Dyplomy Architektury: Centrum Integracyjno-wystawiennicze miast partnerskich Poznania

Centrum Integracyjno-wystawiennicze miast partnerskich Poznania to temat pracy inżynierskiej Rafała Stabryły, wykonanej na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej pod kierunkiem Piotra Zierke.


Dyplom inżynierski „ CIW Poznań -Centrum Integracyjno-wystawiennicze”
Autor:
Rafał Stabryła | email: czysta.bryla@gmail.com | tel. 536034940
Uczelnia: Politechnika Poznańska | Wydział Architektury
Promotor: Dr inż. arch. Piotr Zierke

 

Dyplomy Architektury: Centrum Integracyjno-wystawiennicze miast partnerskich Poznania. Projekt: Rafał Stabryła

Dyplomy Architektury: Centrum Integracyjno-wystawiennicze miast partnerskich Poznania. Projekt: Rafał Stabryła

Dyplomy Architektury: Centrum Integracyjno-wystawiennicze miast partnerskich Poznania. Projekt: Rafał Stabryła

Główne założenia


Rezultatem pracy projektowej jest zespół dwóch obiektów, zaprojektowanych z myślą o aktywizacji przestrzeni placu Wiosny Ludów w Poznaniu oraz otoczenia – parku, sąsiadującej zabudowy.Projektowane założenie kreuje na nowo przestrzeń placu czyniąc go miejscem szczególnym na siatce szlaków turystycznych Poznania tak, aby odzyskało dawną historyczną rolę głównego węzła komunikacyjnego w najbliższym otoczeniu. Projektowana koncepcja zawiera rozwiązania umożliwiające uporządkowanie przestrzeni oraz komunikacji na placu i wokół niego, mogące wpłynąć na społeczne relacje mieszkańców.

 

Dyplomy Architektury: Centrum Integracyjno-wystawiennicze miast partnerskich Poznania. Projekt: Rafał Stabryła

Etymologia liternictwa


Idea wzoru typograficznego na szklanej elewacji Centrum Integracyjno-wystawienniczego nawiązuje do liternictwa miast partnerskich miasta Poznania. Wyselekcjonowanie trzech wielokulturowych ośrodków społeczno-urbanistycznych: węgierskiego Győr, fińskiego Jyväskylä oraz chińskiego Shenzhen umożliwi rozwój samorządów, pomoc przedsiębiorcom w nawiązaniu bezpośredniej współpracy w wielu dziedzinach jak również posłuży edukacji młodzieży szkolnej, studentów i artystów. W przestrzeniach wystawienniczych wewnątrz obiektu możliwa jest prezentacja oraz promocja miast w postaci projekcji cyfrowych, wystaw oraz ścieżek dydaktycznych.

 

Dyplomy Architektury: Centrum Integracyjno-wystawiennicze miast partnerskich Poznania. Projekt: Rafał Stabryła

Analizy


Transformacja placu ma na celu utworzenie publicznie dostępnej przestrzeni, posiadającej moc skupiania ludzi. Lokalizacja projektu została wyznaczona na podstawie analiz oraz obserwacji terenu. Obiekt poprzez nacisk spowodowany napływem ludności z głównych szlaków pieszych przybiera formę trójkątną, a dzięki wewnętrznemu trzonowi komunikacyjnemu tworzy pewnego rodzaju turbinę która „zasysa użytkownika” i wystrzela w wybranym kierunku.

Dyplomy Architektury: Centrum Integracyjno-wystawiennicze miast partnerskich Poznania. Projekt: Rafał Stabryła

 
 

Dyplomy Architektury: Centrum Integracyjno-wystawiennicze miast partnerskich Poznania. Projekt: Rafał Stabryła

Dyplomy Architektury: Centrum Integracyjno-wystawiennicze miast partnerskich Poznania. Projekt: Rafał Stabryła

Dyplomy Architektury: Centrum Integracyjno-wystawiennicze miast partnerskich Poznania. Projekt: Rafał Stabryła

Dyplomy Architektury: Centrum Integracyjno-wystawiennicze miast partnerskich Poznania. Projekt: Rafał Stabryła

Dyplomy Architektury: Centrum Integracyjno-wystawiennicze miast partnerskich Poznania. Projekt: Rafał Stabryła

Dyplomy Architektury: Centrum Integracyjno-wystawiennicze miast partnerskich Poznania. Projekt: Rafał Stabryła

Dyplomy Architektury: Centrum Integracyjno-wystawiennicze miast partnerskich Poznania. Projekt: Rafał Stabryła

Dyplomy Architektury: Centrum Integracyjno-wystawiennicze miast partnerskich Poznania. Projekt: Rafał Stabryła

Dyplomy Architektury: Centrum Integracyjno-wystawiennicze miast partnerskich Poznania. Projekt: Rafał Stabryła

Dyplomy Architektury: Centrum Integracyjno-wystawiennicze miast partnerskich Poznania. Projekt: Rafał Stabryła

Dyplomy Architektury: Centrum Integracyjno-wystawiennicze miast partnerskich Poznania. Projekt: Rafał Stabryła

 


Zobacz również:Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrza oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.