Biblioteka Uniwersytecka w Zielonej Górze – NOW Biuro Architektoniczne

Obiekt: Biblioteka Uniwersytecka w Zielonej Górze
Lokalizacja: Zielona Góra, ul. Wojska Polskiego 71
Autorzy: NOW Biuro Architektoniczne, architekt prowadzący Andrzej Owczarek
Współpraca autorska: architekci Adam Niedośpiał, Małgorzata Sęk, Remek Strzelecki, Bartosz Malinowski, Dariusz Ejbich
Architektura wnętrz: NOW Biuro Architektoniczne
Architektura krajobrazu: NOW Biuro Architektoniczne
Konstrukcja: Ewa Widawska – Lefik, Tomasz Denus
Generalny wykonawca: Skanska SA Oddział Poznań
Inwestor: Uniwersytet Zielonogórski
Powierzchnia terenu: 13 700 m2
Powierzchnia zabudowy: 1500 m2
Powierzchnia użytkowa: 6100 m2
Powierzchnia całkowita: 8016 m2
Kubatura: 35 000 m3
Projekt konkursowy: 2001
Projekt budowlany: 2010
Realizacja: 2012
Koszt inwestycji: ok. 30 000 000 PLN
Autor fot.: Wojciech Kryński

Biblioteka Uniwersytecka w Zielonej Górze. Projekt: NOW Biuro Architektoniczne

Biblioteka Uniwersytecka w Zielonej Górze. Projekt: NOW Biuro Architektoniczne

Biblioteka Uniwersytecka w Zielonej Górze. Projekt: NOW Biuro Architektoniczne

Założenia autorskie


Lokalizacja objętego konkursem SARP w 2001 roku budynku Biblioteki Uniwersyteckiej i Archiwum Państwowego w Zielonej Górze prowokowała do interwencji przestrzennej jak najpełniej wykorzystującej potencjał miejsca i nadającej nowe związki nieco chaotycznej zabudowie tej części kampusu uczelni.

W projekcie konkursowym wykonanym przy współudziale architektów Krzysztofa Goszczyńskiego, Bartosza Skowrona i Krzysztofa Tomczyka zaproponowaliśmy prostą, trapezoidalną formę porządkującą zastany układ przestrzenny, zorganizowaną wewnątrz wokół kwadratowego otwartego dziedzińca, który połączony z głównym ciągiem kampusu miał się stać placem / forum, nową identyfikacją i centrum kampusu.

W trakcie opracowywania pierwszej wersji projektu budowlanego z inwestycji wyłączyło się Archiwum Państwowe, w miejsce którego Uniwersytet starał się wprowadzić kilka wersji programu dydaktycznego.

Ostatecznie w 2009 roku zapadła decyzja o realizacji jedynie biblioteki zasadniczej, bo na tyle pozwalały ostatecznie uzyskane fundusze.

Wraz z władzami uczelni uznaliśmy za niemożliwe mechaniczne odejście i zrealizowanie części większego założenia i zaproponowaliśmy nowy układ zachowujący wszystkie główne założenia przestrzenne pierwotnej koncepcji w wielu elementach, w moim przekonaniu, formułując je z większą konsekwencją.

Podniesienie budynku o jedną kondygnację pozwoliło na ukształtowanie czytelni w formie dwukondygnacyjnych sal z antresolami, co mocniej wprowadziło do ich wnętrza ścianę lasu.

Zamknięty plac zmienił się w tarasowo ukształtowane, skierowane na południe forum bezpośrednio przylegające do głównego ciągu pieszego i stanowiące rozległe przedpole budynku biblioteki.

Ponieważ biblioteka zaczęła już swoją działalność, cieszy nas informacja, że tarasowy plac / forum stał się ulubionym miejscem zarówno studentów jak i okolicznych mieszkańców.

Andrzej Owczarek

 

Biblioteka Uniwersytecka w Zielonej Górze. Projekt: NOW Biuro Architektoniczne
Biblioteka Uniwersytecka w Zielonej Górze. Projekt: NOW Biuro Architektoniczne

Biblioteka Uniwersytecka w Zielonej Górze. Projekt: NOW Biuro Architektoniczne

Biblioteka Uniwersytecka w Zielonej Górze. Projekt: NOW Biuro Architektoniczne

Biblioteka Uniwersytecka w Zielonej Górze. Projekt: NOW Biuro Architektoniczne

Biblioteka Uniwersytecka w Zielonej Górze. Projekt: NOW Biuro Architektoniczne

Biblioteka Uniwersytecka w Zielonej Górze. Projekt: NOW Biuro Architektoniczne

Biblioteka Uniwersytecka w Zielonej Górze. Projekt: NOW Biuro Architektoniczne

Biblioteka Uniwersytecka w Zielonej Górze. Projekt: NOW Biuro Architektoniczne

Biblioteka Uniwersytecka w Zielonej Górze. Projekt: NOW Biuro Architektoniczne

Biblioteka Uniwersytecka w Zielonej Górze. Projekt: NOW Biuro Architektoniczne

 


Zobacz również:Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrza oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.