Zabudowa kwartału w Krasnymstawie – Arche Plan + melon.group, Wyróżnienie honorowe

Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania kwartału ograniczonego ulicami: Mostową, Czystą, Kościuszki, Zamkową w Krasnymstawie
Wyróżnienie honorowe

Projekt: Arche Plan + melon.group
Data: 2013
Lokalizacja:
Krasnystaw, województwo lubelskie
Zespół autorski:

Pracownia Architektoniczna ARCHE PLAN
Tomasz Szmyt

 

melon.group | architecture & visual media
Krzysztof Łuczak
Bartosz Małecki
Konrad Waligóra

Zabudowa kwartału w Krasnymstawie

Kwartał w Krasnymstawie
Projekt Arche Plan

Zespół zabudowy w Krasnymstawie

Projektując zabudowę wielorodzinną z usługami i garażem podziemnym na kwartale określonym w warunkach konkursu kierowano się kameralnym charakterem miejsca w zwartej tkance zabudowie miejskiej Krasnegostawu, a w szczególności ochroną zabytkowego krajobrazu kulturowego.

Zgodnie z wytycznymi zaprojektowano budynki trzykondygnacyjne od strony ulicy Mostowej oraz dwukondygnacyjny od strony ulicy Kościuszki. W parterach budynków przewidziano lokale handlowe i usługowe. Układ funkcjonalno- przestrzenny umożliwia wielofunkcyjne wykorzystanie – od gastronomi, poprzez usługi wszelkiego typu, po klub sportowy włącznie. Na wyższych kondygnacjach mieszkania o zróżnicowanych układach i wielkościach. Ostatnia kondygnacja budynków przy ulicy Mostowej posiada mieszkania antresolowe co daje wrażenie, że kamienice są wyższe. Celem takiego rozwiązania było dopasowanie pierzei do gabarytów i proporcji budynku na roku ulic Mostowa i Kościuszki. Pozwala to na zróżnicowanie oferty mieszkań które mają dodatkowe spore tarasy.

Kamienicę na rogu ulic Mostowej i Kościuszki odwzorowano na podstawie dostarczonych podkładów. Pozostałe kamienice od strony ulic nawiązują do stylu historycznego, a od strony podwórza mają nowoczesną formę. Dachy pokryto blachą tytanowo cynkową. Wszystkie budynki zaprojektowano ze ścianami konstrukcyjnymi poprzecznymi. Takie rozwiązanie pozwala na wydzielenie mieszkań o dużej elastyczności kształtowania przestrzeni. Zastosowane moduły umożliwiają przekrycie traktów bez dodatkowych wzmocnień a usztywnieniem całej struktury są ściany prostopadłe do poprzecznych konstrukcyjnych. Zaprojektowano mieszkania od powierzchni 20,7 m2 – jednopokojowe do mieszkania o powierzchni 59,90m2 – 3 pokojowe. Pod wewnętrznym placem przewidziano parking podziemny do którego prowadzi bezpośrednie zejście z klatek schodowych obsługujących wszystkie kondygnacje. W garażu zaprojektowano dwa szachty wentylacyjne – nawiew i wywiew do wykorzystania przy wentylacji garażu podziemnego zamkniętego i zapewnienia wymaganej krotności wymiany powietrza. Wywiew zlokalizowano w budynku wolnostojącym od strony ulicy Zamkowej. Tam również toaleta publiczna oraz miejsce gromadzenia odpadów stałych. Do garażu zjazd od strony ulicy Czystej, z garażu zapewniono 4 wyjścia ewakuacyjne, które w zupełności zapewniają wymagane ewakuacyjne  długości przejść do wyjścia. Wprowadzenie parkingu pod ziemię pozwala na wyłączenie kwartałów mieszkalnych z ruchu samochodów. Daje to poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom oraz zapewnia komfort akustyczny wewnątrz kwartału. Konstrukcja garażu słupowo-ryglowa, moduły 6×7,5m, ściany zewnętrzne ze względu na lokalizację budynku w gęstej zabudowie miejskiej – szczelinowe. Strop z żelbetowych płyt kanałowych stanowiących nośną konstrukcje pod stropodach zielony z częściowym utwardzeniem kostką wibroprasowaną stanowiącą dojścia do klatek schodowych.

Konkurs na kwartał w Krasnymstawie

Projekt Tomasz SzmytKonkurs na kwartał w Krasnymstawie

Wykorzystując różnice poziomów pomiędzy poszczególnymi krawędziami działki posadzkę parterów budynków przy ul. Mostowej zaprojektowano uskokowo. Stropy na pozostałych kondygnacjach w każdym z budynków są na tym samym poziomie. Strop nad garażem jest na jednym poziomie a różnice poziomów posadzki klatek schodowych zniwelowano poziomami terenu na stropie garażu. Pod budynkiem na rogu ulic Mostowej i Kościuszki zachowane piwnice zaadaptowano na miejsce pamięci zdarzeń które miały tu miejsce po wojnie. Muzeum powiązane przestrzennie z placem wytworzonym między budynkami od trony ulicy Rycerskiej. Dla zaakcentowania tego miejsca ściany i posadzki wyłożono naturalnym drewnem przypalanym, a na ścianach budynków nie projektowano okien. To dało efekt mocnego kontrastu dla śnieżnobiałych elewacji kamienic historycznych podkreślając dramaturgię historii miejsca.

Budynki przekryte dachami skośnymi,  jednospadowym o kącie nachylenia 8 stopni ze spadkiem na dziedziniec wewnętrzny na budynkach od strony ul. Mostowej. Od strony ulicy Kościuszki dachy strome dwuspadowe o kącie nachylenia 9 stopni. Wysokość kondygnacji mieszkalnych netto – 254 i 339cm, kondygnacji usługowych – 322 i 339cm netto,  Stropy żelbetowe typu Filigran pozwalający na swobodną aranżację przestrzeni. Ściany budynków w technologii tradycyjnej z elementów drobnowymiarowych, gazobeton. Zewnętrzne dwuwarstwowe z termoizolacją. Konstrukcja dachu drewniana, a na budynkach od strony ul Mostowej z płyt dachowych systemowych gazobetonowych. Szachty wentylacyjne systemowe. W klatkach schodowych wydzielono przestrzenie instalacyjne na przyłącza i liczniki mediów. Na elewacjach przewaga okien wąskich ale wysokich. Balustrady klatek schodowych z płaskowników stalowych lub aluminiowe systemowe. Natomiast balustrady balkonów stalowe nawiązujące charakterem i stylistyką do występujących w mieście.

Zabudowa kwartału w Krasnymstawie. Projekt: Arche Plan

Zabudowa kwartału w Krasnymstawie. Projekt: Arche Plan

Zabudowa kwartału w Krasnymstawie. Projekt: Arche Plan

Charakterystyczne parametry

Powierzchnia zabudowy – 927 m2
co stanowi 50% powierzchni działki.

Powierzchnia biologicznie czynna – 560 m2 co stanowi 31% działki.
Powierzchnia utwardzona – 356 m2
Powierzchnia całkowita – 3156,2 m2
Powierzchnia netto – 3582,5 m2
Powierzchnia użytkowa1736,8 m2

Na terenie od strony podwórza zaprojektowano plac zabaw dla dzieci oraz miejsca odpoczynku.

Budynek kwalifikuje się jako ZLIV – mieszkalny , niski – do 12m, jako jedna strefa pożarowa – do 8000m2. Drugą strefę pożarową , wydzieloną stropem ppoż stanowi poziom garażu stanowiący strefę PM o obciążeniu ogniowym do 500MJ/m2. Klasa odporności pożarowej dla budynku  – D. Klasa odporności ogniowej elementów budynku :

– główna konstrukcja nośna – R30
– strop – REI30
– ściana zewnętrzna – EI30

Dla części podziemnej budynku klasa odporności pożarowej – C i dla tej części odporność ogniowa elementów budynku wynosi:

– główna konstrukcja nośna – R60
– strop nad garażem – REI120 (granica stref)

Ze względu na wielkość garażu ( 722m2) stanowi on jedną strefę pożarową i nie przekracza powierzchni dopuszczalnej dla garaży podziemnych zamkniętych  tj. do 5000m2. Ze względu na wielkość garażu nie wymaga on stosowania samoczynnych urządzeń oddymiających.

Zabudowa kwartału w Krasnymstawie. Projekt: Arche Plan

Zabudowa kwartału w Krasnymstawie. Projekt: Arche Plan

Zabudowa kwartału w Krasnymstawie. Projekt: Arche Plan

Zobacz: Wyniki najciekawszych konkursów architektonicznych na portalu Archinea

Dodaj komentarz

Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrz oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.