Przebudowa oraz nadbudowa kamienicy w Kazimierzu Dolnym pracowni Grupa 5 Architekci

Przebudowa oraz nadbudowa zabytkowej kamienicy w Kazimierzu Dolnym to najnowszy projekt pracowni Grupa 5 Architekci skierowany do realizacji.

Inwestycja obejmuje przebudowę i nadbudowę istniejącego budynku położonego przy rynku i narożniku ul. Nadwiślańskiej w Kazimierzu Dolnym. Istniejący budynek wypełnia w całości teren działek, na których jest usytuowany.

Pierwszy obiekt w miejscu obecnej kamienicy powstał prawdopodobnie ok. 1618 r. Jako pierwszy przedstawił go na akwareli Zygmunt Vogel w 1794 r. Do początku wieku XX obiekt był kilkukrotnie przebudowywany tracąc portyk ale zachowując bryłę zewnętrzną. Obecny wygląd oraz podział kamienica uzyskała po roku 1922 r., w wyniku zespolenia trzech przylegających do siebie budynków.

W projekcie nadbudowy i przebudowy kamienicy „Apteki Lichtsona” na budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalem użytkowym o funkcji restauracyjnej przyjęto zasadę, aby w maksymalnym stopniu zachować istniejącą tkankę budynku – mówi Michał Leszczyński z pracowni Grupa 5 Architekci. – Na tyle, na ile pozwala na to nowa funkcja, konstrukcja, stan techniczny budynku oraz wytyczne wynikające z zaleceń ekspertyz, projekt wykorzystuje, zachowuje i eksponuje relikty historyczne istniejącego budynku.

Projekt uzyskał wszystkie wymagane prawem zgody budowlane, w szczególności pozwolenie na wykonanie robót budowlanych przy zabytku wydane przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz pozwolenie na budowę wydane przez Starostwo Powiatowe w Puławach.


Autorzy: Grupa 5 Architekci
Zespół: Roman Dziedziejko, Mikołaj Kadłubowski, Michał Leszczyński, Krzysztof Mycielski, Rafał Zelent
Współpraca autorska: pracownia GPP Architekci
Powierzchnia użytkowa: 1200 m2
Projekt: 2008-2014
Planowana realizacja: 2015 – 2016

 

Przebudowa oraz nadbudowa kamienicy w Kazimierzu Dolnym. Projekt: Grupa 5 Architekci

Przebudowa oraz nadbudowa kamienicy w Kazimierzu Dolnym. Projekt: Grupa 5 Architekci

Przebudowa oraz nadbudowa kamienicy w Kazimierzu Dolnym. Projekt: Grupa 5 Architekci

Przebudowa oraz nadbudowa kamienicy w Kazimierzu Dolnym. Projekt: Grupa 5 Architekci


Zobacz: Najciekawsze pracownie architektoniczne w Polsce!


Zobacz również:Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrza oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.