Zabudowa kwartału Starego Miasta Kwidzyna – Glebowski Studio

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej zabudowy północno-zachodniego kwartału przyrynkowego Starego Miasta Kwidzyna wraz z koncepcją zagospodarowania terenu
I Wyróżnienie

Projekt konkursowy: Glebowski Studio
Data: Maj 2012
Lokalizacja: Kwidzyn

Zespół autorski:
mgr inż. arch. Tomasz Głębowski, mgr inż. arch. Przemysław Woźniakowski, stud. arch. Maja Kwiatek

Stare Miasto Kwidzyn

Projekt Glebowski Studio Architektury

Koncepcja architektoniczna zabudowy kwartału przyrynkowego Starego Miasta Kwidzyna

Opis i uzasadnienie przyjętych rozwiązań urbanistyczno – architektonicznych

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcji architektonicznej zabudowy północno- zachodniego kwartału przyrynkowego starego miasta Kwidzyna, pomiędzy ulicami Błogosławionej Doroty, Podjazdową i Batalionów Chłopskich wraz z koncepcją zagospodarowania terenu – zakres pokazany na planszach.

Główną ideą projektu jest wpisanie się w staromiejską tkankę urbanistyczną i architektoniczną miasta Kwidzyna oraz przywrócenie klimatu rynku miejskiego.

Jednym z najważniejszych zabiegów jest zachowanie historycznych podziałów kwartału na parcele i uwidocznienie ich za pomocą architektury budynku. Projekt zakłada całkowite odtworzenie ww. układu poprzez rozmieszczenie funkcji zgodnie z nim.
Mieszkania znajdujące się na kondygnacjach od +1 do +3 umiejscowione są w granicach parceli. Takie rozwiązanie umożliwia dzielenie projektowanego obiektu wg historycznego układu. Przykładem może być podzielenie inwestycji na etapy:

  1. Pierzeja południowo – wschodnia
  2. Pierzeja północno zachodnia

Kolejnym ważnym ruchem jest odtworzenie podziałów na elewacjach. Pierzeja przyrynkowa zaprojektowana jest zgodnie z założeniami MPZP tj. odtwarza układ historyczny – zachowuje proporcje oraz podziały. Kolejne trzy fasady są subtelną kontynuacją polegającą na zachowaniu wertykalnych proporcji okien, zastosowaniu wyróżniających się glifów i ram okiennych. Poza tym fasady są proste, jednolicie wykończone tym samym materiałem. Dzięki takiemu rozwiązaniu pierzeja rynkowa jest dominująca, a jednocześnie spójna z pozostałymi. Całość tworzy doskonałe połączenie nowoczesnej architektury z tradycyjnym detalem i stylem architektonicznym miasta Kwidzyna.

Projekt zakłada dwa rodzaje funkcji – usługową i mieszkaniową. Wejścia do usług zlokalizowane są od strony Rynku i zbocza. Funkcja mieszkalna znajduje się na kondygnacjach od +1 do 3. Wejście i wjazd na dziedziniec główny znajduje się w fasadzie południowo – zachodniej zgodnie z MPZP. Na dziedzińcu głównym znajdują się wejścia do klatek oraz wjazd do garażu podziemnego. Projekt zakłada również wykonanie dodatkowego wjazdu do garażu od strony katedry, z powodu jego korzystnego usytuowania. Dogodny układ terenu umożliwia wykonanie wjazdu bezpośrednio do garażu bez konieczności budowania rampy. Rozwiązanie to z pewności będzie miało niebagatelny wpływ na koszty inwestycji.

Lokale usługowe zlokalizowane są na poziomie 0. Dzięki odpowiedniemu układowi konstrukcyjnemu – zachowaniu wolnego planu na parterze, lokale można dowolnie łączyć. Również mieszkania zaprojektowane są elastycznie – z mieszkań 4 pokojowych można wydzielić mieszkanie jedno i dwupokojowe. Odpowiednio rozmieszczone piony instalacyjne umożliwiają takie rozwiązanie.

Zgodnie z założeniami konkursu wszystkie mieszkania posiadają kuchnie dające możliwość wydzielenia lub połączenia z salonem.

Oprócz dziedzińca głównego w projekcie przewidziano jeszcze dwa dziedzińce zamknięte – są to przestrzenie prywatne służące głównie do doświetlenia mieszkań oraz poprawy komfortu i walorów estetycznych.

Przyjęte rozwiązanie rozdzielenia wejść do usług od wejść do mieszkań tworzy bardzo spójny układ funkcjonalny.
Stare Miasto Kwidzyn

Stare Miasto Kwidzyn

Stare Miasto Kwidzyn

Stare Miasto Kwidzyn

Stare Miasto Kwidzyn

Stare Miasto Kwidzyn

Stare Miasto Kwidzyn

Opis zaproponowanych rozwiązań technicznych i materiałów budowlanych

Układ konstrukcyjny

Projekt zakłada konstrukcję żelbetową w połączeni u z murowaną.

– Piwnica i parter – układ słupowo płytowy żelbetowy, rozpiętość słupów ok. 7-8m.
– +1, +2, +3 – stropy żelbetowe, ściany murowane, częściowe wzmacnianie słupami żelbetowymi w miejscach koniecznych.
– więźba dachowa w konstrukcji drewnianej

Materiały wykończeniowe

Główne materiały wykończeniowe to : kamień, cegła/ceramika, stal, tynki/kolory.

  1. Tynki elewacyjne gładkie w kolorach zgodnych z prezentowanymi na planszach.
  2. Okna drewniane w kolorze białym
  3. Dachówka ceramiczna
  4. Obróbka blacharska z blachy cynkowanej z blachy w kolorze jasny grafit, szary.
  5. Podmurówki częściowo z zachowanej cegły historycznej – np. podmurówka od strony katedry i kawałki ścian w wejściach na dziedziniec w okolicy studni.
  6. Posadzki zewnętrzne kamienne – brukowe oraz ceglane – z zachowanej cegły historycznej
  7. Balustrady wykonane ze stali ocynkowanej, malowanej na kolor jasno szary.

Kolorystyka

Projekt zakłada pięć głównych kolorów fasad : ciemna czerwień, pomarańcz, beż, jasny szary oraz ciemny grafit. Wszystkie te kolory występują zawsze w połączeniu z kolorem białym wykorzystanym do podkreślenia detali obiektu. Takie zestawienie kolorystyczne daje bardzo ciepłe odczucia estetyczne.

Dziedziniec

Na dziedzińcu zastosowano kostkę kamienną – bruk – która idealnie łączy się z zabytkowym brukiem i cegłą uwidocznionymi wg projektu (linie podziałów na parcele, fragmenty murów i posadzek).
Na dziedzińcu znajduje się zieleń w postaci trawników oraz zieleni niskiej. Takie połączenie tworzy bardzo przyjazną i komfortową przestrzeń dla mieszkańców.

Projekt Glebowski Studio

Projekt Glebowski Studio

Konkurs na Stare Miasto Kwidzyn

Konkurs na Stare Miasto Kwidzyn

Konkurs na Stare Miasto Kwidzyn

Projekty konkursowe na portalu Archinea


Zobacz również:Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrza oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.