Dyplomy Architektury: Centrum Integracji Kultur Podhala w Zakopanem projektu Edyty Ptasznik

Centrum Integracji Kultur Podhala w Zakopanem to projekt dyplomowy Edyty Ptasznik wykonany pod kierunkiem Wojciecha Chmielewskiego na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Projekt jest odpowiedzią na potrzebę zachowania autentyczności kultury lokalnej.


Centrum Integracji Kultur Podhala w Zakopanem
Autor: Edyta Ptasznik
Promotor: dr hab. inż. arch. Wojciech Chmielewski
Uczelnia: Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej | Instytut Projektowania Architektonicznego A2 | Zespół Architektury Współczesnego Regionalizmu

 

Dyplomy Architektury: Centrum Integracji Kultur Podhala w Zakopanem. Projekt: Edyta Ptasznik

Dyplomy Architektury: Centrum Integracji Kultur Podhala w Zakopanem. Projekt: Edyta Ptasznik

Centrum Integracji Kultur Podhala w Zakopanem


Zakopane jako miasto-symbol o bogatej kulturze i tradycji boryka się z licznymi problemami, a to co stanowi o jego największej wartości jest często trywializowane do roli łatwego do sprzedania produktu.

Projekt zakłada powstanie obiektu mającego promować Podhale jako regionu o unikatowej kulturze oraz uaktywnić Zakopane jako ośrodek życia kulturalnego i publicznego. Równie ważnym aspektem jest pielęgnowanie tożsamości kulturowej i rozwijanie rodzimej kultury.

Centrum Integracji Kultur Podhala zlokalizowano w południowej części miasta, gdzie istnieją dogodne warunki do wytworzenia kulturalno-sportowego subcentrum. Koncepcja obiektu inspirowana jest tradycyjną miejscową zabudową i archetypicznym krajobrazem: formą szałasu pasterskiego oraz tradycyjnym układem zagrody.

Zasadnicza część budynku wkomponowana została w istniejący spadek terenu. Teren przecięty został zagłębionym przejściem prowadzącym od ulicy J.Piłsudskiego do ulicy S.Żeromskiego. Główne funkcje obiektu – ekspozycyjna, widowiskowa oraz związana z wyższymi wartościami jak wiara i duchowość – podkreślone zostały formalnie poprzez umieszczenie ich w trzech dominujących w przestrzeni dwuspadowych dachach, charakterystycznych dla podhalańskiego krajobrazu. Obiekt ma stanowić scenografię dla rozgrywających się w nim zdarzeń.

 

Dyplomy Architektury: Centrum Integracji Kultur Podhala w Zakopanem. Projekt: Edyta Ptasznik

Dyplomy Architektury: Centrum Integracji Kultur Podhala w Zakopanem. Projekt: Edyta Ptasznik

Dyplomy Architektury: Centrum Integracji Kultur Podhala w Zakopanem. Projekt: Edyta Ptasznik

Dyplomy Architektury: Centrum Integracji Kultur Podhala w Zakopanem. Projekt: Edyta Ptasznik

Dyplomy Architektury: Centrum Integracji Kultur Podhala w Zakopanem. Projekt: Edyta Ptasznik

Dyplomy Architektury: Centrum Integracji Kultur Podhala w Zakopanem. Projekt: Edyta Ptasznik

Dyplomy Architektury: Centrum Integracji Kultur Podhala w Zakopanem. Projekt: Edyta Ptasznik

Dyplomy Architektury: Centrum Integracji Kultur Podhala w Zakopanem. Projekt: Edyta Ptasznik

 


Zobacz również:Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrza oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.