Stare Miasto w Oświęcimiu – S2 Susuł & Strama Architekci

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania fragmentu terenu w obszarze Starego Miasta w Oświęcimiu pomiędzy ulicami: Bulwary, Dąbrowskiego, B. Joselewicza a terenem Zakładu Salezjańskiego.
III Nagroda

Projekt konkursowy: S2 Susuł & Strama Architekci
Data:
Październik 2012
Lokalizacja: Oświęcim

Zespół autorski:
Marcin Susuł, Krzysztof Strama, Bartosz Wilk, Magdalena Hess, Luiza Karwecka, Krzysztof Bolek

Projekt Starego Miasta w Oświęcimiu

Projekt Starego Miasta w Oświęcimiu

Stare Miasto w Oświęcimiu

1. Otoczenie terenu objętego opracowaniem oraz jego wpływ na ideę koncepcji architektonicznej

Teren przeznaczony pod inwestycję, położony jest w Oświęcimiu, w rejonie pomiędzy rzeką Sołą a Rynkiem. Projektowany obszar zlokalizowany jest w sąsiedztwie ważnych obiektów dla miasta Oświęcim. Dostęp do działki przewidywany jest jako kontynuacja istniejących ciągów pieszych i jezdnych od wschodu, północy i południa.
Przewiduje się zagospodarowanie terenu o obiekty kubaturowe, które powinny być dobrze skomunikowane z istniejącą zabudową, a ich kubatura powinna wpisywać się w istniejący układ przestrzenny przewidywanego hotelu na działce oraz otaczających budynków kontynuując istniejące linie zabudowy oraz pierzeje. Projektowane obiekty będą funkcjonowały jako „podzespół” istniejącego układu budynków, zatem powinny funkcjonalnie stanowić integralną część tego układu i poprzez wysoką jakość rozwiązań architektonicznych dodawać nowych walorów estetycznych.

Projektowane obiekty, powinny wyróżniać się formą i charakterem wśród pozostałych budynków z uwagi na swoją reprezentacyjną lokalizację na drodze komunikacji pieszej pomiędzy Bulwarami rzeki Soły a Rynkiem. Rozwiązania funkcjonalne powinny mieć przełożenie na architektoniczny i urbanistyczny wyraz całości.

2. Założenia autorskie

Założeniem autorów niniejszej pracy było znalezienie jak najlepszej odpowiedzi na postawione zadanie konkursowe. Poszukiwanie optymalnego wykorzystania terenu opracowania jako łącznika pomiędzy Bulwarami rzeki Soły a centrum miasta Oświęcim w wyraźny sposób znajduje przełożenie na końcowy kształt bryły budynków. Obiekt ma za zadanie wnieść w obszar nową jakość przestrzeni, a poprzez nawiązanie do kontekstu miejsca w przyjazny sposób wpływać na percepcję użytkowników i przechodniów. Zaproponowany układ urbanistyczny definiuje na nowo typologię śródmiejskiego kwartału w połączeniu z placem publicznym. Nie ma to być już miejsce zamknięte i niedostępne dla nikogo za wyjątkiem wąskiego grona mieszkańców lub pracowników, ale wielofunkcyjny obiekt gwarantujący miejsca rozrywki, edukacji, wypoczynku, rekreacji, możliwość posilenia się i inne, które mogą być użytkowane przez szerokie gronem odbiorców.

Jednocześnie celem było stworzenie miejsca łączącego funkcje charakterystyczne dla miasta Oświęcim, przyjaznego i stwarzającego optymalne, komfortowe warunki dla jego użytkowników. Dobór funkcji terenu ma za zadanie „promieniować” swoim zakresem na otaczające tereny miasta oraz mieć wpływ na zacieśnienie więzi kulturalnych między innymi miastami np. poprzez rozwój centrum kulturalnego bądź wyeksponowanie ruin synagogi.

Projekt Starego Miasta w Oświęcimiu

3. Zagospodarowanie terenu

Lokalizacja obiektów kubaturowych na działce jest wynikiem przeprowadzonej analizy urbanistycznej i odpowiedzią na warunki konkursu. Sposób rozmieszczenia funkcji w obiektach, połączenie komunikacyjne z istniejącym układem otaczających budynków (zarówno tych planowanych jak i istniejących) stały się elementami tworzącymi koncepcję układu funkcjonalno – przestrzennego. Na usytuowanie wpływa również kształt i wielkość terenu opracowania.

Projekt Starego Miasta w Oświęcimiu

1. Teren istniejący

Zadany teren jest ukształtowany w spadku w kierunku zachodnim. Obecnie nie jest przewidywana żadna funkcja terenu poza hotelem w północnej części terenu opracowania.

Projekt Starego Miasta w Oświęcimiu

2. Bryła bazowa

Podniesienie i wypoziomowanie projektowanej bryły – powierzchnie użytkowe pod większością terenu opracowania. Kontynuacja pierzei wzdłuż ul. Bulwary

Projekt Starego Miasta w Oświęcimiu

3. Komunikacja

Wydzielenie kierunków komunikacji pomiędzy rynkiem a Bulwarami wzdłuż rzeki Soły. Główna komunikacja w kierunku rynku tworzy szerokie schody mogące służyć jako widownia dla projektowanej przed nimi sceny.

Projekt Starego Miasta w Oświęcimiu

4. Zabudowa

Kontynuacja istniejącej i przewidywanej zabudowy na terenie opracowania. Dzięki obniżeniu krawędzi obiektów od strony przejścia na rynek można wprowadzić na dachy projektowanego obiektu nowe funkcje.


Projekt Starego Miasta w Oświęcimiu

5. Funkcja

Zabudowa została wzbogacona elemen-tami takimi jak: doświetlenia wystaw w dziedzińcu w postaci studni doświetlają-cych, boksy w schodach służące jako element widowni, przeszklenia pokazują-ce stare posadzki ruin synagogi.

Projekt Starego Miasta w Oświęcimiu

Projekt Starego Miasta w Oświęcimiu

Obiekt wraz z całym układem urbanistycznym został zaprojektowany na działce w sposób umożliwiający jego sprawne użytkowanie pod względem komunikacyjnym, funkcjolnalnym oraz technologicznym.

Projektuje się na znaczącej części terenu opracowania wielofunkcyjny obiekt, który w centralnej części (3 kondygnacje nadziemne) tworzy otwarty plac z dostępem do lokali gastronomicznych oraz miejsc edukacji kulturalnej. Plac może zostać wykorzystany m. in. jako plenerowe lodowisko w zimie lub miejsce zgromadzeń, kina plenerowego w lecie. W południowej części działki umieszczono przestronne schody jako kontynuacja ciągu pieszego pomiędzy Rynkiem a Bulwarami rzeki Soły. Schody mogą służyć jako widownia (dla projektowanej przestrzeni przed schodami mogącej służyć jako scena) dzięki zastosowaniu wysuniętych kubatur wnętrz projektowanego obiektu lub poprzez wykorzystanie stopni. Skrajną część południową stanowi wysunięta platforma obserwacyjno- wypoczynkowa jako zwieńczenie części projektowanego obiektu. W północnej części terenu przewidziano ciąg komunikacyjny jako kontynuację przejścia pomiędzy istniejącymi obiektami. W zachodniej części terenu opracowania przewidziano wypożyczalnię rowerów wraz z informacją turystyczną i miejscami postojowymi dla autokarów. układ parkingu dla samochodów osobowych pozostaje bez zmian.

Dojazd do projektowanych obiektów stanowią istniejące ciągi komunikacyjne  przebiegające przez Bulwary. Wjazd do parkingów wewnątrz obiektu odbywa się od Bulwarów w zachodniej części obiektu.

Obiekt z racji wykorzystanych w nim funkcji posiada wiele odrębnych wejść do poszczególnych lokali bądź wydzielonych przestrzeni. Dzięki obniżeniu kontynuacji istniejącej i przewidywanej zabudowy uzyskano dodatkowe przestrzenie na dachach obiektu mogące służyć jako boiska sportowe, miejsce spotkań, bądź przestrzeń lokali gastronomicznych.

Projekt przewiduje odkrycie ruin synagogi we wschodniej części działki oraz przeszklenie wybranych obszarów w postaci szklenia służącego jako posadzka. Odpowiednie oświetlenie ruin zapewni wyjątkowy efekt szczególnie po zmroku.

W centralnej części zastosowano studnie doświetlające na wysokość dwóch kondygnacji w celu zapewnienia doświetlenia przestrzeni wystawienniczych znajdujących się wewnątrz obiektu.

Projekt Starego Miasta w Oświęcimiu

4. Funkcja obiektu

Celem projektu było stworzenie miejsca, które może funkcjonować przez cały rok, od rana do późnych godzin nocnych. Zabieg polegający na zaczerpnięciu charakterystycznych funkcji rozmieszczonych w całym mieście zaowocował utworzeniem wielofunkcyjnego obiektu.
Najniższy poziom -3 zajmują parkingi (130 miejsc), lokale gastronomiczne dostępne od strony Bulwarów oraz przestrzenie biznesowe w postaci audytoriów i sal konferencyjno-wykładowych jako osobny trzon budynku w jego południowej części.
Poziom -2 zajmują parkingi (70 miejsc) z naciskiem na miejsca postojowe dla gości hotelu/hostelu, pomieszczenia hotelowe/hostelowe, przestrzenie wystawiennicze ze studniami doświetlającymi,  przestrzenie techniczno-magazynowe oraz audytoria.
Poziom -1 zajmują hotel/hostel, audytoria, przestrzenie techniczno-magazynowe oraz w głównej mierze przestrzenie ekspozycyjne.
Poziom 0 tworzy dziedziniec z funkcjami w postaci lokali gastronomicznych oraz centrum edukacji kulturalnej dostępnych z poziomu komunikacji pieszej.
Poziom +1 zajmuje funkcja sportowa np. squash lub siłownia/fitness, szkoła tańca.

5. Rozwiązania materiałowe

Do budowy i wykończenia projektowanych budynków zaproponowano ciekawe, a zarazem bardzo proste i czyste pod względem formalnym zestawienie materiałowe.

Konstrukcję zasadniczą stanowi żelbetowy układ słupowo – ryglowy wypełnieniem ścian osłonowych w postaci przeszkleń z widoczną konstrukcją obiektu wykończoną okładziną kamienną. Przeszklenie poziomu -3 (poziom Bulwarów) zostało wysunięte na zewnątrz obiektu. Dach z funkcją sportową został obłożony siatką metalową na konstrukcji stalowej. Elementy elewacji tworzą balustrady dla przestrzeni ramp oraz placów.

Przestrzeń przed schodami od strony Rynku, platforma widokowa oraz dziedziniec zostały zagospodarowane dynamicznym układem płyt betonowych w różnych odcieniach szarości. Rysunek płyt tworzy studnie doświetlające oraz przeszklenia pokazujące ruiny synagogi.

Projekt Starego Miasta w Oświęcimiu

Projekt Starego Miasta w Oświęcimiu

Projekt Starego Miasta w Oświęcimiu

Zobacz: S2 Susuł & Strama w katalogu ‚Polscy Architekci’ na portalu Archinea!

Komentarze na temat “Stare Miasto w Oświęcimiu – S2 Susuł & Strama Architekci”

  1. Beskid napisał(a):

    Jak na stare miasto to nowoczesność b

Dodaj komentarz

Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrz oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.