Dyplomy Architektury: Galeria Sztuki w Rzeszowie projektu Anny Kukulskiej

Galeria Sztuki w Rzeszowie to temat pracy inżynierskiej Anny Kukulskiej wykonanej pod kierunkiem Marka Gosztyły na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej. Główną ideą projektu było stworzenie bryły, która wpisałaby się w otoczenie oraz zaciekawiła formą przy jednoczesnym zastosowaniu prostego, wygodnego dla odwiedzających układu funkcjonalnego.


Galeria Sztuki w Rzeszowie
Autor: Anna Kukulska
Promotor: dr hab. inż. Marek Gosztyła, prof. PRz
Uczelnia: Wydział: Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury | Politechnika Rzeszowska

 

Dyplomy Architektury: Galeria Sztuki w Rzeszowie projektu Anny Kukulskiej

Dyplomy Architektury: Galeria Sztuki w Rzeszowie projektu Anny Kukulskiej

Dyplomy Architektury: Galeria Sztuki w Rzeszowie projektu Anny Kukulskiej

Galeria Sztuki w Rzeszowie


Projekt zakłada zlokalizowanie Galerii Sztuki przy skrzyżowaniu al. Kopisto i ul. Podwisłocze w Rzeszowie. Zaprojektowany budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne, które zostały podzielone na przestrzenie odpowiadające funkcjom. Na dwóch pierwszych kondygnacjach zostały rozmieszczone pomieszczenia dla zwiedzających, natomiast najwyższe piętro przeznaczone jest dla administracji budynku. Poziomy poniżej poziomu terenu przeznaczone zostały na parking podziemny, który mieścić może 125 miejsc, w tym 5 dla osób niepełnosprawnych.

Obiekt posiada dość złożoną formę. Jest bardzo dynamiczny, ma dużo kątów ostrych oraz nachyleń. W nawiązaniu do sztuki współczesnej wystawianej w galerii, która często jest nieszablonowa, oryginalna i nakłaniająca do dyskusji, również w projekcie bryły postawiono na oryginalną formę, która ma zaciekawić widza nie tylko sztuką prezentowaną wewnątrz, a również architekturą.

Ze względu na położenie działki na terenach nadrzecznych, zaprojektowano zielone tarasy, by zachować jak najwięcej zieleni na działce. Zostały one zlokalizowane na dachu parteru oraz pierwszego piętra. Prowadzą do nich schody, pochylnie oraz windy. Są one dostępne dla wszystkich, tworząc atrakcyjne miejsca wypoczynku na świeżym powietrzu, jednocześnie przedłużając przestrzeń miejską.

Z tarasów rozciąga się widok na tereny nadrzeczne i miasto. Budynek został zaprojektowany by jak w najmniejszym stopniu oddziaływać na środowisko naturalne. Oprócz zaprojektowanych zielonych stropodachów, które pozytywnie wpływają na przestrzeń miejską, poprawiają jakość powietrza i redukują miejskie zanieczyszczenia, użyte zostały najnowsze dostępne technologie proekologiczne. W koncepcji zastosowano szyby oraz chodniki fotowoltaiczne oferowane przez węgierską firmę. Oba te rozwiązania umożliwiają przekształcenie promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Dodatkowo, duże przeszklenia budynku mają służyć zachęceniu przechodniów do wejścia do galerii i obejrzenia wystaw z bliska.

W zachodniej części działki, od strony rzeki Wisłok, autorka zaplanowała tereny rekreacyjne. Do głównego wejścia galerii prowadzić będzie szeroka aleja z płyt kamiennych, wzdłuż której posadzone zostaną drzewa, natomiast z jej drugiej strony zaprojektowane zostało rozmieszczenie akcentów rzeźbiarskich. Dzięki takiemu rozwiązaniu, budynek będzie dobrze widoczny od strony rzeki Wisłok, a szerokie przejście prowadzące prosto do galerii będzie zachęcać do odwiedzenia nowo zaprojektowanego miejsca. Na plac przed budynkiem prowadzić będą również węższe, utwardzone ścieżki. Tworzą one nierównomierną siatkę, pomiędzy którą zaplanowano różnorodna roślinność oraz miejsca przeznaczone na rzeźby lub inne formy sztuki. W tym połączeniu wykształci się pewnego rodzaju przestrzeń ogrodu sztuki przed galerią.

Projekt był dużym wyzwaniem. Nowo projektowana przestrzeń wystawiennicza miała za zadanie stać się wizytówką miasta, która stworzy warunki do prezentowania wystaw oraz tworzenia wydarzeń związanych ze sztuką. Bryła w założeniu ma zaciekawić swoją oryginalną formą, przy jednoczesnym wpisaniu się w przestrzeń miejską.

Dyplomy Architektury: Galeria Sztuki w Rzeszowie projektu Anny Kukulskiej

Dyplomy Architektury: Galeria Sztuki w Rzeszowie projektu Anny Kukulskiej

Dyplomy Architektury: Galeria Sztuki w Rzeszowie projektu Anny Kukulskiej

Dyplomy Architektury: Galeria Sztuki w Rzeszowie projektu Anny Kukulskiej

Dyplomy Architektury: Galeria Sztuki w Rzeszowie projektu Anny Kukulskiej

Dyplomy Architektury: Galeria Sztuki w Rzeszowie projektu Anny Kukulskiej

Dyplomy Architektury: Galeria Sztuki w Rzeszowie projektu Anny Kukulskiej

Dyplomy Architektury: Galeria Sztuki w Rzeszowie projektu Anny Kukulskiej

Dyplomy Architektury: Galeria Sztuki w Rzeszowie projektu Anny Kukulskiej

Dyplomy Architektury: Galeria Sztuki w Rzeszowie projektu Anny Kukulskiej

Dyplomy Architektury: Galeria Sztuki w Rzeszowie projektu Anny Kukulskiej

v

Dyplomy Architektury: Galeria Sztuki w Rzeszowie projektu Anny Kukulskiej

Dyplomy Architektury: Galeria Sztuki w Rzeszowie projektu Anny Kukulskiej

Dyplomy Architektury: Galeria Sztuki w Rzeszowie projektu Anny Kukulskiej

Dyplomy Architektury: Galeria Sztuki w Rzeszowie projektu Anny Kukulskiej

Dyplomy Architektury: Galeria Sztuki w Rzeszowie projektu Anny Kukulskiej

Dyplomy Architektury: Galeria Sztuki w Rzeszowie projektu Anny Kukulskiej

 


Zobacz również:Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrza oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.