Dyplom Roku SARP: znamy laureatów 56. edycji!

9 października, podczas transmitowanej online uroczystości ogłoszenia wyników i wręczenia nagród, poznaliśmy laureatów tegorocznej edycji konkursu SARP na najlepszy dyplom architektoniczny w Polsce. Zwycięzcą 56. konkursu i zdobywcą Dorocznej Nagrody SARP im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku został arch. Paweł Lisiak, autor pracy „Laudato si’: klasztor OO. Franciszkanów w Babich Dołach z kościołem pw. NMP Gwiazdy Morza”.


 

Sąd konkursowy

Sąd konkursowy

Odznaki Dyplom Roku SARP

Odznaki Dyplom Roku SARP

Sąd konkursowy
Sąd konkursowy

Klasztor OO. Franciszkanów w Babich Dołach Dyplomem Roku


Projekt opracowany na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej pod kierunkiem promotora dra inż. arch. Tomasza Głowackiego, uznany został za najlepszy spośród 25 prac dyplomowych zakwalifikowanych do 3. etapu konkursu. Praca Pawła Lisiaka zakłada przekształcenie opuszczonego, militarnego obiektu w monastyr.

Zdaniem Sądu Konkursowego „Laudato si’: Klasztor O.O. Franciszkanów, to projekt zdecydowany i odważny, w którym ujawnia się duża dojrzałość i wrażliwość autora. (…) Autor w sposób odpowiedzialny „ubiera” brutalny i zdegradowany technicznie obiekt w nowe życie. (…) Transformowana przestrzeń nie jest jedynie interwencją architektoniczną. Transformacją autor obejmuje również historię tego miejsca, ale i otoczenie, krajobraz. Wynoszone na brzeg odpady, zbierane przez zakonników, następnie przetwarzane mają być na prefabrykowane materiały budowlane. To również swoista transformacja średniowiecznej pracy zakonnej. (…) Odpowiedzialność za dom, za świat, za środowisko, o której pisze w swojej encyklice Papież Franciszek „Laudato si’”, jest wezwaniem nie tylko dla kościoła, ale w tym przypadku było wezwaniem odebranym przez architekta, który dokonał rehabilitacji nie tylko architektury, a jego projekt zmieniać ma nie tylko budynek, ale krajobraz, środowisko oraz naszą wrażliwość społeczną.”

Oprócz nagrody pieniężnej w wysokości 10 tys. złotych, laureat otrzymał również zaproszenie na
6-tygodniową praktykę w szwajcarskim biurze architektonicznym Chaspera Schmidlina.

 

Wręczenie nagrody dla Pawła Lisiaka

Wręczenie nagrody dla Pawła Lisiaka

Dyplom Roku „Laudato si’: klasztor OO. Franciszkanów w Babich Dołach z kościołem pw. NMP Gwiazdy Morza”. Autor: arch. Paweł Lisiak

Dyplom Roku „Laudato si’: klasztor OO. Franciszkanów w Babich Dołach z kościołem pw. NMP Gwiazdy Morza”
Autor pracy: arch. Paweł Lisiak

Paweł Lisiak podczas prezentacji

Paweł Lisiak podczas prezentacji

Dyplom Roku „Laudato si’: klasztor OO. Franciszkanów w Babich Dołach z kościołem pw. NMP Gwiazdy Morza”. Autor: arch. Paweł Lisiak

Dyplom Roku „Laudato si’: klasztor OO. Franciszkanów w Babich Dołach z kościołem pw. NMP Gwiazdy Morza”
Autor pracy: arch. Paweł Lisiak

Dyplom Roku „Laudato si’: klasztor OO. Franciszkanów w Babich Dołach z kościołem pw. NMP Gwiazdy Morza”. Autor: arch. Paweł Lisiak

Dyplom Roku „Laudato si’: klasztor OO. Franciszkanów w Babich Dołach z kościołem pw. NMP Gwiazdy Morza”
Autor pracy: arch. Paweł Lisiak

Tegoroczni laureaci


Jury zdecydowało również o przyznaniu trzech równorzędnych wyróżnień drugiego stopnia oraz dwóch równorzędnych wyróżnień pierwszego stopnia.

Wyróżnienie I stopnia:

Arch. Adriana Sowa za pracę „widzieć: Herbarium we Wrocławiu”, przygotowaną na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej pod kierunkiem promotora dra inż. arch. Tomasza Głowackiego. Jury doceniło projekt jako udaną próbę połączenia natury z architekturą w sposób, w którym istniejąca, rodzima roślinność stanowi istotny element kontekstu miejsca.


 

Adriana Sowa

Adriana Sowa

Projekt: „widzieć: Herbarium we Wrocławiu”. Autorka pracy: Adriana Sowa

Projekt: „widzieć: Herbarium we Wrocławiu”.
Autorka pracy: Adriana Sowa

Adriana Sowa

Adriana Sowa


Wyróżnienie I stopnia:

Arch. Anna Jaruga-Rozdolska za projekt ośrodka badawczego w Wadi Rum w Jordanii, wykonany na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej pod kierunkiem promotora dra inż. arch. Tomasza Krotowskiego. Zdaniem Sądu Konkursowego „praca zasługuje na wyróżnienie ze względu na wyjątkowe interdyscyplinarne studium, połączenie wiedzy z dwóch dziedzin: astronomii i architektury oraz rezultat w postaci funkcjonalnego obiektu technologicznego o dojrzałej, pięknej formie architektonicznej.”


 

Anna Jaruga-Rozdolska

Anna Jaruga-Rozdolska

Projekt ośrodka badawczego w Wadi Rum w Jordanii. Autorka pracy: Anna Jaruga-Rozdolska
Projekt ośrodka badawczego w Wadi Rum w Jordanii
Autorka pracy: Anna Jaruga-Rozdolska

Wyróżnienie II stopnia:

Arch. Zuzanny Robutki, autorka pracy „Sokratejskie Centrum Dialogu” obronionej na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, pod kierunkiem promotora dra inż. arch. Marka Lambera. Jak podano w uzasadnieniu: „Trudny układ działki i zależności przestrzennych nie był jedynym wyzwaniem. Autorka postanowiła szukać bezpośrednich związków między przestrzenią a filozofią, tworząc uniwersalne Centrum Dialogu. Próbuje autorsko łączyć dzielące się społeczeństwo. Jej projekt ma być próbą dialogu wielu kultur i tożsamości. (…) Architektoniczna odpowiedź jest prosta, powściągliwa i ważona umiarem w formie oraz detalu.”


 

Zuzanna Robutka

Zuzanna Robutka

Projekt: „Sokratejskie Centrum Dialogu”. Autorka pracy: Zuzanna Robutka

Projekt: „Sokratejskie Centrum Dialogu”
Autorka pracy: Zuzanna Robutka


Wyróżnienie II stopnia:

Arch. Alicji Sienkiewicz za pracę „Potencjał spoiwa. Uzupełnienie istniejącej struktury urbanistycznej i społecznej na przykładzie Rzymu” przygotowanej na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, pod kierunkiem promotora dra inż. arch. Marka Lambera. Jury tak uzasadniło wybór: „Jej projekt próbuje naprawiać fragmenty V dzielnicy Rzymu za pomocą niewielkich interwencji architektonicznych. Wypełnianie trudnych do zabudowania luk
w strukturze miejskiej niewielkimi obiektami z funkcjami integrującymi lokalną społeczność (świetlica, punkt widokowy, coworking) ma pomóc mieszkańcom przezwyciężać poczucie samotności.”


 

Alicja Sienkiewicz

Alicja Sienkiewicz

Alicja Sienkiewicz

Alicja Sienkiewicz

Projekt: „Potencjał spoiwa. Uzupełnienie istniejącej struktury urbanistycznej i społecznej na przykładzie Rzymu”. Autorka: Alicja Sienkiewicz

Projekt: „Potencjał spoiwa. Uzupełnienie istniejącej struktury urbanistycznej i społecznej na przykładzie Rzymu”
Autorka pracy: Alicja Sienkiewicz


Wyróżnienie II stopnia:

Arch. Aleksandry Śliwy, Demi Tran i Tadeusza Szarańca, autorzy pracy „Międzypokoleniowa wioska na Grabinie. Dom seniora zintegrowany z ośrodkiem terapeutycznym dla dzieci” opracowanej na Wydziale Architektury, Politechniki Krakowskiej pod kierunkiem promotora dr inż. arch. Anny Taczalskiej-Ryniak i promotorów pomocniczych mgr inż. arch. Marka Bystronia i mgr inż. arch. Wojciecha Dulińskiego. Uzasadniając przyznanie wyróżnienia jury podkreśliło, że „praca dyplomowa wykonywana w zespole pozwoliła na stworzenie wielowątkowego, kompletnego i spójnego projektu. Teza projektowa łączenia pokoleń użytkowników: stworzenia miejsca integracji, ale i pozostawienia przestrzeni prywatnej, została zrealizowana w kompleksie budynków wpisanych w krajobraz naturalny  z wykorzystaniem walorów naturalnego budownictwa.”


Ponadto Alicja Sienkiewicz, Adriana Sowa oraz Anna Jaruga-Rozdolska otrzymały również zaproszenia na płatne praktyki w APA Wojciechowski Architekci w Warszawie lub w Trójmieście.

 

Aleksandra Śliwa, Demi Tran i Tadeusz Szaraniec

Aleksandra Śliwa, Demi Tran i Tadeusz Szaraniec

Projekt: „Międzypokoleniowa wioska na Grabinie. Dom seniora zintegrowany z ośrodkiem terapeutycznym dla dzieci”

Projekt: „Międzypokoleniowa wioska na Grabinie. Dom seniora zintegrowany z ośrodkiem terapeutycznym dla dzieci”
Autorzy: Aleksandra Śliwa, Demi Tran i Tadeusz Szaraniec

Aleksandra Śliwa, Demi Tran i Tadeusz Szaraniec

Aleksandra Śliwa, Demi Tran i Tadeusz Szaraniec

Wyjątkowa edycja


Konkurs Dyplom Roku SARP jest jednym z najbardziej prestiżowych w branży architektonicznej, nie tylko ze względu na swoją wieloletnią historię, ale także, na zaangażowanie najbardziej cenionych nazwisk w branży. Wielu uznanych architektów, swoje pierwsze sukcesy osiągnęło właśnie w ramach konkursu. Tegoroczna edycja była wyjątkowa pod wieloma względami. W związku z epidemią, organizatorzy konkursu zdecydowali się na maksymalne uproszczenie procedur składania prac oraz na wydłużenie terminu ich oddawania do 29 maja.

Niezmiennie jednak Stowarzyszenie Architektów Polskich postanowiło zaprosić do grona jurorów najbardziej znanych i cenionych przedstawicieli środowiska architektonicznego. W skład Sądu Konkursowego 56. edycji Konkursu o Doroczną Nagrodę SARP im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku weszli:

  • arch. Agnieszka Kalinowska-Sołtys, wiceprezes ds. środowiska i ochrony klimatu Zarządu Głównego SARP, partner w pracowni APA Wojciechowski, współzałożycielka i członek OSWBZ (Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Wspierania Budownictwa Zrównoważonego), laureatka konkursu Top Woman in Real Estate 2018, współautorka wielu nagrodzonych budynków komercyjnych spełniających wysokie standardy środowiskowe.
  • arch. Robert Konieczny, KWK Promes, członek Francuskiej Akademii Architektury, laureat prestiżowych nagród, m. in. House of the Year, World Building of the Year 2016, Wallpaper Design 2017. Ma w swoim dorobku najwięcej nominacji do nagrody Miesa van der Rohe w Polsce. Jest jednym z najczęściej publikowanych i najbardziej cenionych polskich architektów za granicą.
  • arch. Bohdan (Biś) Lisowski, Prezes SARP, wykładowca akademicki, właściciel firmy zajmującej się szkoleniami z zakresu oprogramowania wspomagającego projektowanie architektoniczne CAD i BIM oraz certyfikacją ICDL i Autodesk, członek: SHS, PTI, zaangażowany w działalność na rzecz SARP od 1999 roku, w tym trzech ostatnich edycji Międzynarodowego Biennale Architektury w Krakowie.
  • arch. Przemo Łukasik, medusa group, doświadczenie zawodowe zdobywał m. in. w biurach: P.P. Pabel Architekten w Berlinie, a także w paryskich biurach Jeana Nouvela oraz Odile Decq / Benoit Cornette. medusa group była wielokrotnie nagradzana w prestiżowych konkursach i trzykrotnie zdobyła nominację do nagrody Miesa van der Rohe.
  • Przemysław Powalacz, Prezes Zarządu Geberit Polska, członek Rady Nadzorczej Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa przy Lewiatanie, członek Rady Doradczej przy Międzynarodowym Centrum Zarządzania UW. Uczestnik programu Akademia Przywództwa Liderów Oświaty.
  • arch. Marta Sękulska-Wrońska, WXCA, prezes Oddziału Warszawskiego SARP, członek Kolegium Sędziów Konkursowych SARP i Mazowieckiej Izby Architektów. Wraz z zespołem WXCA ma na swoim koncie wiele wygranych konkursów, a za projekt za projekt Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach była nominowana do nagrody Miesa van der Rohe.
  • arch. Piotr Śmierzewski, Analog, doświadczenie zdobywał m. in. w Niemczech, gdzie prowadził własną pracownię. Laureat wielu nagród, w tym Grand Prix Prezydenta RP w konkursie Życie w architekturze organizowanym przez miesięcznik Architektura-Murator. Wykładowca akademicki związany z Politechniką Koszalińską.
  • Paweł Wierzbicki, Schindler Polska, Członek Zarządu Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej. Po objęciu stanowiska prezesa, rozpoczął inwestowanie w rozwiązania typu SMART. Dzięki wprowadzeniu innowacji w firmie, doprowadził markę Schindler do pozycji lidera branży.

Tegoroczne obrady jury uświetniła również obecność arch. Juraja Hermanna, Prezesa Stowarzyszenia Architektów Słowackich.


Organizator konkursu: Stowarzyszenie Architektów Polskich
Honorowy Patronat: Ambasador Szwajcarii w Polsce
Partnerzy konkursu: Geberit Polska, Schindler Polska.

 

 

Ambasador Szwajcarii

Ambasador Szwajcarii

Ambasador wręcza stypendium w Szwajcarii

Ambasador wręcza stypendium w Szwajcarii

Bohdan (Biś) Lisowski podczas wręczenia złotej odznaki

Bohdan (Biś) Lisowski podczas wręczenia złotej odznaki

 


Zobacz również:Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrza oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.