Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – zwycięski projekt biura BDM Architekci

W ostatnich tygodniach rozstrzygnięto konkurs na koncepcję Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach. I Nagrodę w konkursie zdobył zespół pracowni BDM Architekci.


Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar
I Nagroda w konkursie: BDM Architekci | biuro@bdma.pl
Zespół autorski: Krzysztof Banaszewski, Maciej Dembiński, Filip Karlicki, Jacek Mroczkowski, Teresa Piecuch, Karolina Wojewoda, Kamila Walewska, Martyna Grygorczuk
Lokalizacja: Kielce
Rozstrzygnięcie konkursu: Grudzień 2018 r.

 

Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar w Kielcach. I Nagroda w konkursie: BDM Architekci

Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar w Kielcach. I Nagroda w konkursie: BDM Architekci

Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar


Nowy kampus Głównego Urzędu Miar zostanie zlokalizowany w Kielcach na obszernej działce u stóp Góry Hałasa.

Projektowany zespół laboratoriów GUM to jeden z wąskiej grupy kilkunastu podobnych budynków typu NMI (National Metrology Institute) funkcjonujących na całym świecie. Kampus będzie miejscem prowadzenia zaawansowanych prac rozwojowo-badawczych z zakresu metrologii – ma być wsparciem Krajowej Instytucji Metrologicznej, miejscem spotkań środowisk badawczych współpracujących z przemysłem oraz instytucjami publicznymi takimi jak: szkoły, uczelnie czy pozostałe instytuty badawcze.


Budynki kampusu rozmieszczono wokół centralnego, wewnętrznego dziedzińca – taki układ bardzo dobrze wpisuje się w rozległą działkę o nieregularnych kształtach i umożliwia łatwą rozbudowę zespołu w przyszłości. Ten układ przestrzenny odpowiada archetypowi miejsca z ograniczonym dostępem publicznym, miejsca przechowywania i opracowywania wzorców wiedzy udostępnianej ogółowi społeczeństwa – podobne funkcje w przeszłości pełniły klasztory, uniwersytety, biblioteki itp.


Układ funkcjonalny kampusu oparty jest o podział na osobne strefy funkcjonalne:

  • strefa publiczna z placem i budynkiem dydaktycznym przed kampusem,
  • strefa biurowa wokół wewnętrznego dziedzińca,
  • strefa zewnętrzna o charakterze przemysłowym mieszcząca laboratoria badawcze,
  • strefa zieleni okalająca wszystkie zabudowania.

 

Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar w Kielcach. I Nagroda w konkursie: BDM Architekci

Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar w Kielcach. I Nagroda w konkursie: BDM Architekci


Całość kompozycji zabudowy kampusu została podporządkowana modułowi projektowemu. Wszystkie rzuty, elewacje, przekroje, ciągi komunikacyjne oraz elementy zagospodarowania terenu oparto o siatkę ortogonalną o skoku 150 cm. Ten strukturalny korzeń projektowanej zabudowy obrazuje ludzką skłonność do uporządkowania świata, zmierzenia i zważenia go – przełożenia na zapisywalne parametry. Główny Urząd Miar jest kwintesencją takich prób zrozumienia świata. Ortogonalny i przewidywalny układ budynków zderza się tutaj z nieregularnością ukształtowania terenu, chaosem i ciągłymi zmianami zachodzącymi w naturze.


Materiały użyte w projekcie kompleksu GUM w swoim zamierzeniu oddają charakter inwestycji. Kampus jest miejscem gdzie spotyka się natura i prostota zastanego miejsca z technologicznym zaawansowaniem procesów składających się na działalność instytucji. Budynki kampusu zostaną wykończone naturalnym kamieniem miejscowego pochodzenia, a pozostałe elementy, takie jak kładki, wykończenia okien, glifów okiennych i drzwiowych oraz zabudowa techniczna na dachach będą wykonane ze stali i szkła. Bezpośrednią inspiracją dla kompozycji elewacji kamiennych są wyrobiska piaskowca zlokalizowane w okolicy inwestycji (kamieniołom Tumlin-Gród) – ich wertykalna artykulacja będąca efektem procesu technologicznego pozyskiwania kamienia, znalazła swe odzwierciedlenie w rysunku kamienia wykańczającego ściany. Struktura wykończenia budynków jest zestawianiem małych elementów kamiennych, składających się na jednolity masyw ściany, złożony z powtarzalnych „jednostek”.

 
Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar w Kielcach. I Nagroda w konkursie: BDM Architekci

Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar w Kielcach. I Nagroda w konkursie: BDM Architekci

Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar w Kielcach. I Nagroda w konkursie: BDM Architekci

Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar w Kielcach. I Nagroda w konkursie: BDM Architekci

Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar w Kielcach. I Nagroda w konkursie: BDM Architekci

Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar w Kielcach. I Nagroda w konkursie: BDM Architekci

Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar w Kielcach. I Nagroda w konkursie: BDM Architekci

 

Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar w Kielcach. I Nagroda w konkursie: BDM Architekci

 


Zobacz również:Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrza oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.