I Nagroda w konkursie na budynek naukowo-dydaktyczny przy ulicy Bednarskiej

W ostatnich tygodniach rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji budynku naukowo-dydaktycznego przy ulicy Bednarskiej w Warszawie. 

Pracownia BBGK Architekci powstała z inicjatywy architektów Jana Brzozowskiego, Konrada Grabowieckiego i Wojciecha Koteckiego. Biuro posiada ogromne doświadczenie w zakresie realizacji obiektów zabytkowych, budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, jak również projektów urbanistycznych. Pracownia była wielokrotnie nagradzana w konkursach architektonicznych. Projektują indywidualną architekturę silnie związaną z zastanym kontekstem, czego przykładem jest Muzeum Katyńskie oddane do użytku w 2015 roku. Projekt ten, nagrodzony w wielu konkursach i plebiscytach, znalazł się w ścisłym gronie finalistów Nagrody Unii Europejskiej dla architektury współczesnej im. Miesa van der Rohe 2017. W praktyce projektowej BBGK Architekci dominuje wątek zmieniającej się roli przyszłości miast.


Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4 
Faza A inwestycji realizowana w ramach Programu Wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”
I Nagroda w konkursie: BBGK Architekci
Lokalizacja: ul. Bednarska Warszawa
Rozstrzygnięcie konkursu: Marzec 2020

Zespół konkursowy:
Architekci: Wojciech Kotecki, Konrad Grabowiecki, Jan Belina Brzozowski, Mariusz Wronowski, Aneta Kulesza, Agnieszka Roś, Martyna Dryś, Dawid Roszkowski, Filip Strzelecki, Weronika Urban, Aleksandra Cassino, Aleks Kacprzak
ARUP POLSKA: Wojciech Pruszkowski, Bartosz Marcol
PROTECT TADEUSZ CISEK I WSPÓLNICY: Łukasz Bałaga
Grafiki: Tomasz Trzupek
Wizualizacje: Igor Brożyna
Makieta: Piotr Musiałowski

 

Budynek naukowo-dydaktyczny przy ulicy Bednarskiej w Warszawie. I Nagroda w konkursie: BBGK Architekci

Budynek naukowo-dydaktyczny przy ulicy Bednarskiej w Warszawie. I Nagroda w konkursie: BBGK Architekci

Trzy ambicje


Przez lata istnienia budynki Uniwersytetu Warszawskiego spełniały nie tylko partykularne potrzeby, lecz także uwzględniały całokształt interesów i potrzeb społeczeństwa. Były wpisane w potrzebę harmonijnego rozwoju, dbając nie tylko o interesy własne, lecz również oferując wartość wniesioną do społeczeństwa i odpowiednią do czasów w których powstawały.

Lokalizacja nowego Wydziału jest miejscem szczególnym. Ze względu na swoją ekspozycję, podnóże Starego Miasta Warszawy pozwala na manifestację idei i potrzeb ważnych zarówno dla teraźniejszości, jak i przyszłości.


„Uważamy, że to nie jest  czas na budowanie ikon. Potrzebujemy budynków, które będą  służyć zarówno nam, jak i wielu kolejnym pokoleniom. Aby najlepiej odpowiedzieć na przyszłe wyzwania, projekt  został oparty na 3 głównych ambicjach: strukturze otwartej na  przyszłość (zapewnienie funkcjonalnej elastyczności i realizację potrzeb, których teraz nie potrafimy przewidzieć),  minimalizacji śladu węglowego (projektowanie struktury  opartej na materiałach niskoemisyjnych), poprawie jakości życia człowieka (tworzenie budynku z troską o ludzi, którzy  będą z niego korzystać)” – opowiadają autorzy zwycięskiego projektu z pracowni BBGK Architekci.


 

Budynek naukowo-dydaktyczny przy ulicy Bednarskiej w Warszawie. I Nagroda w konkursie: BBGK Architekci

Budynek naukowo-dydaktyczny przy ulicy Bednarskiej w Warszawie. I Nagroda w konkursie: BBGK Architekci

Budynek naukowo-dydaktyczny przy ulicy Bednarskiej w Warszawie. I Nagroda w konkursie: BBGK Architekci

Urbanistyka


W budynku szczególny nacisk położony został na dostarczenie  wysokiej jakości przestrzeni publicznych i wspólnych oraz ich klarowną dyspozycję. Podstawowym założeniem urbanistycznym budynku jest wyraźna kontynuacja ulicy Mariensztat w kierunku Wisły. Rozcięcie budynku w tym miejscu odpowiada na  uwarunkowania historyczne, ale również stwarza potencjał  przybliżenia miasta do rzeki. Na wyznaczoną w ten sposób, główną oś nanizane zostały place wejściowe oraz centralna przestrzeń wnętrza budynku – Agora. Drugą, poprzeczną oś wyznacza portyk istniejących Łaźni. Sam budynek  poprzeplatany jest szeregiem dziedzińców o różnych charakterach, a stworzoną w ten sposób strukturę okala rama  urbanistyczna, uzupełniająca utracony kwartał miasta.
Funkcja


Opierając budynek na otwartej strukturze, zapewniono pełną swobodę aranżacji przestrzeni. Umożliwiono także na zmianę ich w czasie:  stopniowe otwieranie, domykanie lub rozbudowywanie.  Najważniejszym miejscem spotkań i interakcji w budynku jest  Agora. Znajduje się na przecięciu wewnętrznych uliczek otwartego parteru. Łączy place wejściowe i kieruje użytkowników obiektu na szerokie klatki schodowe, biegnące z  parteru aż na dach budynku. Przestrzeń Agory otwiera się na  wszystkie kondygnacje i łączy wizualnie wszystkie zaplanowane  wokół niej bloki funkcjonalne. Struktura obiektu rozrzedza się ku wyższym kondygnacjom, tworząc dziedzińce i  otwarcia o różnych przekrojach i charakterach.

Odpowiedzialne budowanie


Dbałość o przyszłość zdefiniowaliśmy nie tylko w  rozwiązaniach funkcjonalnych, ale również w  szeroko pojętej odpowiedzialności społecznej i środowiskowej.  Wyrazem tej troski jest odpowiedzialne zarządzanie zasobami,  dbałość o zapewnienie komfortu użytkowania oraz zrównoważone projektowanie.


Wynikiem poszukiwań umożliwiających odpowiedzialne  zarządzanie zasobami było wprowadzenie hybrydowej konstrukcji drewniano-żelbetowej. Drewno zastosowano w najbardziej logicznych elementach konstrukcyjnych – belkach oraz hybrydowych, drewniano-betonowych stropach. Jednocześnie budynek został zaprojektowany w  taki sposób, aby wszystkie rozwiązania konstrukcyjne można  było wykonać alternatywnie w tradycyjnej technologii konstrukcji żelbetowej.

W projekcie przyjęto odpowiedni standard komfortu użytkowania obiektu. Rozrzeźbiona tarasami, pasmowa  struktura obiektu oraz otwierające się ku górze atrium ze świetlikiem w dachu umożliwiają  zapewnienie światła słonecznego wszędzie, gdzie jest to potrzebne. Jednocześnie w projektowanym budynku dążono do minimalizacji przegrzewania pomieszczeń oraz  maksymalizacji komfortu akustycznego wnętrz.

Indywidualizacja przyjętych rozwiązań i zrównoważone projektowanie pozwoliły na zaprojektowanie budynku odpornego na nadchodzące zmiany.

 

Budynek naukowo-dydaktyczny przy ulicy Bednarskiej w Warszawie. I Nagroda w konkursie: BBGK Architekci

Budynek naukowo-dydaktyczny przy ulicy Bednarskiej w Warszawie. I Nagroda w konkursie: BBGK Architekci

Budynek naukowo-dydaktyczny przy ulicy Bednarskiej w Warszawie. I Nagroda w konkursie: BBGK Architekci

Budynek naukowo-dydaktyczny przy ulicy Bednarskiej w Warszawie. I Nagroda w konkursie: BBGK Architekci

Budynek naukowo-dydaktyczny przy ulicy Bednarskiej w Warszawie. I Nagroda w konkursie: BBGK Architekci

Budynek naukowo-dydaktyczny przy ulicy Bednarskiej w Warszawie. I Nagroda w konkursie: BBGK Architekci

 


Zobacz również:Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrza oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.