Gdyńska Szkoła Filmowa – Mobius Architekci, II Nagroda w konkursie

Konkurs jednoetapowy na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz z parkingiem podziemnym pod placem Grunwaldzkim i zagospodarowaniem placu Grunwaldzkiego w Gdyni.
II Nagroda


Projekt konkursowy: Mobius Architekci
Data:
Listopad 2012
Lokalizacja:
Gdynia
Projekt
: Przemysław Olczyk
Zespół:
Agata Sztyber, Piotr Janus

 

Mobius Architekci

Idea


Koncepcja konkursowa prezentuje budynek, który poprzez stworzenie własnego kontekstu

urbanistycznego i unikalnej struktury zewnętrznej oraz w pełni funkcjonalnej przestrzeni wewnętrznej połączonej bezpośrednio w swoich założeniach z przestrzenią placu staje się faktycznym miejscem spotkania animując tym samym oraz definiując zastaną przestrzeń na nowo.

Założenia urbanistyczne


Projektowany budynek będzie się znajdował w ścisłej korelacji z publiczną przestrzenią towarzyszącego mu placu. Zauważamy, że budynek Teatru Muzycznego stanowi przeciwstawną ścianę, która współtworzy publiczną przestrzeń w formie platformy, ograniczonej z jednej strony Kamienną Górą z drugiej głównym ciągiem jezdnym ul. Armii Krajowej domkniętą kwartałem zabytkowych kamienic wzdłuż Placu Grunwaldzkiego.

Nowy budynek Szkoły Filmowej w odniesieniu do wspomnianego otoczenia powinien nawiązywać do wspomnianych relacji oraz według naszej propozycji nie tylko stanowić ramę dla placu ,ale tworząc budynek bez wyraźnych narożnych krawędzi  ,płynny w swoich kształtach, przybierać formę rzeźby znajdującej się w otaczającej przestrzeni.

Na projekt kształtu  budynku w rzucie oddziaływały również otwarcia perspektyw .Załamanie ścian do środka placu tym samym zmniejszenie długości ściany elewacji od ul. Wolności miało na celu wcześniejsze otwarcie widokowe na plac i zabytkowa scenę .Podobny zabieg otwiera perspektywę na plac przeciwległa ściętą ściana budynku.

 

Projekt Gdyńskiej Szkoły Filmowej

Zagospodarowanie placu


Plac został zaprojektowany jako otwarta przestrzeń ,na której wytyczono w ramach podniesionych płaszczyzn główne ciągi komunikacyjne, oraz wydzielono przestrzeń przed głównym wejściem do budynku szkoły . Prosta kompozycja Placu ma umożliwić maksymalnie naturalny odbiór przestrzeni społecznej w różnorakich formach funkcjonalnych.

Płaszczyzny utworzone są za pomocą prefabrykowanych płyt betonowych  o  wymiarach 100×100 które są zastosowane jako wykończenie całego placu. Kwadratowe płyty przejmują swą formą większość funkcji w obrębie całego założenia placu takich jak : ławki, kosze, bariery, donice roślinne, doświetlenie garażu, kanały wentylacyjne. Plac za pomocą podniesionych płaszczyzn zyskuje nowy wymiar zarówno estetyczny jak i funkcjonalny. Tektonika fragmentów podniesionych nawiązuje do projektowanego budynku swoją płynną formą przejścia z płaskiego placu poprzez gradient do wybrzuszonych płaszczyzn pełniących funkcje scen – siedlisk wkomponowanych w płaszczyznę placu. Posadzka placu zatraca się w formie gradientu ,wtapia się w istniejące wykończenie materiałowe ciągów pieszych otaczających plac.

Sceny zlokalizowane są blisko projektowanej szkoły filmowej ,pełnią funkcje nowoczesnej agory miejsca animującego ludzi do spotkań (zgodnie z obecną funkcją placu), oraz różnego rodzaju eventów, koncertów . Plac w założeniu ma się stać miejscem spotkań sztuki i publiczności , ale także miejscem codziennego odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców Gdyni. Głównie z tego powodu projekt zachowuje koncepcje  sceny przed Muszlą Koncertową oraz przestrzeń otwartego płaskiego placu.

Pod płytą placu zorganizowano przestrzeń parkingu wraz z publiczną toaletą .Zaprojektowano 127 miejsc postojowych. Wjazd oraz wyjazd za pomocą jednokierunkowych ramp usytuowano wzdłuż ulicy Armii Krajowej oraz poprzez projektowany budynek szkoły filmowej . Wzdłuż ramp umiejscowionych od strony placu  zaprojektowano szpaler drzew niskich oraz od strony placu ławki w postaci płyt betonowych oraz parawan pomiędzy platformą i ławkami zaaranżowany w formie wysokich traw gdzie została wkomponowana ażurowa balustrada zabezpieczająca  różnicę  poziomów pomiędzy wjazdem do garażu a płaszczyzną placu. Zaprojektowano 4 wyjścia z garażu. Jedno w nowo projektowanym budynku szkoły. Wyjście to znajduje się w głównym holu wejściowym , który może działać również po zamknięciu wszystkich funkcji projektowanych w budynku i pełnić funkcje tylko i wyłącznie wyjścia z parkingu podziemnego. Pozostałe wyjścia zlokalizowano na placu w postaci prostych w wyrazie estetycznym szklanych sześcianów wykończonych w ażurowej siatce architektonicznej. Garaż zgodnie z wymaganiami konkursu łączy się w poziomie -1 z budynkiem filharmonii.
Prosta kompozycja Placu ma umożliwić maksymalnie naturalny odbiór przestrzeni społecznej w różnorakich formach funkcjonalnych.

Projekt zagospodarowania terenu

Wytyczne architektoniczne


Budynek Szkoły Filmowej wykorzystuje maksymalną możliwą powierzchnie oraz wysokość zabudowy w ramach wytycznych planu zagospodarowania przestrzennego. Budynek 5 kondygnacyjny ,w tym jedna  kondygnacja podziemna.

Koncepcja budynku


Celem estetycznym było stworzenie jednolitej formy architektonicznej o płynnych kształtach stanowiącej monolityczną formę rzeźby reagującej na zmieniające się warunki .Próbą nawiązania do idei kształtowania filmu – do płynnego przepływu obrazów i zawartych w nich treści.

Efektem tego powstał budynek o organicznym kształcie ,lekkiej formie kliszy, w której wycięte zostały liczne obrazy zmieniające się i zanikające bez końca i początku.

Struktura budynku unosi się w miejscach wyłącznie istotnych dla całej koncepcji. Miejscach głównego wejścia do budynku będącego również swego rodzaju przejściem (łączącym przestrzeń placu oraz przestrzeń alei złożonych ze szpaleru istniejących starych drzew) oraz  narożnego dodatkowego wejścia (dedykowanego dla użytkowników szkoły)wraz z wjazdem do parkingu podziemnego oraz części technicznej i zaplecza budynku. Takie rozwiązanie jest bardzo czytelne pod względem funkcjonalnym jednocześnie nadaje lekkości całej formie budynku.

Wnętrze budynku mieści w sobie wszystkie zadane funkcje ,porządkuje je i definiuje funkcje szkoły na dwóch piętrach nadziemnym ,pozostawiając cześć z salami kinowymi oraz restauracją z klubem w części parteru jako przestrzeń niezależną w działaniu.

Elewacja budynku Szkoły Filmowej stanowi jednorodną szarą płaszczyznę. Okładzina ściany budynku wykonana jest z wygiętych aluminiowych szarych płyt, które reagują na zmieniające się światło uwypuklając płynną formę budynku tworząc jednocześnie ciekawe światłocienie. W dzień elewacja reaguje i zmienia się za względu na wspomniane promienie słoneczne , w nocy z kolei poprzez wycięte kwadratowe otwory umiejscowione na elewacji w formie gradientu(doświetlające funkcje w budynku które tego wymagają) wydobywać będzie się światło z wnętrza budynku tworząc pojedyncze małe obrazy unoszące się i zanikające w przestrzeni.

Miękkość  rysów elewacji oraz gradientowe rozświetlenie poprzez perforacje  elewacji w dzień i w nocy będzie elementem przyciągającym uwagę, jednocześnie użytkownicy wewnątrz budynku poprzez rysunek przeszkleń w elewacje będą czuli komfort przebywania w nim.

Budynek wraz z placem w  założeniu będzie reagował, zmieniał się, dostosowując się i współgrając zarówno z człowiekiem, jak i z naturą.

Bryła 3d budynku

Schematy projektowe

Schemat projektowy

Funkcja budynku


Na parterze zlokalizowano hol wejściowy, który działa również jako pasaż przejściowy pomiędzy częścią otwartej przestrzeni placu a przestrzenią wzdłuż kamienic. Z holu wejściowego bezpośrednio możemy dostać się do wszystkich sal kinowych ,restauracji oraz klubu(do których można się dostać również od zewnątrz). Poprzez podniesioną  „skórę” budynku restauracja zyskuje transparentny widok na plac . Za pomocą składanych okien możliwe jest „wyjście” restauracji na otwartą przestrzeń placu (w założeniu możliwość aranżacji tzw. ogródka ze stolikami).

Poprzez hol jest możliwość wyjścia z garażu podziemnego. W parterze w holu głównym swoje miejsce znalazła recepcja ,sklepik oraz toalety ogólnodostępne. Dodatkowy w nowo projektowanym budynku w narożniku placu i Kamiennej Góry zlokalizowane drugie wejście do budynku dedykowane przede wszystkim użytkownikom szkoły filmowej. Przy wspomnianym wejściu zlokalizowana jest platforma prowadząca do garażu ,pomieszczeń zaplecza restauracji oraz obsługująca pom. techniczne szkoły.

Na 1 piętrze umieszczone zostały pomieszczenia szkoły tj: sale teoretyczne, studio dźwiękowe, montażownie, sale projekcyjną, bibliotekę filmową, studia, biura szkoły, sekretariat  oraz magazyny i toalety

Na 2 piętrze zlokalizowano pokoje gościnne, biura fundacji, pokój socjalny ,pokój studentów, pom. gosp. Magazyn oraz przestrzeń biurową do wynajęcia ,która planowana jest jako możliwość rozwoju funkcji szkoły filmowej.

Na dachu budynku zlokalizowano przestrzeń techniczną osłoniętą wyciętymi panelami aluminiowymi oraz od strony ul. Armii Krajowej taras widokowy.

Na kondygnacji -1 zlokalizowano poza salami kinowymi ,które zaprojektowane zostały jako dostępne z kondygnacji parteru schodzące do poziomu -1 obsługujące je toalety oraz pomieszczenia  techniczne i zaplecze restauracyjne.

Dodatkowo zaprojektowano garaż podziemny na 130 miejsc postojowych obsługiwany klatką schodową i windą w przestrzeni budynku Szkoły Filmowej oraz dwoma zewnętrznymi klatkami z windami prowadzącymi na powierzchnie placu. Pod powierzchnia placu umieszczono również toalety publiczne.

Zaproponowane rozwiązanie przestrzenne biur cechuje elastyczność umożliwiająca łatwe wprowadzenie niezbędnych zmian funkcjonalnych uzgodnionych z przyszłym użytkownikiem ,a także w przyszłości, podczas użytkowania obiektu.

Technologia i użyte materiały


Koncepcja

Jednym z narzędzi do stworzenia formy budynku była technologia projektowania parametrycznego.

Elewacja

Elewacja zaprojektowana jako ściana trójwarstwowa : żelbetowa ,ocieplona wełną mineralna oraz wykończeniem okładziną z paneli  aluminiowych na pod konstrukcji stalowej. Okładziny ścian zewnętrznych szkło piaskowane. Wewnątrz stylistyka wnętrz utrzymana w naturalnych materiałach : szary beton, drewno, kamień.

Ciekawym oraz istotnym detalem budynku są punktowe świetliki doświetlające pomieszczenia studi. Świetliki wykonane są w postaci poliwęglanowych kopuł. Od strony wnętrza zamontowane są stalowe przesłony (obrazem oraz sposobem regulacji przesłaniania przypominające osłonę migawki aparatu).

Konstrukcja

Konstrukcja żelbetowa monolityczna. Stropy żelbetowe , w części użyta technologia sprężania. Ściany żelbetowe. Pod konstrukcja stalowa – dla kształtowania formy wygięć elewacji.

Izolacyjność akustyczna

Sale filmowe oraz studia i sale projekcyjną odizolowano od hałasu zewnętrznego poprzez zamontowaną na konstrukcji szkieletowej powłokę wielowarstwową : termiczną i akustyczną.. Wszystkie sale kinowe ograniczone zostały ścianami w konstrukcji żelbetowej. Dodatkowym czynnikiem akustycznym jest umiejscowienie sal w poziomie -1.

Instalacje

Budynek jest wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje przewidywane dla tego typu obiektu.
Instalacje kubaturowe związane z dystrybucja powietrza rozwiązane są w sposób następujący. Powietrze będzie przygotowane centralnie w pomieszczeniu klimatyzatorni w piwnicy dystrubułowane do wszystkich pomieszczeń budynku. W dachu znajdą się wszystkie centrale wyciągowo-nawiewne oraz urządzenia klimatyzacyjne.  Powiązanie pomiędzy klimatyzatornią i centralami wydzielonymi rozwiązane jest za pomocą pionowych szachów.

Materiały zastosowane w projekcie placu.

Do wykończenia powierzchni placu posłużyły prefabrykowane płyty betonowe wykonywane na zamówienie. Donice ,ławki zostały wykonane z tego samego materiału. Część siedlisk wykończono

drewnem. Wyjścia na powierzchnie placu z garażu w postaci przeszklonych boxów obudowanych stalową ażurową siatką.


 

Zobacz: Niezwykłe projekty pracowni Mobius Architekci!


Zobacz również:Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrza oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.