Siedziba Agencji Reklamy FUX projektu pracowni INTERURBAN

Siedziba Agencji Reklamy FUX w Gliwicach to obiekt skromny i efektowny. Ideą architektów z pracowni INTERURBAN było komfortowe połączenie stref o różnej funkcji – biurowej i przemysłowej. Dzięki wytworzeniu wewnętrznego atrium kompleks tworzy spójną całość, łącząc przestrzenie firmy o odmiennym profilu działań, zacierając przy tym granice między pracownikami różnych działów i zapewniając dodatkową przestrzeń dla twórczej pracy. Elewacje obiektu wykonano z blachy nierdzewnej odbijającej otoczenie, nadając nowej siedzibie dynamiki i współczesnego charakteru.


Budynek biurowo-magazynowy Agencji Reklamy FUX
Architektura:
INTERURBAN
Zespół: Weronika Juszczyk, Łukasz Piankowski
Inwestor: Agencja Reklamy FUX Sp. z o.o.
Lokalizacja: Strefa Ekonomiczna Nowe Gliwice
Powierzchnia: 788 m2
Zdjęcia: Krzysztof Zgoła, archiwum prywatne

 

Budynek biurowo-magazynowy Agencji Reklamy FUX, Nowe Gliwice. Projekt: INTERURBAN

Budynek biurowo-magazynowy Agencji Reklamy FUX, Nowe Gliwice. Projekt: INTERURBAN

Budynek biurowo-magazynowy Agencji Reklamy FUX, Nowe Gliwice. Projekt: INTERURBAN

Agencja Reklamy FUX


Obiekt położony jest w strefie ekonomicznej Nowe Gliwice utworzonej na terenach byłej kopalni węgla kamiennego KWK Gliwice. Obszar sukcesywnie rekultywowany do nowej funkcji, w którym szkody wyrządzone przez działalność człowieka skutecznie zastępowane są nową wartością użytkową, architekturą.

Podstawowym zadaniem było połączenie funkcji biurowej oraz magazynowej w sposób zapewniający komfort pracy przy jednoczesnym, klarownym podziale funkcjonalnym. Odmienny sposób użytkowania poszczególnych części oraz, co za tym idzie, inne wymagania przestrzenne zostały połączone w jeden kompleks z wewnętrznym atrium.


„W ten sposób stworzyliśmy spójny obiekt, w którym granica pomiędzy strefą biurową, a przemysłową została skutecznie zatarta. Wspólne atrium tworzy unikalną strefę prywatną, która stanowi przedłużenie części biurowej oraz ogrodu. „– opowiadają autorzy projektu, architekci z pracowni INTERURBAN.


Takie bezpośrednie połączenie zaciera granice pomiędzy wnętrzem i zewnętrzem, poprawiając tym samym jakość otoczenia pracy oraz jego codziennego funkcjonowania jako biura typu open space. Dzięki wykreowaniu wolnej, intymnej przestrzeni powiększono możliwość wykorzystania miejsca do kreatywnej, swobodnej działalności, szczególnie w kontekście umacniania pozytywnych relacji pomiędzy poszczególnymi użytkownikami oraz zróżnicowanym zadaniami do wykonania.

 

Budynek biurowo-magazynowy Agencji Reklamy FUX, Nowe Gliwice. Projekt: INTERURBAN

Budynek biurowo-magazynowy Agencji Reklamy FUX, Nowe Gliwice. Projekt: INTERURBAN

Budynek biurowo-magazynowy Agencji Reklamy FUX, Nowe Gliwice. Projekt: INTERURBAN

Budynek biurowo-magazynowy Agencji Reklamy FUX, Nowe Gliwice. Projekt: INTERURBAN

Budynek biurowo-magazynowy Agencji Reklamy FUX, Nowe Gliwice. Projekt: INTERURBAN

Budynek biurowo-magazynowy Agencji Reklamy FUX, Nowe Gliwice. Projekt: INTERURBAN

Budynek biurowo-magazynowy Agencji Reklamy FUX, Nowe Gliwice. Projekt: INTERURBAN

Budynek biurowo-magazynowy Agencji Reklamy FUX, Nowe Gliwice. Projekt: INTERURBAN

Budynek biurowo-magazynowy Agencji Reklamy FUX, Nowe Gliwice. Projekt: INTERURBAN

Budynek biurowo-magazynowy Agencji Reklamy FUX, Nowe Gliwice. Projekt: INTERURBAN

Budynek biurowo-magazynowy Agencji Reklamy FUX, Nowe Gliwice. Projekt: INTERURBAN

Budynek biurowo-magazynowy Agencji Reklamy FUX, Nowe Gliwice. Projekt: INTERURBAN

Budynek biurowo-magazynowy Agencji Reklamy FUX, Nowe Gliwice. Projekt: INTERURBAN

Budynek biurowo-magazynowy Agencji Reklamy FUX, Nowe Gliwice. Projekt: INTERURBAN

 

Budynek biurowo-magazynowy Agencji Reklamy FUX, Nowe Gliwice. Projekt: INTERURBAN

Budynek biurowo-magazynowy Agencji Reklamy FUX, Nowe Gliwice. Projekt: INTERURBAN

Budynek biurowo-magazynowy Agencji Reklamy FUX, Nowe Gliwice. Projekt: INTERURBAN

Budynek biurowo-magazynowy Agencji Reklamy FUX, Nowe Gliwice. Projekt: INTERURBAN

Budynek biurowo-magazynowy Agencji Reklamy FUX, Nowe Gliwice. Projekt: INTERURBAN

 


Zobacz również:Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrza oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.