Browary Warszawskie: Nowoczesny budynek nawiązujący do industrialnej przeszłości Woli

Budynek „Apartamenty przy Warzelni” zaprojektowany w pracowni JEMS Architekci jest zwornikiem kompozycji urbanistycznej Browarów Warszawskich, miejskiego zespołu budynków mieszkalnych i biurowych oraz zrewitalizowanych historycznych obiektów. Centralne położenie przy najważniejszych ciągach komunikacyjnych i przestrzeniach publicznych zespołu, czyni z niego dominantę przestrzenną i ikonę całego kompleksu.


Apartamenty przy Warzelni / Browary Warszawskie
Inwestor:
 Echo Investment
Projekt: JEMS Architekci

Zdjęcia: Nate Cook Photography

 

Browary Warszawskie. Projekt: JEMS Architekci. Zdjęcia: Nate Cook Photography

Browary Warszawskie. Projekt: JEMS Architekci. Zdjęcia: Nate Cook Photography

Browary Warszawskie. Projekt: JEMS Architekci. Zdjęcia: Nate Cook Photography

BROWARY WARSZAWSKIE


Tożsamość industrialnej Woli zachowana w nowoczesnym fragmencie miasta zaprojektowanym przez JEMS Architekci

W ostatnich latach przekształcanie terenów na warszawskiej Woli, do niedawna zajmowanych przez zakłady produkcyjne, spowodowało olbrzymie zmiany przestrzenne. Zmienia się charakter tej dzielnicy. Wprowadzanie na Wolę nowoczesnej i funkcjonalnej zabudowy, która jednocześnie wpisze się w tradycję, tożsamość i klimat dzielnicy, to zadanie ambitne. Pomiędzy ulicami Grzybowską, Wronią, Chłodną i Krochmalną, powstaje zaprojektowany przez biuro JEMS Architekci kompleks Browary Warszawskie – inwestycja o łącznej powierzchni użytkowej sięgającej 100 000 m2 i nowa, otwarta dla wszystkich przestrzeń publiczna. Realizacja ta ma szansę stać się wzorcowym przykładem łączenia nowoczesnej zabudowy z rewitalizacją. Inwestorem Browarów Warszawskich jest Echo Investment.

Browary Warszawskie powstają na największej niezagospodarowanej działce inwestycyjnej w tej części Woli. 4,5 ha przestrzeni umożliwiły zaprojektowanie kompleksu składającego się z wielu elementów o różnych funkcjach i różnorodnej aranżacji, razem tworzących spójną całość i wyrażających charakter dzielnicy. Wyzwaniem dla architektów, było znalezienie sposobu na ożywienie dawnych zakładów piwowarskich i włączenie ich w istniejącą tkankę miasta. Tu przypomnieć warto, że Browar Haberbush Schiele założyli Błażej Haberbusch, Konstanty Schiele i Jan Henryk Klawe w 1846 roku. Po II Wojnie Światowej zakład został znacjonalizowany i funkcjonował pod nazwą Browary Warszawskie produkując piwo. Po dziś dzień na terenie „Browarów” zachowały się budynki Warzelni, Willi Fabrykanta, Laboratorium oraz ciąg podziemnych korytarzy.


„Zastanawialiśmy się w jaki sposób zagospodarować pusty dotąd teren w sposób spektakularny i nowoczesny, wykorzystując jednocześnie charakterystyczne elementy historycznej zabudowy do stworzenia miejsca atrakcyjnego oraz jednocześnie przyjaznego dla mieszkańców. Miejsca, które będzie wyznaczało kierunek rozwoju dzielnicy, a jednocześnie związanego z historycznym, industrialnym dziedzictwem Woli” – mówi Maciej Rydz z pracowni JEMS Architekci, jeden z projektantów Browarów Warszawskich.


Elementem, który spaja teren Browarów Warszawskich jest przestrzeń publiczna, stworzona z sieci ulic, placów i ogrodów, wkomponowana w istniejącą tkankę miejską między ulicami Grzybowską i Chłodną. Jej punktami węzłowymi, będą wspomniane budynki dawnego Browaru. Dzięki temu zabiegowi kompleks stanie się integralną częścią dzielnicy. Będzie można się po nim poruszać różnorodnymi, funkcjonalnymi trasami, łączącymi kompleks z najważniejszymi miejscami na Woli.

Budynek „Apartamenty przy Warzelni”


Zaproponowany przebieg linii zabudowy wynika bezpośrednio z zapisów planu zagospodarowania, od strony północnej domykając pierzeję ulicy i tworząc wnętrze urbanistyczne o charakterystycznej dla Warszawy skali. Uskakująca od strony południowej bryła budynku ukierunkowuje natomiast osie widokowe na zabytkową fasadę Laboratorium i Warzelnię. Zaprojektowane w parterach usługi i przejście łączące najważniejsze elementy przestrzenne całego kompleksu, nadają obiektowi i jego otoczeniu miejski charakter.

Nowy budynek powstanie w miejscu dawnej słodowni Browarów Warszawskich. Ten charakterystyczny, przemysłowy obiekt stał się formalnym punktem odniesienia dla projektowanej zabudowy, która w myśl planu powtarza jego uskokowy obrys od strony południowej i formułę najwyższych, węższych od pozostałej części budynku elewacji. Szerokość obiektu oglądanego z Rynku Browarów odpowiada szerokości zabytkowej Warzelni.

O charakterze budynku decyduje w dużej mierze jego elewacja wykonana z rozwieranych paneli – okiennic, wypełnionych siatką aluminiową w kolorze miedzianym. Rozwiązania fasadowe są ukłonem w stronę starej zabudowy Warzelni – nie przedrzeźniają jej poprzez stosowanie identycznych form i materiałów, ale dyskretnie wchodzą z nią w dialog. Możliwość manualnej regulacji położenia tych elementów sprawia, że fasada mieni się w świetle i zmienia w zależności od preferencji mieszkańców. W podstawowym położeniu panele będą lekko załamane, co urozmaica rysunek elewacji i wprowadza na nią efekty światłocieniowe. Ściany znajdujące się za okiennicami wykończone są tynkiem w kolorze szarym, tworząc neutralne tło dla okiennic. Elewacja najwyższych kondygnacji operuje większymi przeszkleniami i przesuwnymi zasłonami wykonanymi z siatki stalowej w naturalnym, metalicznym kolorze.

 

Browary Warszawskie. Projekt: JEMS Architekci. Zdjęcia: Nate Cook Photography

Browary Warszawskie. Projekt: JEMS Architekci. Zdjęcia: Nate Cook Photography

Browary Warszawskie. Projekt: JEMS Architekci. Zdjęcia: Nate Cook Photography

Browary Warszawskie. Projekt: JEMS Architekci. Zdjęcia: Nate Cook Photography

 

Miejscem reprezentacyjnym, witającym odwiedzających Browary Warszawskie, będzie znajdujący się w części południowej plac – „Brama Browarów”, otwarty na ulicę Grzybowską, oflankowany przez bliźniacze w formie budynki biurowe. Zaraz za placem będą znajdywały się najważniejsze, łączące historię z teraźniejszością, przestrzenie Browarów Warszawskich – Rynek Warzelni, Ogród Centralny i Piwnice Czasu. Centralny punkt kompleksu to Rynek Warzelni, wraz ze zrewitalizowanym budynkiem Warzelni oraz nowym apartamentowcem. Znajdzie się tam miejsce na restauracje, sklepy i spotkania na świeżym powietrzu. Przedłużeniem przestrzeni Rynku Warzelni będzie ogród – Dziedziniec Warzelni, na końcu którego znajduje się poddany rewitalizacji budynek – Laboratorium Browaru. Będzie to najbardziej kameralna część Browarów Warszawskich – idealna na chwilę odpoczynku wśród zieleni.

Pomiędzy budynkami biurowymi a dawną Willą Fabrykanta będzie znajdował się Ogród Centralny – ogólnodostępna przestrzeń o swobodnym, parkowym charakterze, ocieniona rzędami drzew. Znajdzie się tam miejsce na pikniki i imprezy plenerowe oraz relaks dla pracujących w okolicy. Pod Ogrodem Centralnym rozciągają się rewitalizowane, 170-letnie podziemne korytarze, które staną się Piwnicami Czasu. Z poziomu ogrodu będzie można podglądać Piwnice przez świetliki. Dzięki obniżeniu poziomu terenu przed wejściami, Piwnice zyskały charakterystyczne elewacje z ceglanych arkad – widoczne zarówno od strony Bramy Browarów jak i z Rynku Warzelni. W dawnych podziemnych korytarzach powstanie między innymi browar, tym samym kontynuujący piwowarskie tradycje zakładu.

W części północnej Browarów Warszawskich, wzdłuż historycznego przebiegu ulicy Krochmalnej, będzie rozciągał się główny trakt komunikacyjny. Pierzeję Krochmalnej utworzą budynki mieszkalne o proporcjach i tektonice elewacji nawiązujących do historycznej zabudowy. W tej części powstanie aż 900 nowych mieszkań.

Browary Warszawskie to nowa część miasta, która ma szansę stać się jednym z ikonicznych miejsc rozwijającej się, ale pamiętającej o swojej tożsamości stolicy. Połączenie funkcji mieszkalnej i biurowej z przestrzeniami publicznymi i usługami sprawią, że Browary będą tętniły życiem. Otoczone opieką zabytki są dodatkową wartością, podnoszącą rangę projektu. To przykład architektury, budowanej na kontekstach i szacunku, lecz nie zapominając o patrzeniu w przyszłość.

 

Browary Warszawskie. Projekt: JEMS Architekci. Zdjęcia: Nate Cook Photography

Browary Warszawskie. Projekt: JEMS Architekci. Zdjęcia: Nate Cook Photography

Browary Warszawskie. Projekt: JEMS Architekci. Zdjęcia: Nate Cook Photography

Browary Warszawskie. Projekt: JEMS Architekci. Zdjęcia: Nate Cook Photography

Browary Warszawskie. Projekt: JEMS Architekci. Zdjęcia: Nate Cook Photography

 


Zobacz również:Na portalu Archinea pokazujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrza oraz najciekawsze projekty polskich architektów.