Centrum Biblioteczno-Kulturalne we Wrocławiu – Pracownia Architektoniczna WXCA

Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy Centrum Biblioteczno – Kulturalnego – Psie Pole przy ul. B. Krzywoustego 286 we Wrocławiu.
Projekt konkursowy

Projekt: WXCA – Pracownia Architektoniczna
Data: Lipiec 2013
Lokalizacja: Wrocław, Polska
Zespół autorski: Zbigniew Wroński, Szczepan Wroński, Mateusz Mazurowski, Mateusz Graczyk

  Centrum Biblioteczno-Kulturalne we Wrocławiu. Projekt: Pracownia Architektoniczna WXCA

Centrum Biblioteczno-Kulturalne we Wrocławiu. Projekt: Pracownia Architektoniczna WXCA

Centrum Biblioteczno-Kulturalne Psie Pole


Koncepcja architektoniczna Centrum Biblioteczno – Kulturalnego – Psie Pole powstała w oparciu o przemyślenia oraz analizy funkcjonalno-przestrzenne dotyczące obszaru, w jakim miał znajdować się obiekt. Lokalny kontekst okazał się być bardzo wymagający ze względu na bliskie sąsiedztwo kościoła św. Jakuba i Krzysztofa, oraz lokalizację historycznej zabudowy otaczającej działkę objętą opracowaniem. Przede wszystkim przed autorami koncepcji stanęło wyzwanie zmierzenia się z wkomponowaniem obiektu w miejsce otwierające się zarówno na dominującą budowlę kościoła jak i na projektowany pasaż przebiegający na styku oficyn kamienic z osiedlem bloków mieszkalnych. Lokalizacja budynku wskazuje na jego istotną rolę w połączeniu dwóch ciągów komunikacyjnych, co zarówno znajduje odzwierciedlenie w kształtowaniu bryły jak i w jego układzie funkcjonalnym. Za najbardziej uzasadnione podejście w procesie projektowym uznaliśmy nawiązanie dialogu z otaczającą zabudową. Zaproponowaliśmy budynek, który swoją prostą formą i subtelnym detalem z wykorzystaniem cegły – materiału, który jest silnie związanym z lokalną zabudową, wpisze się w tkankę miejską jako kolejny brakujący element w porozrzucanym układzie urbanistycznym dzielnicy. Centrum biblioteczno – kulturalne to budynek składający się z dwóch zestawionych ze sobą brył. Podział kubaturowy obiektu wynika z zależności historycznych działki, w części wschodniej forma obiektu jest interpretacją znajdującego się tu niegdyś dwukondygnacyjnego budynku ze spadzistym dachem. Budynek stanowi przedłużenie pierzei ul. Bolesława Krzywoustego, domykając przestrzeń łączącą ulice z powstającym pasażem. Działka znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie głównej ulicy, kościoła, pasażu oraz dwóch osiedli mieszkalnych zatem główne ciągi komunikacyjne przebiegają wokół działki. W związku z tym ukształtowaliśmy strefę wejściową tak, aby przechwytywała odbywający się tam ruch, była jego częścią i dopełniała go swoją funkcją.

Forma bryły budynku jest wynikiem dopasowania optymalnej kubatury do potrzeb funkcjonalno-przestrzennych. Obrys wytyczają zapisy miejscowego planu zagospodarowania terenu, zaś wysokość kontekst przestrzenny. Budynek od zachodu wznosi się na wysokość 16 m aby utrzymać skalę sąsiedniej kamienicy. W części wschodniej opada nawiązując spadzistym dachem do historycznej zabudowy sprzed 1948 roku. Przeszklenie w kierunku północnym otwiera bibliotekę na tereny zielone, zaś pełny dach od południa chroni zbiory przed nadmierną ekspozycją na promienie słoneczne. W części północnej obniżenie w kubaturze budynku wynika z wytycznych, wymogi te dały możliwość stworzenia atrakcyjnego tarasu przy bibliotece. Dopełnieniem całości jest przeszkolony hol wejściowy i tarasowe schody zachęcające mieszkańców do korzystania z budynku przeznaczonego dla ich społeczności.

Centrum Biblioteczno-Kulturalne we Wrocławiu. Projekt: Pracownia Architektoniczna WXCA

Centrum Biblioteczno-Kulturalne we Wrocławiu. Projekt: Pracownia Architektoniczna WXCA

Centrum Biblioteczno-Kulturalne we Wrocławiu. Projekt: Pracownia Architektoniczna WXCA

Centrum Biblioteczno-Kulturalne we Wrocławiu. Projekt: Pracownia Architektoniczna WXCA

Centrum Biblioteczno-Kulturalne we Wrocławiu. Projekt: Pracownia Architektoniczna WXCA

Centrum Biblioteczno-Kulturalne we Wrocławiu. Projekt: Pracownia Architektoniczna WXCA

Centrum Biblioteczno-Kulturalne we Wrocławiu. Projekt: Pracownia Architektoniczna WXCA

Centrum Biblioteczno-Kulturalne we Wrocławiu. Projekt: Pracownia Architektoniczna WXCA

Centrum Biblioteczno-Kulturalne we Wrocławiu. Projekt: Pracownia Architektoniczna WXCA

Centrum Biblioteczno-Kulturalne we Wrocławiu. Projekt: Pracownia Architektoniczna WXCA

Centrum Biblioteczno-Kulturalne we Wrocławiu. Projekt: Pracownia Architektoniczna WXCA

Centrum Biblioteczno-Kulturalne we Wrocławiu. Projekt: Pracownia Architektoniczna WXCA

Centrum Biblioteczno-Kulturalne we Wrocławiu. Projekt: Pracownia Architektoniczna WXCA

Centrum Biblioteczno-Kulturalne we Wrocławiu. Projekt: Pracownia Architektoniczna WXCA

Centrum Biblioteczno-Kulturalne we Wrocławiu. Projekt: Pracownia Architektoniczna WXCA

Centrum Biblioteczno-Kulturalne we Wrocławiu. Projekt: Pracownia Architektoniczna WXCA

Centrum Biblioteczno-Kulturalne we Wrocławiu. Projekt: Pracownia Architektoniczna WXCA

Centrum Biblioteczno-Kulturalne we Wrocławiu. Projekt: Pracownia Architektoniczna WXCA

Zobacz: Wybrane projekty WXCA!

 


Zobacz również:Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrza oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.