Nowoczesny i intrygujący biurowiec w Katowicach

Projekt nowej siedziby firmy FAMUR to koncepcja nowoczesnego budynku, który wprowadza nową jakość pośród hal przemysłowych stanowiących własność firmy. Układ przestrzenny kompozycji stworzonej przez pracownię MUS Architects opiera się na trzech przesuniętych względem siebie prostopadłościennych bryłach. Powierzchnia każdego z trzech „kloców układanki” jest wykończona w oparciu o ten sam kod powtarzalnych pionowych elementów. Lamele prefabrykowane tworzą skórę będąca opakowaniem fasad. Poprzez zmianę materiałów, rytmu i gęstości podziałów, koloru i tekstury projekt zyskał możliwość zróżnicowania względem siebie poszczególnych poziomów kompozycji zachowując jednocześnie spójność i integralność w ramach „całego zestawu”.


Nowa siedziba firmy FAMUR S.A.
Projekt:
 MUS ARCHITECTS
Lokalizacja: Katowice

 

Nowoczesny i intrygujący biurowiec w Katowicach

 

Koncepcja zagospodarowania terenu


Na działce zaprojektowano nowy układ komunikacji kołowej oraz pieszej uzupełnionej o strefy zieleni zorganizowanej oraz place przed kubaturą obiektu biurowego. Celem nowego zagospodarowania jest zapewnienie płynnej i funkcjonalnej obsługi Zakładu produkcyjnego oraz budynku biurowego, jaki będzie stanowił siedzibę firmy. Działka będzie dostępna dla komunikacji kołowej i pieszej poprzez istniejący zjazd z drogi w ul. Kościuszki, a także drogą wewnętrzną, jaka zostanie wytyczona wzdłuż zachodniej granicy działki, wzdłuż linii kolejowej, która zapewni połączenie ul. Armii Krajowej.

Zgodnie z konsultacjami, jakie zostały przeprowadzone z członkami zarządu, dyrektorami oraz pracownikami wypracowano ostateczny układ komunikacyjny na terenie opracowania a także strefowanie przestrzeni. Wskutek procesu projektowego wyznaczono niezależne strefy Zakładu oraz obiektu biurowego a także parkingu dla pojazdów osobowych. Budynek respektuje wytyczne urbanistyczne oraz nieprzekraczalną linię zabudowy, ale jednocześnie korzysta w stopniu maksymalnie możliwym z lokalizacji przy ruchliwej ulicy pozycjonując się odpowiednio blisko niej, tak by stanowić widoczny z drogi znak w przestrzeni.

Obiekt zlokalizowany w tym miejscu będzie stanowił ważny walor przestrzeni południowej części miasta, będzie jednocześnie „landmarkiem” wzmacniającym rozpoznawalność firmy Famur.

 

Nowoczesny i intrygujący biurowiec w Katowicach Nowoczesny i intrygujący biurowiec w Katowicach Nowoczesny i intrygujący biurowiec w Katowicach

Architektura biurowca


Naszym głównym celem było zaprojektowanie obiektu otwartego, przyjaznego i wygodnego w użytkowaniu. Takiego, który spełniając wysokie wymagania związane ze standardem wykonania i reprezentacyjnym charakterem, da zarówno użytkownikom jak i gościom poczucie komfortu, zapewni wysoką kulturę pracy, ale również będzie znakiem w przestrzeni, miejscem wpisującym się w szerszy kontekst założenia urbanistycznego a zarazem będzie wyraźnym i rozpoznawalnym akcentem w skali miasta. Projektowany budynek winien być perfekcyjny pod względem funkcjonalnym, ale również pełen indywidualnego wyrazu, dynamiki i powagi, jaka ma być utożsamiana z wizerunkiem firmy.

Zaprojektowaliśmy obiekt wysoce racjonalny, traktujący priorytetowo funkcję, którą to jednak staraliśmy się zamknąć w nowoczesnej, intrygującej i ciekawej architektonicznie formie. Bryła obiektu reaguje na projektowany układ urbanistycznych powiazań, łączy się z nim i uzupełnia jego walory – opowiadają autorzy projektu z biura MUS Architects.


Kompozycja budynku jest wypadkową wielu czynników – uwarunkowań przestrzennych, wymagań urbanistyczno-planistycznych, wytycznych i wymagań klienta oraz specyfiki pracy i funkcjonowania firmy. Budynek o powierzchni użytkowej 2590m2 składa się z czterech kondygnacji naziemnych.

Parter stanowi zwornik łączący układ urbanistyczny i zapewniający odpowiednią dostępność do obiektu zarówno z terenu parkingu, jak również z zewnątrz od strony ul. Kościuszki a także z przestrzeni zakładu. Z uwagi na rezygnację z parkingu podziemnego (decyzja podyktowana między innymi analizą ekonomiczną i analizą warunków gruntowych) oraz chęć wykorzystania terenu w stopniu maksymalnym pod zagospodarowanie wymaganych miejsc parkingowych, parter ma niewielką powierzchnię użytkową – znajduje się tutaj reprezentacyjna przestrzeń holu wejściowego dostępnego z południa i północy, recepcja oraz biuro podawcze (pocztowe), komunikacja pionowa (winda oraz klatka schodowa) a także niezbędne pomieszczenia techniczne, gospodarcze i socjalno-sanitarne.

Pierwsze piętro, jest największą częścią projektowanego obiektu biurowego. W części centralnej rzutu znajdują się sale konferencyjne oraz miejsca spotkań. Zaprojektowano je tak, by były łatwo dostępne zarówno dla pracowników firmy jak również gości zapraszanych na spotkania. Dzięki wprowadzeniu w projekt atrium, które zostało umieszczone między salami konferencyjnymi, obiekt zyskał dobrze doświetloną i pełną wysokiej jakości przestrzeń, mimo lokalizacji tejże wewnątrz rzutu poziomego („w strefie ciemnej”). Całość strefy „dobrze doświetlonej”, zlokalizowanej „obwodowo” przy ścianach zewnętrznych, przewidziana została na miejsca stałej pracy biurowej – w sekcjach podzielonych na działy oraz uzupełnionej o wydzielone pomieszczenia przeznaczone dla dyrektorów poszczególnych działów. Podstawowy program funkcjonalny został uzupełniony o niezbędne pomieszczenia obsługowe tj. socjalne oraz sanitarne.

Piętro drugie oraz trzecie tworzą wspólnie jednolitą bryłę, która została wysunięta w kierunku ul. Kościuszki tworząc formalny akcent wizualny.
Ten dwukondygnacyjny prostopadłościan o powierzchni rzutu znacząco mniejszej niż kondygnacja +1 jest zwieńczeniem kompozycji. Piętro drugie, poza trzonem komunikacji pionowej oraz sanitariatami, to przede wszystkim przestrzeń biurowa – usytuowano podobnie – wzdłuż ścian zewnętrznych.

Trzecie piętro w znaczącej części stanowi strefa zarządu – wydzielone gabinety oraz centralnie zlokalizowane biuro zarządu, a także miejsca pracy biurowej dla kilku mniejszych działów dostępnych z holu windowego poprzez niezależne wejście. Na tej kondygnacji wydzielono również przestrzenie obsługowe – dwa niezależne bloki toalet, dla zarządu oraz pozostałych działów, a także pomieszczenie gospodarcze i socjalne z kuchnią.

W obiekcie zaprojektowano dwa tarasy. Pierwszy – w zamyśle stanowi dużą przestrzeń integracyjną wszystkich użytkowników – łatwo dostępny dla wszystkich części budynku. Może to być miejsce eventów, spotkań, bankietów, okazjonalnych uroczystości, jak również codzienna strefa stanowiąca rozwinięcie przestrzeni socjalnej i wypoczynkowej pracowników obiektu. Taras jest opcjonalny (można go wykonać lub też nie), natomiast według architektów będzie to wartościowe i racjonalne wykorzystanie stropodachu nad kondygnacją +1.

Drugi taras zlokalizowany jest na trzecim piętrze – wydzielony dla zarządu firmy. Połączony został z salą konferencyjną, a także częściowo przesłonięty od widoku poprzez elementy strukturalne fasady. Istnieje możliwość wyposażenia go w stałe lub mobilne przekrycie (np. roleta pozioma membranowa wysuwana z zabudowanej w przestrzeni dachu kasety.

Na dachu obiektu w przestrzeni zasłoniętej ścianami attykowymi planuje się zlokalizować centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz inne niezbędne elementy infrastruktury technicznej.

 

Nowoczesny i intrygujący biurowiec w Katowicach Nowoczesny i intrygujący biurowiec w Katowicach Nowoczesny i intrygujący biurowiec w Katowicach Nowoczesny i intrygujący biurowiec w Katowicach Nowoczesny i intrygujący biurowiec w Katowicach Nowoczesny i intrygujący biurowiec w Katowicach Nowoczesny i intrygujący biurowiec w Katowicach Nowoczesny i intrygujący biurowiec w Katowicach Nowoczesny i intrygujący biurowiec w Katowicach Nowoczesny i intrygujący biurowiec w Katowicach Nowoczesny i intrygujący biurowiec w Katowicach Nowoczesny i intrygujący biurowiec w Katowicach Nowoczesny i intrygujący biurowiec w Katowicach Nowoczesny i intrygujący biurowiec w Katowicach Nowoczesny i intrygujący biurowiec w Katowicach Nowoczesny i intrygujący biurowiec w Katowicach Nowoczesny i intrygujący biurowiec w Katowicach Nowoczesny i intrygujący biurowiec w Katowicach Nowoczesny i intrygujący biurowiec w Katowicach Nowoczesny i intrygujący biurowiec w Katowicach Nowoczesny i intrygujący biurowiec w Katowicach Nowoczesny i intrygujący biurowiec w Katowicach Nowoczesny i intrygujący biurowiec w Katowicach


Zobacz również:Na portalu Archinea pokazujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrza oraz najciekawsze projekty polskich architektów.