Dyplomy Architektury: Architektura w obliczu katastrof. Szkoła na Haiti projektu Agnieszki Chudy

„Architektura w obliczu katastrof. Modelowe kształtowanie zabudowy wiejskiego zespołu szkolnego na Haiti” – to temat projektu dyplomowego Agnieszki Chudy wykonanego pod kierunkiem prof. SSW dr hab. inż. arch. Marcina Gawlickiego na Wydziale Architektury, Inżynierii i Sztuki Sopockiej Szkoły Wyższej. Celem pracy jest przedstawienie sposobu  modelowego  kształtowania wiejskiego zespołu szkolnego na przykładzie  Haiti, którego rozwiązanie może być wdrożone w obszarach o trudnych uwarunkowaniach, w strefie klimatu równikowego oraz obszarach narażonych na naturalne kataklizmy.


Architektura w obliczu katastrof. Modelowe kształtowanie zabudowy wiejskiego zespołu szkolnego na Haiti
Autor: Agnieszka Chudy
Uczelnia: Wydział Architektury, Inżynierii i Sztuki | Sopocka Szkoła Wyższa
Opieka naukowa: dr hab. inż. arch. Marcin Gawlicki

 

Architektura w obliczu katastrof. Modelowe kształtowanie zabudowy wiejskiego zespołu szkolnego na Haiti. Autor: Agnieszka Chudy

Architektura w obliczu katastrof. Modelowe kształtowanie zabudowy wiejskiego zespołu szkolnego na Haiti. Autor: Agnieszka Chudy

Architektura w obliczu katastrof. Modelowe kształtowanie zabudowy wiejskiego zespołu szkolnego na Haiti


Problem badawczy

Analizowany  temat  zwraca  uwagę  na  wykorzystanie  modułowości  rozwiązań architektonicznych i prostych technologii, możliwych do zastosowania wg potrzeb w klimacie równikowym  (i nie tylko),  ale  także  pozostałych  obszarów/miejsc  zagrożonych  katastrofą lub szybkim reagowaniem w momencie pokryzysowym.  Sposób  reagowania  architektury  w  obliczu  katastrof  jest  jednym  z  najtrudniejszych wyzwań architektonicznych. Podejmowane decyzje dotyczące miejsc reagowania powinny iść w  parze  z  projektowaniem zrównoważonym, a  także z jakością  architektury i konstrukcji, etapowością wdrożenia projektu i założonego budżetu.

Rozwiązania funkcjonalne

Podejmowany  temat  modelowego  kształtowania  zabudowy  wiejskiego  zespołu szkolnego jest odpowiedzią, na działający po katastrofie, system szkolnictwa na Haiti. Główną ideą  projektu  szkoły  wiejskiej  jest  wykorzystanie  naturalnego  otoczenia,  dostępności materiałów, lokalnych warunków oraz modułowego wdrożenia postępowania dla kształtowania takiej zabudowy. To wszystko z dbałością o zachowanie tożsamości danego regionu.
Szkoła  nawiązuje  do  tradycyjnej formy  budynku  często  spotykanej  na  Haiti. Prosta,  powtarzalna  konstrukcja  sprawia,  że  jej modułowość  zostaje  powielana,  w  przypadku budowy kolejnych faz powstawania zespołu szkolnego. Przestrzeń została zaprojektowana tak, aby  zaspokajać  podstawowe  potrzeby  uczniów  wraz  z  elastycznym  doborem  zajęć,  dzięki zastosowaniu  optymalnych  wymiarów  sali  lekcyjnych.

W  naturalną  posadzkę  terenu  wraz  z  domieszką  betonu  dodano  naturalne  kolorowe  barwniki,  nawiązujące  do  haitańskiego malarstwa. Obniżona podłoga w przestrzeni jest miejscem gromadzenia się wody deszczowej, poprawiającej bioklimat miejsca. W porze suchej, obniżenie zostaje wypełnione zgromadzoną wodą  z podziemnych  zbiorników. Projekt  zapewnia  przestrzeń  do  uprawy  roślin  jadalnych a także zabawy, czytania i odpoczynku, rozwijania rękodzielnictwa i innych wielu aktywności dla dzieci i mieszkańców.

 

 

 

Architektura w obliczu katastrof. Modelowe kształtowanie zabudowy wiejskiego zespołu szkolnego na Haiti. Autor: Agnieszka Chudy

Architektura w obliczu katastrof. Modelowe kształtowanie zabudowy wiejskiego zespołu szkolnego na Haiti. Autor: Agnieszka Chudy

Architektura w obliczu katastrof. Modelowe kształtowanie zabudowy wiejskiego zespołu szkolnego na Haiti. Autor: Agnieszka Chudy

Projektowanie kryzysowe z uwzględnieniem klimatu

Decyzje dotyczące miejsc reagowania powinny iść w parze z projektowaniem zrównoważonym a także z jakością architektury i konstrukcji, właściwym etapowaniem oraz ograniczonym budżetem. Wykorzystanie podstaw architektury wernakularnej zgodnej z lokalnymi technikami wznoszenia budynków, występowaniem naturalnych materiałów do budowy (glina, piasek, bambus, drewno, trzcina cukrowa, kokos właściwy, drzewo paulownia – Oxytree, opuncja, drewno mahoniowe) pozwoliło uzyskać modułowość nie tylko wdrożenia w strefie klimatu równikowego, ale także w zagrożonych regionach szybkiego reagowania kryzysowego.

Połączenie proponowanych prostych technologii (cordwood, gromadzenie wody, ostrzeganie sejsmiczne, wykorzystanie słońca i wody, uprawy, biopaliwo) z modułowym kształtowaniem zabudowy, wpływa bardzo korzystnie na środowisko, przy praktycznie zerowym śladzie węglowym. Modułowość budowanej przestrzeni charakteryzuje się dużą mobilnością i samowystarczalnością, która nie degraduje przestrzeni aktywnej biologicznie. Daje również możliwość na szybką aranżację i tworzenie niestandardowych struktur typowych dla rozwiązań kryzysowych, również w kontekście małych domów mieszkalnych (mikrodomy).


„Architekci nie wygrają z naturą, ale mogą spróbować nauczyć się od niej żywotności, tak by tworzyć budynki i miasta, które po katastrofie będą mogły się odrodzić w zgodzie z lokalnymi warunkami, dostępnością materiałów, świadomością społeczną oraz kulturą. Projektowanie regeneratywne sięga poza rozwój zrównoważony i mówi o obiektach jako aktywnych elementach środowiska naturalnego z uwzględnieniem kontekstu społecznego.”


 

Architektura w obliczu katastrof. Modelowe kształtowanie zabudowy wiejskiego zespołu szkolnego na Haiti. Autor: Agnieszka Chudy

Architektura w obliczu katastrof. Modelowe kształtowanie zabudowy wiejskiego zespołu szkolnego na Haiti. Autor: Agnieszka Chudy

Architektura w obliczu katastrof. Modelowe kształtowanie zabudowy wiejskiego zespołu szkolnego na Haiti. Autor: Agnieszka Chudy

Architektura w obliczu katastrof. Modelowe kształtowanie zabudowy wiejskiego zespołu szkolnego na Haiti. Autor: Agnieszka Chudy

Architektura w obliczu katastrof. Modelowe kształtowanie zabudowy wiejskiego zespołu szkolnego na Haiti. Autor: Agnieszka Chudy

Architektura w obliczu katastrof. Modelowe kształtowanie zabudowy wiejskiego zespołu szkolnego na Haiti. Autor: Agnieszka Chudy

Architektura w obliczu katastrof. Modelowe kształtowanie zabudowy wiejskiego zespołu szkolnego na Haiti. Autor: Agnieszka Chudy

Architektura w obliczu katastrof. Modelowe kształtowanie zabudowy wiejskiego zespołu szkolnego na Haiti. Autor: Agnieszka Chudy

 


Zobacz również:Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrza oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.