Zespół domów w układzie pasmowo-szeregowym – Karolina Chodura

Projekt ideowy  koncepcji zabudowy zespołu domów jednorodzinnych w układzie  pasmowo-szeregowym (projekt otrzymał nagrodę główną w kategorii„projekt roku 2013”).

Prowadzący przedmiot: Mgr inż. arch. Janusz Poznański
Prowadzący konsultacje: Dr inż. arch. Jerzy Wojewódka
Autor projektu: Karolina Chodura (Rok 1, sem 2)
Uczelnia: Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Architektury
Katedra Projektowania Architektonicznego
Przedmiot: Projektowanie domów jednorodzinnych
Rok akademicki: 2012/13

 

Zespół domów w układzie pasmowo-szeregowym. Projekt: Karolina Chodura, WA Politechniki Śląskiej

Zespół domów w układzie pasmowo-szeregowym. Projekt: Karolina Chodura, WA Politechniki Śląskiej

Zespół domów w układzie pasmowo-szeregowym. Projekt: Karolina Chodura, WA Politechniki Śląskiej

Opis idei:

Domy w układzie swobodnej zabudowy szeregowo-pasmowej wykorzystują tradycyjne działki o szerokości ok. 9-10 m. „Tuby” form poszczególnych domów w indywidualny, każdorazowo odmienny sposób zostają zlokalizowane na stoku północnym, gdzie wnikają do gruntu,  lub po nim spływają. Tradycyjny układ szeregowy został rozsunięty ze względu na konieczność pozyskania jak najbardziej optymalnej ilości doświetlenia słońcem poszczególnych pomieszczeń i fragmentów budynku oraz zminimalizowania niekorzystnego zacieniania sąsiednich działek.  Każdy budynek ma charakter energooszczędnego inteligentnego modułu mieszkalno-użytkowego, który maksymalnie wykorzystuje naturalne właściwości terenu i otoczenia w celu pozyskania, kumulowania oraz spożytkowania energii słońca, wiatru, i gruntu /ciepło geotermalne/.

 

Zespół domów w układzie pasmowo-szeregowym. Projekt: Karolina Chodura, WA Politechniki Śląskiej

Zespół domów w układzie pasmowo-szeregowym. Projekt: Karolina Chodura, WA Politechniki Śląskiej

Zespół domów w układzie pasmowo-szeregowym. Projekt: Karolina Chodura, WA Politechniki Śląskiej

Opis układu funkcjonalnego:

Każdy z domów ma opracowany indywidualny program użytkowy, w zależności od potrzeb mieszkańców,  ich specyficzne zawody lub hobby, a także ze względu na sposoby zamieszkiwania – wielkość rodziny, hobby lub pracę zawodową. Budynki zlokalizowane zostały w układzie ciągłym pasmowym jako 2 lub kilku kondygnacyjne. Mogą przyjmować dowolny kształt pasmowej „tuby” w celu optymalnego układu funkcji mieszkalnych i użytkowych jak praca lub hobby oraz pozwalają na maksymalne wykorzystanie energii słońca.

Wielkość formy, kształt i odległości pomiędzy poszczególnymi budynkami dla każdego z domów ustalana jest indywidualnie w zależności od ukształtowania terenu i jego właściwości. Obiekty te zostały tak zaprojektowane aby ich wielorakość rozwiązań pozwalała na dowolną lokalizację, tak pod względem kierunków stron świata jak i ukształtowania terenu – dowolne stoki, zapadliska, wąwozy lub w terenie płaskim.

Opis konstrukcji:

Obiekty wykonane z poligonowo montowanych elementów przestrzennych konstrukcyjnie samonośnych, z żywic polimerowo-włóknowych transparentnych pozwalających na swobodną penetrację światła słonecznego oraz regulację jego natężenia. Dostępność światła słonecznego regulowana poprzez układy modułów ciekłokrystalicznych ekranów, które poprzez przesuniecie dłonią po ich powierzchni, zwiększają lub zmniejszają poziom dostępności światła. Przestrzenie wewnętrzne modułów konstrukcyjnych zostały wypełnione  obojętnymi gazami technicznymi zapewniającymi odpowiedni poziom  izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych oraz właściwy poziom ochrony akustycznej. Budynki (tuby) kotwione są w gruncie do niezależnych konstrukcji żelbetowych fundamentów i ścian oporowych stabilizujących właściwości gruntu (opadający stok).

Powierzchnia działki: 384 m2
Powierzchnia zabudowy: ok. 130-165 m2
Współczynnik zainwestowania: od 33-43%
Średnia powierzchnia użytkowa:  148-265 m2
Średnia powierzchnia całkowita: 185-331 m2
Średnia kubatura:  510-910 m3
Zespół domów w układzie pasmowo-szeregowym. Projekt: Karolina Chodura, WA Politechniki Śląskiej

Zespół domów w układzie pasmowo-szeregowym. Projekt: Karolina Chodura, WA Politechniki Śląskiej

Zespół domów w układzie pasmowo-szeregowym. Projekt: Karolina Chodura, WA Politechniki Śląskiej

Zespół domów w układzie pasmowo-szeregowym. Projekt: Karolina Chodura, WA Politechniki Śląskiej

Zespół domów w układzie pasmowo-szeregowym. Projekt: Karolina Chodura, WA Politechniki Śląskiej

Zespół domów w układzie pasmowo-szeregowym. Projekt: Karolina Chodura, WA Politechniki Śląskiej

 


Zobacz również:Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrza oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.