Kojący wpływ natury i zieleni. Dom Ogród – enklawa w miejskiej przestrzeni.

Koncepcja Domu Ogrodu powstała na typowej, miejskiej działce w dzielnicy mieszkaniowej. Charakterystyczną cechą tej lokalizacji jest bliskie sąsiedztwo zabudowy jednorodzinnej oraz poczucie braku prywatności. W projekcie pracowni TTAT niezwykle istotne stało się wytworzenie najbardziej optymalnego dla mieszkańców domu, środowiska do życia codziennego zapewniającego namiastkę tego, co dają tereny poza wielkomiejską aglomeracją. Środowisko to ma stanowić enklawę w miejskiej przestrzeni, która zapewni mieszkańcom odpowiednią regenerację. Pozwoli odciąć się, zapewni prywatność i pozwoli doświadczać kojącego wpływu natury i zieleni.  


DOM OGRÓD
Pracownia projektowa:
TTAT
Autorzy: Magdalena Tokarska, Piotr Tokarski
Lokalizacja: Warszawa
Powierzchnia terenu: 1120 m²
Powierzchnia użytkowa: 331,2 m²

Kojący wpływ natury i zieleni. Dom Ogród – enklawa w miejskiej przestrzeni.

Dom Ogród – enklawa w miejskiej przestrzeni


W aglomeracji, jaką jest Warszawa, człowiek narażony jest na szereg bodźców zewnętrznych jak hałas, zanieczyszczenie powietrza, mnogość obowiązków zawodowych i prywatnych, czy liczne interakcje międzyludzkie. Powodują one życie w coraz szybszym tempie, w ciągłym stresie wahającym się na różnych poziomach. Chcąc oderwać się, odizolować od cywilizacji i regulować poziom stresu wybieramy często weekendowe i wakacyjne wyjazdy za miasto, w tereny gdzie dominuje zieleń i natura.

Celem projektu prezentowanego domu było stworzenie przyjaznej, maksymalnie otwartej na ogród przestrzeni dziennej, przy jednoczesnym zachowaniu prywatności. Chcąc zachować te dwa aspekty, granica pomiędzy wnętrzem i zewnętrzem domu została pozornie przesunięta. W centralnej części działki zlokalizowana jest kubatura domu wraz ze strefa dzienną otwartą na ogród. Elewacja domu w obrębie parteru „oddziela się” od kubatury i rozdziela ogród na dwie części: zewnętrzną i wewnętrzną.  Ogród wewnętrzny stanowi strefę buforową, podzieloną na trzy części o różnym charakterze w zależności od tego, przy której funkcji domu się znajduje: ogród japoński – strefa wejściowa, ogród naturalny – salon i jadalnia oraz ogród ziołowo-kwiatowy – kuchnia. W zewnętrznej części działki zlokalizowano strefy, które nie wymagają dużego stopnia prywatności: podjazd, z którego dostępny jest wjazd do garażu, strefa gier, sad i plac zabaw. Cześć nocna domu została umieszczona na piętrze.

Elewacja budynku została zaprojektowana z naturalnych materiałów jako ażurowa z drewnianych listew 50 x 25 mm. Fasady domu dopełniają cel stworzenia przyjaznej przestrzeni do życia. Rozdzielające ogród ściany zaprojektowano w analogiczny sposób, z tego samego materiału, stając się elementem sprawiającym wrażenie elewacji oddzielonej od kubatury domu jak i wpisującym się w naturalny charakter ogrodu. Ażurowość zapewnia prywatność, a jednocześnie nie wygradza całkowicie między sobą strefy wewnętrznego i zewnętrznego ogrodu.

Iluzoryczne wchłonięcie przestrzeni ogrodu w strukturę domu pozwala mieszkańcom na co dzień odczuwać kojący wpływ zieleni, spełniając tym samym pierwotną potrzebę człowieka do przebywania wśród natury. Strefa wejściowa, kuchnia i pokój dzienny z jadalnią są całkowicie przeszklone zapewniając otwarcie na zieleń ogrodu, a „oddzielona” od domu elewacja  odcina od świata zewnętrznego zapewniając prywatność. Dom staje się obiek­tem dającym jego miesz­kań­com przestrzeń do prze­by­wa­nia w oto­cze­niu zie­le­ni i możliwość optymalnego regenerowania się w obliczu szybkiego tempa pracy i życia w dużej aglomeracji.

 

 

Kojący wpływ natury i zieleni. Dom Ogród – enklawa w miejskiej przestrzeni. Kojący wpływ natury i zieleni. Dom Ogród – enklawa w miejskiej przestrzeni. Kojący wpływ natury i zieleni. Dom Ogród – enklawa w miejskiej przestrzeni. Kojący wpływ natury i zieleni. Dom Ogród – enklawa w miejskiej przestrzeni. Kojący wpływ natury i zieleni. Dom Ogród – enklawa w miejskiej przestrzeni. Kojący wpływ natury i zieleni. Dom Ogród – enklawa w miejskiej przestrzeni. Kojący wpływ natury i zieleni. Dom Ogród – enklawa w miejskiej przestrzeni. Kojący wpływ natury i zieleni. Dom Ogród – enklawa w miejskiej przestrzeni. Kojący wpływ natury i zieleni. Dom Ogród – enklawa w miejskiej przestrzeni. Kojący wpływ natury i zieleni. Dom Ogród – enklawa w miejskiej przestrzeni. Kojący wpływ natury i zieleni. Dom Ogród – enklawa w miejskiej przestrzeni. Kojący wpływ natury i zieleni. Dom Ogród – enklawa w miejskiej przestrzeni.

 

 


Zobacz również:Na portalu Archinea pokazujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrza oraz najciekawsze projekty polskich architektów.