Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach – WXCA Pracownia Architektoniczna

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach, woj. świętokrzyskie.
II Nagroda

Projekt konkursowy: WXCA sp. z o.o. Szczepan Wroński
Data: Marzec 2012
Lokalizacja: Chęciny, woj. świętokrzyskie

Zespół autorski:
Zbigniew Wroński, Szczepan Wroński, Michał Czerwiński, Katarzyna Błaszkiewicz, Maciej Rudnicki, Agnieszka Nowicka, Katarzyna Kwiatkowska, Jacek Hawrylak, Marta Sękulska.

Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach – WXCA Pracownia Architektoniczna

Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach – WXCA Pracownia Architektoniczna

Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach – WXCA Pracownia Architektoniczna

Uniwersytet Warszawski rozwija swoją działalność dydaktyczną, a co za tym idzie – ulega ciągłemu przeobrażeniu i rozbudowie. Kolejnym naukowym obiektem na mapie uczelni będzie Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej, zlokalizowane w malowniczej okolicy nieczynnego już kamieniołomu w Chęcinach, w województwie świętokrzyskim.

Kompleks ECEG będzie się składał z pięciu budynków: reprezentacyjnego budynku głównego, budynku dydaktycznego – laboratorium oraz trzech modułowych budynków hotelowych: dwóch dla studentów oraz jednego dla gości ośrodka i kadry – o podwyższonym standardzie. Centrum zostało zaprojektowane w taki sposób, aby przyjąć jednocześnie ok. 240 gości.

Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach – WXCA Pracownia Architektoniczna

Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach – WXCA Pracownia Architektoniczna

Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach – WXCA Pracownia Architektoniczna

Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach – WXCA Pracownia Architektoniczna

Prostopadłościenne, zwarte, oszczędne w formie bryły budynków zaprojektowane zostały na kształt kamiennych bloków wyrastających ze skalistego wzgórza. Zaproponowany układ obiektów dopełnia formy istniejących skarp w taki sposób, że tworzy rytmiczną ścianę zabudowy, czytelną od strony południowego zachodu – domykając tym silniej wyartykułowaną przestrzeń wnętrza kamieniołomu. Powstały , przekształcony przez człowieka krajobraz skłania do refleksji nad znaczeniem surowców naturalnych, eksploatacji i gospodarowania nimi. Zestawienie surowej skalistej skarpy z regularnymi, geometrycznymi formami monolitycznych, kamiennych obiektów oraz spektakularnego wycięcia formy patio przy głównym budynku stanowi bezpośrednie odniesienie do historii miejsca wydobycia chęcińskich minerałów (podziemnych skarbów).

Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach – WXCA Pracownia Architektoniczna

Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach – WXCA Pracownia Architektoniczna

Projektowane budynki są zbiorem prostopadłościennych, monolitycznych brył, które są „wydrążone” szklanym łącznikiem biegnącym przez wszystkie obiekty kompleksu.

Forma budynków hotelowych stanowi kompromis pomiędzy budynkami atrialnymi i budynkami korytarzowymi. Podłużne atrium stanowi w każdym hotelu strefę wejściową, przestrzeń komunikacji i przestrzeń  wspólną do nieformalnych spotkań po zajęciach. Tworzy również naprzemienne otwarcia budynków na ścianę kamieniołomu oraz krajobraz okolicznych wzgórz.

Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach – WXCA Pracownia Architektoniczna

Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach – WXCA Pracownia Architektoniczna

Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach – WXCA Pracownia Architektoniczna

WXCA na Archinea.pl


Zobacz również:Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrza oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.