Park Rekreacyjny Zoom Natury w Janowie Lubelskim – Nizio Design International

Park Rekreacyjny Zoom Natury to pierwsze w Polsce interaktywne centrum nauki oraz rekreacji dedykowane środowisku naturalnemu i ekologii. Sześc obiektów mieszczących m.in. nowoczesne laboratoria i multimedialne ekspozycje zostało zaprojektowanych przez Nizio Design International. Zoom Natury powstał na ponad 10-hektarowej powierzchni zlokalizowanej nad zalewem w Janowie Lubelskim. Otwarcie już 12 czerwca.


Park Rekreacyjny Zoom Natury
Projekt:
Nizio Design International
Lokalizacja: Janów Lubelski
Realizacja / Planowane otwarcie:
12 czerwca 2015

 

Park Rekreacyjny Zoom Natury w Janowie Lubelskim. Projekt: Nizio Design International

Park Rekreacyjny Zoom Natury w Janowie Lubelskim. Projekt: Nizio Design International

Park Rekreacyjny Zoom Natury w Janowie Lubelskim


Pracownia Mirosława Nizio przygotowała koncepcję programu funkcjonalno-użytkowego Parku Rekreacyjnego Zoom Natury, pełny projekt architektoniczny, jak również projekty elementów małej architektury, zagospodarowania terenu założenia oraz ekspozycji. Wypracowanie projektu założenia wymagało stworzenia w porozumieniu ze zlecającym spójnej i komplementarnej koncepcji zagospodarowania terenów przeznaczonych na turystykę i rekreację oraz edukację ekologiczną.

Na terenie kompleksu architektura łączy się z ekologią i jest podporządkowana naturze. Usytuowano tu szereg obiektów, m.in. jednokondygnacyjne pawilony, służące do celów administracyjnych i ekspozycyjnych, jak również wieżę widokową i most pieszo-rowerowy. Klasyczne żelbetowe konstrukcje budynków wykończone są z użyciem naturalnych i odzyskowych materiałów. W budynkach zastosowano proekologiczne rozwiązania, m.in. pompy ciepła, które służą do ogrzewania wszystkich obiektów i pozwalają na ograniczenie spalania surowców takich, jak gaz czy oleje opałowe. Dzięki panelom solarnymi i fotowoltaicznym możliwe jest podgrzewanie wody wykorzystywanej w pomieszczeniach sanitarnych.

Charakterystyczna dynamiczna żelbetowa konstrukcja symbolizująca las, która podtrzymuje drewniane, horyzontalne ustawione i ażurowe zadaszenie jest swoistą brama wejściową do Zoomu Natury. Budynek o pow. całkowitej 363,14 m² zlokalizowany jest na początku głównego ciągu pieszego i wprowadza zwiedzających w przestrzeń Parku. Kryje pomieszczenie biurowe i sanitarne, punkt sprzedaży biletów i pamiątek. Na elewacji budynku zastosowano gabiony w postaci stalowych siatek. Wewnątrz umieszczono naturalne lokalne materiały – kamienie i pnie różnych gatunków drzew. Poza poprawą właściwości termicznych budynku rozwiązanie to ma również aspekt edukacyjny, materiałowy.

 

Park Rekreacyjny Zoom Natury w Janowie Lubelskim. Projekt: Nizio Design International

Park Rekreacyjny Zoom Natury w Janowie Lubelskim. Projekt: Nizio Design International

Park Rekreacyjny Zoom Natury w Janowie Lubelskim. Projekt: Nizio Design International

 

Ta umowna „brama” prowadzi zwiedzających wprost do serca Zoomu Natury, czyli na Plac Energii. Na nim przecinają się wszystkie ścieżki zwiedzania obiektu. Energia kumulująca się w tym punkcie płynie nie tylko z natury. Jest też generowana przy użyciu siły mięśni zwiedzających, którzy uruchamiają interaktywne rzeźby-maszyny ustawione na Placu. Poruszając i bawiąc się elementami wentylatora, Archimedesa, maszyny sprężynowej czy sprężarki zwiedzający dowiedzą się jak energia kinetyczna przekształca się w dźwięk lub energię elektryczną. To miejsce dedykowane zabawie i nauce, fizyce i mechanice. Tutaj ulokowane są również podświetlane fontanny wbudowane w płytę placu.

 
Park Rekreacyjny Zoom Natury w Janowie Lubelskim. Projekt: Nizio Design International

 

Laboratorium główne Zoomu Natury to najważniejsza merytorycznie część Parku Rekreacyjnego. To charakterystyczny wcinający się w krajobraz budynek o powierzchni całkowitej 407,16 m², którego ściany sprawiają wrażenie wyrastających z ziemi. Ma konstrukcję, która pozwala na to, by elewacja całkowicie „zespoliła się” z otaczającą ją zielenią, dzięki pnączom, jakie ją pokryją. Dach budynku został wykorzystany jako punkt widokowy oraz miejsce wypoczynku dzięki drewnianym elementom małej architektury oraz niskiej roślinności wtopionej w jego strukturę. Zlokalizowany w samym centrum parku obiekt ma funkcje wystawienniczą. Mieszczą się tu ekspozytory 3D i multimedialna ekspozycja o botanice oraz zoologii, historii naturalnej, gatunkach znajdujących się pod ochroną.

 

Park Rekreacyjny Zoom Natury w Janowie Lubelskim. Projekt: Nizio Design International

Park Rekreacyjny Zoom Natury w Janowie Lubelskim. Projekt: Nizio Design International

 

Z centralnym laboratorium sąsiadują trzy bliźniacze pawilony ekspozycyjne o organicznych kształtach, przywodzących na myśl gąsienice (każdy o powierzchni całkowitej 160,91 m²). Żelbetowe konstrukcje z przeszkleniami odbijającymi widok pełnej zieleni okolicy, integrują się z otoczeniem. Budynki wykończone są naturalnymi materiałami. Pionowe drewniane żaluzje, lekko rozchylone, otwierają się na to co skrywa wnętrze pawilonów. Jednocześnie dają zacienienie, które jest konieczne ze względu na ulokowane w budynkach ekspozycje multimedialne. W pierwszym z obiektów mieści się laboratorium „Runo leśne”, którego ekspozycja dedykowana jest najmłodszym zwiedzającym. Przestrzeń laboratorium wypełniają obiekty warsztatowe, multimedialne i sensoryczno-ruchowe. Ideą główną wystawy jest zapoznanie dzieci z podstawowymi informacjami z zakresu botaniki oraz kształtowanie umiejętności obserwacji natury. Drugi z bliźniaczych budynków kryje „Laboratorium Awifauny i Troposfery” prezentujące bogactwo awifauny janowskiej, zasady aerodynamiki i niezwykłe zjawiska atmosferyczne. Część poświęcona troposferze zawiera prezentacje zjawisk zachodzących w najcieńszej warstwie atmosfery. Trzeci budynek to „Laboratorium Recyklingu i Energii”, a jego ekspozycja poświęcona jest różnym rodzajom, źródłom oraz sposobom wykorzystania energii, a także idei, metodom i sposobom recyklingu. Ekspozycja ta odzwierciedla jedną z naczelnych idei Parku Rekreacyjnego, jaką jest kształtowanie postaw proekologicznych. Ściana odpadów, mozaika z odzyskanego szkła, instalacje elektryczne zaprojektowane z puszek, butelek i kartonów to przykłady zastosowanych tu rozwiązań.

 

Park Rekreacyjny Zoom Natury w Janowie Lubelskim. Projekt: Nizio Design International

Park Rekreacyjny Zoom Natury w Janowie Lubelskim. Projekt: Nizio Design International

Park Rekreacyjny Zoom Natury w Janowie Lubelskim. Projekt: Nizio Design International

Park Rekreacyjny Zoom Natury w Janowie Lubelskim. Projekt: Nizio Design International

 

Zwieńczeniem kompleksu jest 11-metrowej wysokości wieża edukacyjna. Na terenie Zoomu Natury korzystać można ze ścieżek rowerowych, siłowni na świeżym powietrzu i bulodromu, a także unikatowego w skali kraju Parku Linowego oraz powydmowej, półkilometrowej plaży.

Harmonijne połączenie kubatur, małej architektury i porządku urbanistycznego nadanego obiektowi, sprawia, że przestrzeń zwiedzania Parku Rekreacji dostosowana jest do potrzeb różnych grup wiekowych. Wytyczone ścieżki piesze i rowerowe oraz promienisty układ alej prowadzących z centralnego punktu Parku – Placu Energii – do poszczególnych obiektów usytuowanych na jego terenie, daje zwiedzającym swobodny dostęp do przyległych do Parku terenów zielonych. –Chcieliśmy stworzyć nowoczesny obiekt, w którym zabawie i rekreacji towarzyszy nauka, zdobywanie wiedzy o bogactwie przyrody. Kubatury zostały zaprojektowane tak, by nie dominowały nad otoczeniem. Sprawiają wrażenie wtopionych i scalonych z niezwykłym naturalnym krajobrazem okalającym wody Zalewu Janowskiego. Ideą było wykorzystanie potencjału i kontekstu miejsca, które jest całkowicie zanurzone w naturze, przyjazne jej i zwiedzającym – mówi Mirosław Nizio, szef pracowni Nizio Design International.

 

Park Rekreacyjny Zoom Natury w Janowie Lubelskim. Projekt: Nizio Design International

 


Zobacz również:Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrza oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.