Kuryłowicz & Associates, Warszawa

Cały zespół Kuryłowicz & Associates łączy wspólne podejście do formułowania istoty każdego zagadnienia, rozwiązywania go jako wyzwania i szansy na odnalezienie prawdy o kolejnym kawałku przestrzeni a następnie wyeksponowanie tych z cech owej prawdy, które pomogą żyć i życie zrozumieć, tu, ale nie tylko teraz a z myślą też o przyszłości. Zawsze z założeniem o poprawie przestrzeni – na tyle na ile władna jest architektura.

Mamy ogromny przywilej współpracy z Klientami, którzy doceniają tę właśnie siłę architektury i z nami jej poszukują. Tego rodzaju podejście pozwala wyeliminować podział architektury na komercyjną i społeczną, bogatą i ubogą. Jej wyraz nie musi zależeć od budżetu inwestora ani też od przeznaczenia budynku – udaje nam się osiągnąć pogodne przestrzenie np. w szpitalach, gdzie projekt powstawał w oparciu o niezwykle skromne zasoby jak i cieszyć się możliwościami finansowymi pozwalającymi na dorównanie np. kosztownymi standardami technicznymi do światowego poziomu w przypadkach, gdzie inwestor dysponował budżetem obfitszym.


Architektura jest dyscypliną angażującą wiedzę, wyobraźnię, fantazję, światopogląd ludzi, którzy ją tworzą. Nie wszystkie powstające projekty mają szansę na realizację, nie wszystkie też z myślą o realizacji są tworzone; te jednak, które udaje się doprowadzić do pełnej materializacji są też emanacją osobowości ludzi, którzy muszą umieć utrzymać i przeprowadzić przez rafy problemów, uzgodnień i nieprzewidzianych okoliczności najważniejsze cechy świadczące o istocie zaprojektowanego budynku i jego architektury.


Taki zespół ludzi nie powstaje od razu. W naszej pracowni jest on zbudowany na przestrzeni przeszło 20-u lat przez nauczycieli i ich studentów a potem ich wspólnych kolegów; z Warszawy ale też czasem z innych miast i szkół. Jest wśród nas 7 osób aktywnie uczących projektowania architektonicznego na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.

Uważamy, że kluczem w działaniu w przestrzeni jest odpowiedzialność. Na wielu różnych płaszczyznach: artystycznej, polegającej na interpretacji otoczenia, możliwości formy, jej wyrazu, który powinien być odpowiedni i unikalny; naukowej, polegającej na wieloaspektowym podejściu do zadania; inżynierskiej, polegającej na doborze specjalistów współpracujących w różnych branżach, twórczo wspierających myśl projektu; ekonomicznej polegającej na racjonalnym dysponowaniu powierzonym budżetem i terminowej, opartej na utrzymywaniu pracy w rytmie uzgodnionym z klientem. Uczestniczymy też aktywnie w procesie budowy oferując swoje nadzory, kontrole i dodatkową wiedzę.

Architektura przez nas stworzona jest częścią pejzażu Polski po zmianach przełomu lat dziewięćdziesiątych. Naszą ambicją jest, by świadczyła ona o pozytywnych metamorfozach w naszej historii, o ludziach podejmujących ryzyko różnych trudnych działań, którym towarzyszymy naszą twórczością, o polskiej tożsamości i tradycji współczesnym językiem rozwiązań.

W chwili obecnej pracownia zatrudnia ponad siedemdziesięciu stałych pracowników, w tym wysokiej klasy architektów, inżynierów budowlanych i inspektorów nadzoru. Współpracujemy z renomowanymi specjalistami branż mechanicznych, elektrycznych, sanitarnych i konstrukcji – z Polski i zagranicy.APA KA uczestniczy w całym procesie realizacyjnym inwestycji: w imieniu klienta załatwia wszelkie formalności administracyjne i techniczne, przede wszystkim uzgodnienia umożliwiające prawne rozpoczęcie realizacji. Uczestniczy też w wyborze wykonawców i negocjuje z nimi korzystne dla klienta warunki umowy.

Firma pełni kompleksowy nadzór techniczny budowy, wnikliwie kontrolując wykonawstwo i budżet inwestycyjny oraz przejmuje odpowiedzialność za uzyskanie zgody na użytkowanie budynku. Z powyższym programem wiąże się struktura organizacyjna firmy – ustabilizowana kadra architektów, projektantów i inspektorów nadzoru. Trzon pracowni stanowią współpracujący ze sobą od kilkunastu lat specjaliści z dużym doświadczeniem zawodowym. Dzięki świadomie przeprowadzonemu cyklowi szkolenia i kształcenia, w firmie pracuje dziesięciu project – managerów, których wiedza i talent umożliwiają prowadzenie projektu od etapu twórczej koncepcji do realizacji obiektu. Dużym atutem pracowni są młodzi pracownicy rekrutujący się z absolwentów warszawskiego Wydziału Architektury. Równie starannie dobierani są projektanci innych branż. Firma od lat współpracuje na stałe ze sprawdzonymi biurami konstrukcyjnymi i instalacyjnymi. W zależności od wielkości projektu, w jego opracowaniu bierze udział co najmniej kilkanaście osób wszystkich specjalności. Łącznie w projekty firmy zaangażowanych jest na stałe ponad 100 osób.

Od początku 1999 firma posiada dużą, nowoczesną siedzibę na warszawskiej Saskiej Kępie. Nowa pracownia została wyposażona we wszelkie systemy wspomagające projektowanie, jest w pełni skomputeryzowana, korzysta z bezpiecznych technik składowania i archiwizacji danych, poczty elektronicznej i internetu. Dzięki temu jest przygotowana na obsłużenie dowolnie dużych zleceń projektowych. Firma otwarta jest na nowe rozwiązania techniczne i technologiczne; w sposób świadomy stosowane są wszelkie nowości.

Od początku 2006 roku działa filia pracowni we Wrocławiu. W dość krótkim czasie udało się jej zdobyć kilką prestiżowych zleceń. Obecnie oddział Wrocławski pod kierunkiem Arkadiusza Chamielca zatrudnia 15 osób.


Kuryłowicz & Associates
źródło: www.apaka.com.pl


Projekt: Kuryłowicz & Associates

Budynek biurowy FOCUS, Warszawa
projekt-realizacja: 1997-2001


Projekt: Kuryłowicz & Associates

Dom na skarpie
projekt-realizacja: 2006


 

Projekt: Kuryłowicz & Associates

Dom nad rzeką, Warszawa
projekt-realizacja: 2007-2009


Projekt: Kuryłowicz & Associates

Fabryka Wiązek Kablowych G. Ostervig, Nieporęt
projekt-realizacja: 1999


 

Projekt: Kuryłowicz & Associates

Harmony Office Center II, Warszawa
projekt-realizacja: 2008-2010


Projekt: Kuryłowicz & Associates

Osiedle Nowe-Powiśle
projekt-realizacja: 2007-2010


 

Projekt: Kuryłowicz & Associates

Osiedle Nowe Powiśle, Warszawa
projekt: 2007-2010


Projekt: Kuryłowicz & Associates

Osiedle mieszkaniowe Marina Mokotów, Warszawa
projekt-realizacja: 2003-2006


 

Projekt: Kuryłowicz & Associates

Apartamenty Grazioso, Warszawa
projekt-realizacja: 2010-2012


Projekt: Kuryłowicz & Associates

Siedziba firmy Avon, Warszawa
projekt-realizacja: 1999-2001


Projekt: Kuryłowicz & Associates

Siedziba główna Polskich Linii Lotniczych LOT, Warszawa
projekt-realizacja: 2001-2002


Projekt: Kuryłowicz & Associates

Apartamentowiec Mount Blanc Living, Wrocław
projekt: 2008


Projekt: Kuryłowicz & Associates

Dom handlowy WOLF BRACKA
projekt-realizacja: 2005-2011


Projekt: Kuryłowicz & Associates

Hotel Doubletree by Hilton, Łódź
projekt-realizacja: 2010-2012 (w budowie)


Projekt: Kuryłowicz & Associates

Quattro Business Park, Kraków
projekt-realizacja: 2008-2010 (w budowie)
Zobacz również:Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrza oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.