Zespół budynków biurowo-usługowych KGHM TFI we Wrocławiu

W miejscu wyburzonego w ostatnich miesiącach biurowca CUPRUM we Wrocławiu powstanie zespół budynków biurowo-usługowych KGHM TFI. Koncepcja architektów z Biura Architektonicznego NOW oraz pracowni TAMIZO Architects Mateusza Stolarskiego zakładała realizację dwóch niezależnych budynków – siedziby KGHM oraz komercyjnego obiektu usługowo-biurowego. Projekt powstał na potrzeby zamkniętego konkursu architektonicznego, który ostatecznie wygrała pracownia Medusa Group.


Autorzy:
+ NOW Biuro Architektoniczne sp.z o.o.
+ Tamizo Architects Mateusz Stolarski
Lokalizacja: Wrocław
Projekt: 2015

 

Zespół budynków biurowo-usługowych KGHM TFI we Wrocławiu. Projekt: NOW Biuro Architektoniczne sp.z o.o., Tamizo Architects Mateusz Stolarski

Zespół budynków biurowo-usługowych KGHM TFI we Wrocławiu. Projekt: NOW Biuro Architektoniczne sp.z o.o., Tamizo Architects Mateusz Stolarski

Zespół budynków biurowo-usługowych
KGHM TFI S.A. we Wrocławiu


Główne założenia koncepcji

Koncepcja zakłada dwa autonomiczne budynki z własnymi oddzielnymi garażami podziemnymi i wyraźnym architektoniczno – przestrzennym układem hierarchicznym

 • budynek usługowo – biurowy KGHM jako dominanta ze względu na wysokość, lokalizację na wysuniętym cyplu zabudowy stanowiącym północna część symbolicznej bramy do centrum jaka w zamyśle autorów planu miejscowego ma powstać na tym fragmencie miasta i otwarte na przestrzeń placu atrium z widocznym przez szklane ściany świecącym na zewnątrz miedziano – złotym wnętrzem stanowiące dominantę całego projektowanego zespołu
 • komercyjny budynek usługowo – biurowy stanowiący pierzeję północna i wschodnią wchodzący jednym skrzydłem w głąb działki stanowiący architektoniczne tło dla budynku KGHM
Koncepcja projektowanego zespołu budynków biurowych zakłada zachowanie spójnego charakteru fasad obu budynków przy jednoczesnym ich zróżnicowaniu. Te z pozoru trudne do pogodzenia założenia zostały zrealizowane poprzez użycie tych samych środków wyrazu, ale różne ich zastosowanie.

 

Elewacja budynku przeznaczonego na siedzibę firmy KGHM miała wyróżnić go z otoczenia. Miała też na celu oddać charakter działalności koncernu, kojarzący się z wydobyciem surowców naturalnych. Stąd odniesienie do skały, porośniętej zielenią, odzwierciedlone w architekturze poprzez czarny kolor elewacji, oraz nierównomiernie kształtowane krawędzie stropów poszczególnych kondygnacji, które pozwoliło na rozmieszczenie pomiędzy nimi zieleni. W celu podkreślenia różnorodności obrysów stropów szkło fasadowe wypełniające przestrzeń pomiędzy nimi zostało wsunięte w głąb budynku. Ślusarka okienna schowana została od wewnątrz budynku, a wynikające z niej podziały dodatkowo kamufluje użyty wzór w postaci pionowych nierównomiernie nadrukowanych na szkło czarnych spikselowanych linii.

Drugi budynek zespołu miał stanowić tło dla siedziby KGHM. Dlatego też zamiast podkreślać jego horyzontalny charakter zdecydowano o maksymalnym ujednoliceniu jego fasady poprzez wydobycie pionowych podziałów oraz kontrast kolorystyczny. W tym celu zarówno ślusarka jak i szkło wysunięte zostały poza obrys stropów, a na szkle zastosowano ten sam nadruk co w pierwszym budynku, tyle że w kolorze białym.

 

Zespół budynków biurowo-usługowych KGHM TFI we Wrocławiu. Projekt: NOW Biuro Architektoniczne sp.z o.o., Tamizo Architects Mateusz Stolarski

Zespół budynków biurowo-usługowych KGHM TFI we Wrocławiu. Projekt: NOW Biuro Architektoniczne sp.z o.o., Tamizo Architects Mateusz Stolarski

Zespół budynków biurowo-usługowych KGHM TFI we Wrocławiu. Projekt: NOW Biuro Architektoniczne sp.z o.o., Tamizo Architects Mateusz Stolarski

Budynek biurowo – usługowy KGHM


Układ architektoniczno – funkcjonalny
Budynek o grafitowej, zarówno w pasach międzykondygnacyjnych, jak i nadruku na zewnętrznych oszkleniach, bryle z rozrzeźbieniem części fasady nadającej mu symbolikę tworu geologicznego w części oddziałującego na przestrzeń publiczną atrium „świeci” skontrastowanymi do fasady okładzinami w kolorach miedziano – złotych projektowanych ze specjalnie przetworzonych blach miedzianych.

Układ programowo – funkcjonalny:

 • kondygnacja ± 0,00 – główne wejście, hall, rekreacja, kantyna, powierzchnia handlowa
 • kondygnacja + 1 – powierzchnia biurowa
 • kondygnacja + 2 – powierzchnia biurowa
 • kondygnacja + 3 – powierzchnia biurowa
 • kondygnacja + 4 – reprezentacyjna powierzchnia biurowa i powierzchnia biura
 • kondygnacja + 5 – sala wielofunkcyjna z możliwością podziału na mniejsze sale z zapleczami i foyer
 • kondygnacja + 6 – otwarta częściowo kondygnacja obsługi technicznej bez stałych miejsc pracy

Podstawowe parametry obiektu:

– Powierzchnia całkowita – 11 850 m2
– Powierzchnia użytkowa – 8 900 m2
– Powierzchnia GLA – 9 500 m2

Budynek biurowo – usługowy na potrzeby komercyjne


Budynek stanowi część północnej pierzei placu i ulicy Podwale, zachodnim skrzydłem wchodząc w głąb terenu. Główne wejście z placu prowadzi do trapezoidalnego atrium otwartego do wewnętrznego dziedzińca z okazałym platanem.

Białe elewacje odmaterializowane motywem pionowych, ażurowych lizen i spikselowanym białym nadrukiem na zewnętrznej warstwie szklanej, strukturalnej elewacji stanowią minimalistyczne i silne w wyrazie tło dla budynku KGHM i nie konkurują z bogatą historycznie architekturą bezpośredniego sąsiedztwa.

W części łączącej się na ul. Podwale z istniejącą zabudową budynek posiada wysokość 20 m, a w części gdzie jest pierzeja placu – 25 m.

Układ funkcjonalny opiera się na centralnym hallu – atrium ze zlokalizowanymi po dwóch stronach hallami windowymi.

Układ programowo – funkcjonalny:

 • kondygnacja ± 0,00 – hall wejściowy, powierzchnie handlowe, powierzchnie biurowe do wynajęcia
 • kondygnacja + 1 – powierzchnie biurowe do wynajęcia

Podstawowe parametry obiektu:

– Powierzchnia całkowita – 16 500 m2
– Powierzchnia użytkowa – 12 500 m2
– Powierzchnia GLA – 14 000 m2


Zespół budynków biurowo-usługowych KGHM TFI we Wrocławiu. Projekt: NOW Biuro Architektoniczne sp.z o.o., Tamizo Architects Mateusz Stolarski

Zespół budynków biurowo-usługowych KGHM TFI we Wrocławiu. Projekt: NOW Biuro Architektoniczne sp.z o.o., Tamizo Architects Mateusz Stolarski

Zespół budynków biurowo-usługowych KGHM TFI we Wrocławiu. Projekt: NOW Biuro Architektoniczne sp.z o.o., Tamizo Architects Mateusz Stolarski

Zespół budynków biurowo-usługowych KGHM TFI we Wrocławiu. Projekt: NOW Biuro Architektoniczne sp.z o.o., Tamizo Architects Mateusz Stolarski


Zespół budynków biurowo-usługowych KGHM TFI we Wrocławiu. Projekt: NOW Biuro Architektoniczne sp.z o.o., Tamizo Architects Mateusz Stolarski

Zespół budynków biurowo-usługowych KGHM TFI we Wrocławiu. Projekt: NOW Biuro Architektoniczne sp.z o.o., Tamizo Architects Mateusz Stolarski

Zespół budynków biurowo-usługowych KGHM TFI we Wrocławiu. Projekt: NOW Biuro Architektoniczne sp.z o.o., Tamizo Architects Mateusz Stolarski

Zespół budynków biurowo-usługowych KGHM TFI we Wrocławiu. Projekt: NOW Biuro Architektoniczne sp.z o.o., Tamizo Architects Mateusz Stolarski


Zobacz również:Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrza oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.