcja.
  I niefrasobliwie jest postępować inaczej.
  Biorąc pod uwagę proporcje zaproponowane na powyższym projekcie i spodziewaną masę owego stropodachu – jaki znany nam materiał umożliwiłby działanie tych nożyczek? Ha! Zagwozdka to pyszna…

 8. Małgorzata napisał(a):

  Podnoszony stropodach niekoniecznie musiałby być bardzo ciężki, o ile nie będzie w całości wykonany z betonu, ale będzie miał konstrukcję szkieletową, stalową.Tak,że sam ciężar stropu, w tym przypadku akurat, nie jest,wg mnie ,problemem konstrukcyjnym.

 9. piotr napisał(a):

  Wystarczy skorzystać ze styrobetonu (styropianobetonu), którego m sześcienny jest kilkukrotnie lżejszy od m sześciennego zwykłego betonu. Co do zabezpieczenia otworu powstałego przy podnoszeniu stropy to może to rowiązać siatka o niewielkich pczkach, która bedzie podnosić się wraz z podnoszeniem ruchomej części stropu.

Dodaj komentarz

Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrz oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.