Nizio Design International – 10-lecie

Mirosław Nizio, czołowy projektant rodzimych przestrzeni muzealnych – autor m.in. ekspozycji Muzeum Powstania Warszawskiego i nowego gmachu Muzeum Współczesnego we Wrocławiu – obchodzi 10-lecie przeniesienia swojego biura z Nowego Jorku do Warszawy.

W 2002 roku pracownia Nizio Design International stworzyła swoją stałą siedzibę w zabytkowej kamienicy na warszawskiej Pradze. Przy studiu powstała także zajmująca się sztuką współczesną Galeria Nizio i fundacja The Creators (dziś Funadacja Nizio), animująca kulturalnie społeczność Pragi. – Przeprowadzka do Polski była strzałem w dziesiątkę. Celem powrotu była działalność w branży architektonicznej i promocja młodych artystów. Przez 10 lat udało nam się wypracować silną pozycję na rynku architektonicznym co zaowocowało możliwością realizacji dobrych i ciekawych projektów. Jestem w pełni zadowolony z tego, co wydarzyło się do tej pory. Miałem okazję pracować z wyjątkowymi ludźmi, świetnymi specjalistami – mówi Mirosław Nizio.

Założyciel pracowni, Mirosław Nizio ukończył architekturę wnętrz i rzeźbę. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Fashion Institute of Technology w Nowym Jorku. Jako projektant zaczął działać w 1989 roku we własnej firmie designerskiej w Nowym Jorku. Zdobył szereg nagród i wyróżnień, m.in.: Glenn Boyles Memorial Rendering And Design w 1993 roku, Educational Foundation for the Design Industries in Interior Design w 1998 roku oraz European Property Award w 2011 roku. Dziś Nizio jest jednym z lepiej znanych architektów przestrzeni publicznych w Polsce: ekspozycji historycznych, wystaw w przestrzeni miejskiej, pomników pamięci, scenografii. Współtworzył i zrealizował wystawę główną Muzeum Powstania Warszawskiego, które jest najczęściej odwiedzaną instytucją kulturalną w Polsce.

W ciągu 10 lat z małej pracowni stworzył trzydziestoosobową firmę projektową. Zespoły specjalnie dobranych architektów zajmują się realizacją najważniejszych przestrzeni dla kultury w kraju. Do współpracy przy projektach zapraszani są specjaliści z dziedziny kultury, nauki i sztuki. Realizowane przez biuro ekspozycje zachowują równowagę w użyciu najnowocześniejszych technologii i plastycznych środków wystawienniczych. Tak, by po spotkaniu z wystawą zwiedzający był bogatszy o wiedzę, ale także o przeżycia estetyczne. – Zależy nam na wywołaniu impulsu na skutek zderzenia warstwy intelektualnej i wizualnej, który otworzy uczestnika na opowieść – twierdzi Mirosław Nizio. Na tej zasadzie powstaje największe z dotychczasowych zleceń Nizio Design International – Muzeum Historii Żydów Polskich. W ostatnim czasie biuro zakończyło koncepcję plastyczną wystawy głównej.

W pracowni powstają także scenariusze ekspozycyjne i muzealne. Każdy projekt jest opracowany pod względem kontekstu i wsparty badaniami socjologiczno-urbanistycznymi. Ukoronowaniem kompleksowej pracy badawczej są projekty zespołów muzealnych powiązanych z urbanistyką, np. muzeum „Wrota Bitwy Warszawskiej 1920” oraz Gross Rosen „Kamienne Piekło”, które ma zająć obszar 11 hektarów. Pracownia ma na swoim koncie projekty ekspozycji tymczasowych w przestrzeni miejskiej („Sztafeta do Wolności”, Sześćdziesięciolecie Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie). W ciągu 16 lat działalności na rynku amerykańskim i polskim, firma zrealizowała także wiele projektów architektury wnętrz obejmującej biura, obiekty rekreacyjne, obiekty poprzemysłowe i rezydencje prywatne.

Zespół Nizio Design International zdobył pierwszą nagrodę w konkursie na projekt Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej oraz pierwszą nagrodę w międzynarodowym konkursie na projekt Muzeum Współczesnego we Wrocławiu. Dobiega końca budowa kompleksu apartamentów Marina w Bydgoszczy oraz innowacyjnego Parku Edukacyjno-Rekreacyjnego w Janowie Lubelskim. W tym roku planowane jest otwarcie „Świętokrzyskiego Sztetla” w Chmielniku. Pracownia realizuje także Muzeum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie.

W Galerii Nizio prezentowane są wystawy uznanych artystów współczesnych, m.in. Joanny Rajkowskiej, Tomka Sikory. Działania Fundacji Nizio zyskały uznanie praskiej społeczności. Misją Fundacji jest wspieranie twórców początkujących, prezentowanie sztuki zaangażowanej społecznie, organizowanie spotkań, projekcje i inne aktywności dla dzieci. Działania te mają na celu współtworzenie tożsamości dzielnicy, włączając się we wspólne wydarzenia artystyczne. W maju 2011 na rezydencję artystyczną zostali zaproszeni artyści Vahida Ramujkic i Aviva Kruglanski, którzy pracując w plenerze przygotowali haftowany dokument poświęcony dzielnicy.

Kolejnym etapem rozwoju firmy ma być utworzenie dwóch dodatkowych organów. W dziale Nizio Production będą wykonywane i realizowane projekty. Funkcjonowanie drugiego będzie polegało na realizacji projektów multimedialnych.

Zobacz  najnowsze projekty autorstwa Nizio Design International!
www.nizio.com.pl
www.facebook.com/NizioDesignInternational

Mauzoleum Wsi Polskich

Projekt Nizio Design International

Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie – projekt w trakcie realizacji

I nagroda w konkursie na koncepcję architektoniczną

Projekt muzeum jest swoistym katalizatorem pamięci dawnych i przyszłych pokoleń. Pierwiastkiem łączącym pamięć z pojednaniem. Akcent koncepcji jest położony na strukturę pierwotną i symboliczną formę „domuchaty”. Jest on widoczny we frontowej elewacji bryły podlegającej zamierzonej i stopniowej deformacji i degradacji (aż po skruszenie go w piach i żwir). Ów proces ukazuje współgranie narracji historycznej z narracją architektoniczną. Otwarta forma muzeum będzie poddawana zewnętrznym warunkom atmosferycznym. Spektakl światła i cienia wewnątrz pawilonu symbolizuje relacje między skrajnościami życia i śmierci. Długi budynek Mauzoleum odzwierciedla historię pacyfikacji. Podzielony został na segmenty dedykowane poszczególnym rozdziałom historii  represji wobec wsi podczas II wojny światowej. Głównym materiałem wykorzystywanym we wnętrzu Mauzoleum jest sczerniałe, spalone, zaimpregnowane drewno. Skontrastowano je z betonem tworzącym rysunek szalunkowy na podłodze i ścianach.

Muzeum Polaków Ratujących Żydów

Muzeum Polaków Ratujących Żydów
Projekt Mirosław Nizio

Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu w Markowej – projekt w trakcie realizacji

I nagroda w konkursie na koncepcję architektoniczną

Głównym celem narracji koncepcji architektonicznej było komplementarne przedstawienie niebezpieczeństwa aktów pomocy. Zastosowanie minimalistycznej figury architektonicznej w planie budynku, jest symbolem ciągłości historycznej czasu i miejsca. Z drugiej zaś strony ujawnia drastyczność i potęgę sytuacji (ostre zwieńczenie tylnej partii budynku). Budynek w swej pół-przeszklonej formie fasady kryje tajemnicę, którą odbiorca odkryje dopiero podczas zwiedzania. Struktura budynku „wcina się” w plac. To symbol domu, przypominający zwiedzającym dzieje przedwojennej Markowej. Odnosi się nie tylko do czasów Shoah, ale również ukazuje jej niezmienną postać, mimo przeciwności losu i historii. Muzeum i przyległy mu teren uzupełnia funkcjonalne zapotrzebowania sąsiednich budynków, otwierając się na przestrzeń publiczną pozostałych działek. Jednocześnie odgradza „Sad Pamięci” od szkolnego boiska. Sad jest nawiązaniem do pomnika w Yad Vashem.

Muzeum Współczesnej we Wrocławiu

Muzeum Współczesnej we Wrocławiu – ukończona dokumentacja techniczna, uzyskane pozwolenie na budowę

I nagroda w konkursie na koncepcję architektoniczną

Projekt siedziby Muzeum Współczesnego jest wynikiem poszukiwań nowoczesnej formy wpisującej się w najbliższe otoczenie i artystyczne tradycje Wrocławia. Punktem wyjścia projektu bryły jest kwadrat. Poprzez studium odchylenia (przesunięcia) kwadratu z jednego punktu powstaje efemeryczna bryła. Pokryta jest kamienną strukturą przestrzenną. Formalnie zminimalizowany kształt wynika z dokładnego rozplanowania przestrzeni użytkowej. Program funkcjonalny wnętrz stałej kolekcji oraz wystaw czasowych jest elastyczny i przewiduje powiększanie zbiorów muzeum.

Projekt NDI Architektura

Projekt młynu Rothera w Bydgoszczy

Rewitalizacja i rewaloryzacja dawnego młynu Rothera w Bydgoszczy – projekt w trakcie realizacji

Głównym spoiwem i symbolem, oddającym ducha nowoczesności kompleksu urbanistyczno- budowlanego z istniejącą bryłą dawnego młyna Rothera jest szklany most. Idea jego umiejscowienia wywodzi się nie tylko z tradycji i historii urbanistyki terenu „bydgoskiej Wenecji” przeplatanej licznymi kanałami. Szklany, rozświetlony most (o szerokim programie funkcjonalno-użytkowym) wydobywa najpiękniejszy krajobraz pobliskich nadbrzeży, dając wyraz symbolice spotkania. Dawny młyn Rothera, poprzez swą dwuskrzydłową bryłę ujawnia specjalne rozplanowanie powierzchni użytkowych, łączących się z przyległym terenem parkowym.

Gross Rosen

Pomnik Kamienne Piekło

Gross-Rosen – „Kamienne Piekło” – koncepcja

Projekt pomnika pamięci

Projekt jest próbą symbolicznego upamiętnienia setek tysięcy ofiar obozu pracy przymusowej Gross-Rosen. Główną ideą projektu jest wyeksponowanie zachowanej części kamieniołomu poprzez wprowadzenie prostej, współczesnej formy. Nowy element akcentuje sposób funkcjonowania obozu dając możliwość na empiryczne poznanie wędrówki pracowników obozu.

Zoom Natury w Janowie Lubelskim

Park w Janowie Lubelskim

Park Rekreacyjno-Edukacyjny „Zoom natury” w Janowie Lubelskim – projekt w końcowej fazie realizacji

Projekt architektoniczny

Podstawą kompleksu „Zoom Natury” w Janowie Lubelskim jest pierwiastek ekologiczny włączony w architekturę, stanowiący również motyw urbanistyczny parku rozrywki. W przestrzeni znajdą się laboratoria awifauny, troposfery i wodne, muzeum „Zoom Natury”,  przedszkole „Runo Leśne” oraz nowoczesne punkty widokowe. Zespół warsztatowy będzie okalać sieć saun publicznych, ekologicznych kawiarni oraz amfiteatr. Do budowy są wykorzystywane naturalne materiały (drewno, kamień, wiklina), ujęte w najnowocześniejszy design. Budynki będą częściowo przeszklone by dostarczać zwiedzającym dodatkowych atrakcji i zapraszać do uczestnictwa. We wnętrzach mają odbywać się między innymi przestrzenne gry interaktywne.

Projekt Mirosław Nizio

Wrota Bitwy Warszawskiej

Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 – projekt w trakcie realizacji

Projekt muzeum upamiętniającego Cud nad Wisłą

Futurystyczna forma muzeum odwołującego się do wydarzeń wojny polsko-bolszewickiej. Wkracza w historyczną płaszczyznę terenu działań wojennych. Jednocześnie uwzględnia współczesne rozwiązania zespołu urbanistycznego, dostosowane do potrzeb  mieszkańców Ossowa. Istotnym elementem są zadaszone tarasy widokowe o lekkiej konstrukcji. Umieszczone na horyzontalnych zwieńczeniach brył zapewniają widok na historyczny teren walk z 1920 roku. Budują pole do wielowymiarowych działań w przestrzeni publicznej okolic muzeum.

Muzeum Historii Polski

Muzeum Historii Polski – koncepcja

Koncepcja zgłoszona na konkurs

W formie budynku zapisane są kluczowe wydarzenia w historii Polski. Fizyczne zgięcie symbolicznie odnosi się do zawirowań w przestrzeni historycznej, a przeszklenia są paralelą do przerwanej ciągłości politycznej. Linearna idea obiektu wpisuje się w koncepcję osi historycznej. Bryłę stanowią dwubiegunowe, klinowe formy ukierunkowujące architektoniczną narrację, której rdzeń stanowi główny, rozświetlony pasaż. W zewnętrznej strukturze kamiennej elewacji zaznaczone zostały graniczne daty w dziejach historii Polski. Oprócz pierwiastków merytorycznych, geometrię bryły systematyzuje także urbanistyka terenu. Wpływa na kształt budynku i dopasowuje się do terenu skarpy, w swej estymie fizycznie uchylając się ku dominancie Zamku Ujazdowskiego. Budynek został usytuowany zgodnie do osi historycznych ulic, powodując ich przecięcie z osią muzeum, umożliwiając przejście (niezależne od godzin otwarcia) pod powierzchnią bryły. Elewacja frontowa nawiązuje do osi Stanisławowskiej, zaś centrum przecięcia komunikacyjnego pasażu usytuowane jest zgodnie z osią trasy Łazienkowskiej. Istotnym elementem w synchronizacji geometrii bryły z zielonym terenem Mokotowa pełnią ogrody na dachu, łączące się z punktami widokowymi.

Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum w Warszawie

Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie – projekt w trakcie realizacji

Projekt ekspozycji i realizacja wystawy głównej

Projekt wystawy został potraktowany w sposób scenograficzny. Relacje polsko-żydowskie na przestrzeni wieków mają być pokazane przez zdjęcia, pamiątki, ale przede wszystkim za pomocą nowych mediów. Wystawa oprócz charakteru edukacyjnego, będzie także  wywoływać emocje, działać na bodźce. Narracja wystawy została poprowadzona w zamkniętym obiegu. Przestrzenie ośmiu galerii połączono linearną opowieścią. Opowieść zbudowano wokół nielicznych zachowanych eksponatów. Wzbogacona jest o architektoniczne formy nawiązujące do danego okresu historii. Ściany zdobią reprodukcje wykonane przez młodych polskich artystów oraz oryginalna typografia. W galerii „Paradisus judaeorum” topograficzny model Krakowa i Kazimierza wspiera audiowizualna prezentacja i  interaktywna płaszczyzna. Dominantą galerii „Miasteczko” jest wkomponowana rekonstrukcja dachu drewnianej synagogi wraz z polichromowanym sklepieniem. W ciągu zwiedzania napotkamy na odwzorowaną z detalami żydowską ulicę. Strefa wyjścia „Nowe Życie” kojarzy się z niezapisaną kartą, jest minimalistyczną białą przestrzenią. Tu kończy się opowieść i pojawia pytanie o ciąg dalszy.

Projekt instalacji

Projekt Nizio Design International

„Sztafeta do Wolności” – projekt zrealizowany

Instalacja czasowa na Krakowskim Przedmieściu

Głównym elementem ekspozycji były wkomponowane w przestrzeń miejską wysokie na trzy metry sześcienne bryły. Ich różnicowane pod względem rozrzeźbienia i nachylenia formy oraz światło wewnętrznej przestrzeni były symboliczną odpowiedzią na dany okres w odrodzonej Polski. Cały zespół form stanowił „podróż” po najistotniejszych wydarzeniach z lat 1976–1989.

Nizio Design International na Archinea.pl


Zobacz również:Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrza oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.