Zwycięska praca w konkursie KOŁO na projekt toalety publicznej

Marcin Gierbienis (pracownia Gierbienis + Poklewski) i Ewa Pokrzywa zwyciężyli w tegorocznej edycji konkursu KOŁO na projekt toalety publicznej. Nadesłane 178 prac oceniało Jury Konkursowe w składzie złożonym z architektów prof. dr hab. Ewy Kuryłowicz, Roberta Koniecznego, Przemo Łukasika, Jana Sikory, Aleksandry Kozłowskiej, Magdaleny Fedorowicz-Boule, Jana Karpiela-Bułecki seniora oraz przedstawicieli Tatrzańskiego Parku Narodowego, Gminy Kościelisko.


Konkurs KOŁO „Projekt Łazienki 2021”
Projekt:
Marcin Gierbienis (pracownia Gierbienis + Poklewski), Ewa Pokrzywa

 

Zwycięska praca w konkursie KOŁO na projekt toalety publicznej Zwycięska praca w konkursie KOŁO na projekt toalety publicznej

Zwycięska praca w konkursie KOŁO na projekt toalety publicznej


Przystępując do zadania zaprojektowania toalety na szlaku w Dolinie Chochołowskiej postanowiliśmy odrzucić myślenie o klasycznie rozumianym budownictwie. Zamiast tworzyć budynek – interpretację stylu ludowego wybraliśmy kierunek architektury przenikającej się z naturą. Związek z naturą jest ścisły, widoczny zarówno w formie zielonego wzgórza, jak i poprzez używanie naturalnych materiałów, drewna i kamienia. podkreślają twórcy.


Obszar, w którym ma być zlokalizowana toaleta można uznać za zdegradowany, ale o dużym potencjale krajobrazowym. Główną ideą koncepcji stało się zintegrowanie budynku z zagospodarowaniem terenu – ukrycie widocznej ingerencji człowieka w naturalnym krajobrazie.

Pierwszym działaniem projektantów było oddanie utwardzonej powierzchni ponownie naturze – zielona łąka miała pokrywać nie tylko teren, ale również projektowane obiekty – budynek toalet i zadaszony pawilon. Kolejnym stworzenie kompaktowego obiektu toalet z kameralnym dojściem od strony ściany lasu. Finalnie z wprowadzeniem dodatkowego zadaszonego pawilonu, jako zamknięcia kompozycji, stwarzając dodatkową atrakcyjną przestrzeń i pozwalając schronić się turystom przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych.

Zarówno przestrzeń na pagórku, jak i pod zadaszeniem mają dodatkowy potencjał organizacji wydarzeń. W efekcie, całe założenie ma szansę stać się miejscem o nowym znaczeniu socjalnym, stąd wykorzystanie uniesienia dachu, jako zielonego amfiteatru, a także stworzenie niewielkiego placu w rozcięciu pomiędzy dwiema bryłami.

Projekt uwzględnia odniesienie do założeń zrównoważonego rozwoju oraz wprowadzenie rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych w zakresie m.in. energetyki, wykorzystania wody deszczowej i stosowania materiałów ograniczających emisję CO2. Drewniana konstrukcja budynku w nowoczesnej technologii CLT stanowi również wykończenie obiektów oferując dodatkowe doznania psychofizyczne. Nadrzędnym celem jest uzyskanie pozytywnego wpływu na zachowania odwiedzających – poprzez wprowadzenie na ścianach obiektów infografik w zakresie ekologii i poszanowania środowiska.

W opinii jury czytamy: Praca wyróżnia się pomysłem, który kompromisowo godzi poszanowanie przyrody i unikatowego krajobrazu z nowa funkcją. Dolina Chochołowska to specyficzne miejsce — największa, najdłuższa, jedna z najpiękniejszych i najpopularniejszych tatrzańskich dolin, odwiedzana rocznie przez tysiące turystów. Uwarunkowania własnościowe, wyjaśnione w regulaminie, kształtują ją od lat. Plac na Polanie Huciska, choć znajduje się niemal w środku doliny, to teren przekształcony. Dawniej znajdował się tam parking dla samochodów, który funkcjonował do 1997 roku, pozostawiając ślad do dziś. Zwycięska praca zaciera ten ślad. Jako jedyna uwzględnia cały teren dawnego parkingu w taki sposób, że daje możliwość jego rekultywacji. Zamiast utwardzonego placu oferuje przedłużenie polany. Koncepcja nie zaburza przestrzeni, nie wymaga istotnych konsultacji, jak wbudować obiekt w ten niezwykle cenny obszar, bez jego zakłócania. Podkreśla walory naturalne otoczenia m.in. polanę krokusową, na której prowadzony jest kulturowy wypas owiec. (…) Jury podkreśliło swoim wyborem, że wygrała koncepcja hołdująca naturze.

 

Zwycięska praca w konkursie KOŁO na projekt toalety publicznej Zwycięska praca w konkursie KOŁO na projekt toalety publicznej Zwycięska praca w konkursie KOŁO na projekt toalety publicznej Zwycięska praca w konkursie KOŁO na projekt toalety publicznej Zwycięska praca w konkursie KOŁO na projekt toalety publicznej Zwycięska praca w konkursie KOŁO na projekt toalety publicznejZwycięska praca w konkursie KOŁO na projekt toalety publicznej


Zobacz również:Na portalu Archinea pokazujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrza oraz najciekawsze projekty polskich architektów.