Zwycięski projekt w konkursie na budynek mieszkalno-usługowy w Rybniku biura SLAS Architekci

W czerwcu rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Gen. J. Hallera w Rybniku. I Nagrodę w konkursie zdobył zespół pracowni SLAS Architekci z Katowic. Gratulujemy!


Budynek mieszkalno usługowy w Rybniku
I Nagroda w konkursie
Pracownia: SLAS Architekci
Skład zespołu: Aleksander Bednarski, Mariusz Komraus
Współpraca: Sonia Manssour
Lokalizacja: ul. Gen. J. Hallera w Rybniku

 

Budynek mieszkalno usługowy w Rybniku. I Nagroda w konkursie: SLAS Architekci

Budynek mieszkalno usługowy w Rybniku. I Nagroda w konkursie: SLAS Architekci

Budynek mieszkalno usługowy w Rybniku. I Nagroda w konkursie: SLAS Architekci

Budynek mieszkalno-usługowy w Rybniku


Ścisłe, historyczne śródmieście oraz bezpośrednie sąsiedztwo ważnych dla centrum Rybnika budynków i miejsc publicznych stawia pytanie w jaki sposób rozwijać współczesny kwartał miejski.

Punktem wyjściowym myślenia o współczesnej przestrzeni do zamieszkiwania jest potraktowanie dwóch istniejących – zabytkowych obiektów jako głównej kotwicy projektu. Autentyczność istniejących budynków staje się pretekstem dla rozwinięcia całego kwartału jako przestrzeni opartej na tożsamości tego miejsca. Kontynuacja nie jest tu rozumiana poprzez odtwarzanie ale przez wielowątkową interpretację i rozwijanie potencjału miejsca, w którym historia zderza się ze współczesnymi wymaganiami i możliwościami.

Projekt traktuje kwartał miejski jako otwartą, różnorodną przestrzeń określoną głównie poprzez szereg przestrzeni publicznych powstałych na styku istniejących i zaprojektowanych struktur mieszkalnych. Struktury te są współczesną interpretacją kamienicy miejskiej. Wielkie, przeskalowane „AJNFARTY” – bramy to wielofunkcyjne „pokoje urbanistyczne” – zadaszone przestrzenie publiczne będące nie tylko wejściami do klatek schodowych apartamentów ale również animujące aktywność przez szereg funkcji usługowych i rekreacyjnych. Przestrzenie te otwierają kwartał na zróżnicowane funkcjonalnie i przyrodniczo otoczenie, udostępniają widoki, wglądy i włączają go aktywnie w tkankę miasta.

Istniejące budynki po adaptacji otrzymają nowe życie wzbogacając dzielnice o niepowtarzalny, autentyczny klimat. Przewidziane na parterze mieszkania oraz liczne loggie na wyższych kondygnacjach będą istotnymi elementami zwiększającym partycypację lokatorów w tworzeniu bezpieczeństwa tej przestrzeni. Założeniem projektu jest subtelne wyznaczenie granic pomiędzy strefami publicznymi i półprywatnymi w sposób nie odcinający wnętrza kwartału od życia miasta.

 

Budynek mieszkalno usługowy w Rybniku. I Nagroda w konkursie: SLAS Architekci

Budynek mieszkalno usługowy w Rybniku. I Nagroda w konkursie: SLAS Architekci

Budynek mieszkalno usługowy w Rybniku. I Nagroda w konkursie: SLAS Architekci

Budynek mieszkalno usługowy w Rybniku. I Nagroda w konkursie: SLAS Architekci
 

Budynek mieszkalno usługowy w Rybniku. I Nagroda w konkursie: SLAS Architekci

Budynek mieszkalno usługowy w Rybniku. I Nagroda w konkursie: SLAS Architekci

Budynek mieszkalno usługowy w Rybniku. I Nagroda w konkursie: SLAS Architekci

Budynek mieszkalno usługowy w Rybniku. I Nagroda w konkursie: SLAS Architekci

Budynek mieszkalno usługowy w Rybniku. I Nagroda w konkursie: SLAS Architekci

Budynek mieszkalno usługowy w Rybniku. I Nagroda w konkursie: SLAS Architekci

Budynek mieszkalno usługowy w Rybniku. I Nagroda w konkursie: SLAS Architekci

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Zobacz również:Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrza oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.