Biała Wstęga Bugu - Zwycięska koncepcja kładki w miejscowości Niemirów

Biała Wstęga Bugu – Zwycięska koncepcja kładki w miejscowości Niemirów

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-technicznej kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów.
I Miejsce w konkursie

Zespół projektowy:
mgr inż. arch. Krzysztof Banaszewski
inż. arch. Oliwia Dec
inż. arch. Daniel Strasenburg
dr inż. Dariusz Sobala

Klient: Gmina Mielnik
Lokalizacja: Niemirów, Polska
Data: 2013

 

Kładka pieszo-rowerowa w Niemirowie - I miejsce w konkursie.

Biała Wstęga Bugu

Głównym celem autorów projektu było zaprojektowanie takiej kładki, która wtapiałaby się w istniejący krajobraz i nie zakłócała bardzo ważnej na tym obszarze przyrody.

Proponowana kładka powinna być lekka, cienka i jak najmniej zasłaniać widoki na Dolinę Rzeki Bug.
Autorzy projektu zaproponowali kładkę z pomostem wstęgowym z betonu sprężonego. Z jednej strony jest to najprostszy rodzaj konstrukcji stosowany od tysięcy lat, z drugiej zaś strony bardzo nowoczesny, ponieważ ukształtowany z betonu sprężonego dającego stabilność i trwałość kładki rzędu 100 lat.

Dzięki konstrukcji wstęgowej uzyskujemy bardzo cienką i wytrzymałą kładkę, która na horyzoncie widoczna jest jako biała wstęga wijąca się nad rzeką Bug. Tak naprawdę dwie wstęgi, trap kładki jest jedną i liny nośne drugą. Obydwie te wstęgi przenikają się ze sobą, napięte są między przyczółkami, a podparte przez dwa rozłożyste jak kielichy pylony.

Kładka pieszo-rowerowa w Niemirowie - I miejsce w konkursie.

Kładka pieszo-rowerowa w Niemirowie - I miejsce w konkursie.

Dane techniczne obiektu:

Rozpiętość przęseł:  91,225 m + 135 m + 91,225 m
Długość kładki (z przyczółkami):  317.45 m
Światło kładki: 310,26 m
Szerokość pomostu: 4.3 m (6.2 m nad pylonami)
Szerokość użytkowa: 3.5 m (5.5 m nad podporami w miejscach widokowych)
Kąt skosu:  ~4°

Kładka pieszo-rowerowa w Niemirowie - I miejsce w konkursie.

Kładka pieszo-rowerowa w Niemirowie - I miejsce w konkursie.

Omówienie Jury:

„Projekt określono jako bardzo technologiczny, rzetelnie dopracowany, spełniający wymagania co do utrzymania i eksploatacji, jak i realnie wyceniony.  Jury ujęło szczegółowe dopracowanie detali konstrukcyjnych w sposób inżynierski oraz fakt, że projekt ten, jako jedyny, został poddany analizie dynamicznej i statycznej, a wyniki dają podstawę do stwierdzenia, że zostanie zachowany komfort użytkowania. Uzyskane bardzo dobre parametry dynamiczne obiektu to wynik decyzji autorów projektu o zastosowaniu dodatkowego podwieszenia i skierowania lin podwieszających z pylonów ku środkowi w przęśle wstęgi.  Montaż kładki powinien być szybki, składa się ona bowiem z elementów prefabrykowanych, w całości ma być naciągana kablami na miejscu.  Obiekt oceniono jako dobrze wpisany w krajobraz. Dodatkowo sąd podkreślił propozycję autorów, by konstrukcję pozostawić w naturalnej barwie betonu. Pomijając aspekt estetyczny, brak powłok malarskich, mogących kryć np. rysy powstające podczas eksploatacji, jest atutem przy diagnostyce.”
Cytat za stroną internetową www.mostypolskie.pl. 

Kładka pieszo-rowerowa w Niemirowie - I miejsce w konkursie.

Kładka pieszo-rowerowa w Niemirowie - I miejsce w konkursie.

Kładka pieszo-rowerowa w Niemirowie - I miejsce w konkursie.

Kładka pieszo-rowerowa w Niemirowie - I miejsce w konkursie.

Kładka pieszo-rowerowa w Niemirowie - I miejsce w konkursie.

Kładka pieszo-rowerowa w Niemirowie - I miejsce w konkursie.

 


Zobacz również:Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrza oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.