Minimalistyczny dom z widokiem na las projektu MUS Architects

Dom jest zlokalizowany pod lasem w obszarze podmiejskim Gliwic. Z uwagi na wymiary działki budowlanej, która jest długa i wąska oraz inne uwarunkowania przestrzenne wynikające z kontekstu miejsca przyjęto liniowy układ domu o mocno ograniczonej szerokości traktu i ścianie północnej budynku maksymalnie przesuniętej do granicy działki. Dzięki temu w stopniu maksymalnym wykorzystano pas ogrodowy parceli w południowej – nasłonecznionej części. Architektura obiektu jest zdecydowana, horyzontalna, minimalistyczna i modernistyczna. Dom jest komfortowy, przestrzenny, otwarty na ogród i atrakcje widokowe znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu.


Dom z widokiem na Las
Autor: MUS ARCHITECTS
Lokalizacja: Gliwice
Projekt: 2017 / Realizacja: 2018-2019

 

Dom z widokiem na Las, Gliwice. Projekt: MUS ARCHITECTS

Dom z widokiem na Las, Gliwice. Projekt: MUS ARCHITECTS

Dom z widokiem na Las, Gliwice. Projekt: MUS ARCHITECTS

Dom z widokiem na Las


Budynek ma formę jednokondygnacyjnego modernistycznego pawilonu z silnie zaakcentowanymi poziomami w postaci wysuniętych gzymsów i balkonu oraz dużymi przeszkleniami od strony wschodniej, południowej i zachodniej.

Zaprojektowany dom ma prosty i czytelny układ funkcjonalny. W rzucie poziomym domu wyraźnie wydzielono trzy pasy:
– pas pomieszczeń mieszkalnych (pierwszorzędnych)
– pas komunikacji
– pas pomieszczeń obsługowych (drugorzędnych)

Atrakcyjna widokowo ściana lasu znajduje się po stronie wjazdowej na teren parceli. Marzeniem klienta było zachowanie widoku z części dziennej domu w tym kierunku. Z uwagi na ten fakt, jedyną częścią domu zlokalizowaną w przyziemiu jest garaż wraz z pomieszczeniami technicznymi. Dzięki temu części frontowa działki stanowi otwartą niezabudowaną przestrzeń a mieszkańcy domu mogą się cieszyć widokiem.


Przyjęty poziom posadowienia oraz poziom mieszkalny domu stanowi kompromis miedzy czynnikami częściowo zasygnalizowanymi powyżej. Chcieliśmy zachować widok na las, ale jednocześnie znaleźć się powyżej przechodniów lub powyżej „rzadko” przejeżdżających samochodów, chcieliśmy usunąć garaż z podjazdu, ale jednocześnie mieć do niego możliwie krótki i niezbyt stromy zjazd – stąd dom znajduje się powyżej terenu, a garaż nie całkiem pod ziemią – opowiadają projektanci z biura MUS Architects.


Dom jest wąski, ale poczucie przestrzenności wnętrza jest wyraźne dzięki zastosowaniu dużych przeszkleń poprzez, które ogród i krajobraz zewnętrzny wdzierają się do wnętrza budynku.

Istotne dla przestrzeni domu jest ujednolicenie estetyki materiałów zastosowanych na zewnątrz jak i wewnątrz domu. Zasada ta jest konsekwencją przyjętych założeń projektowych i potęguje efekt przenikania się wnętrza i zewnętrza. Optycznie zatarta zostaje granica pomiędzy przestrzenią prywatną / półprywatną i publiczną.

Estetyka domu jest lapidarna w warstwie materiałowej i palecie kolorystycznej. Budynek jest zdominowany przez biel uzupełnioną wewnątrz jasnym fornirem drewnianym.

 

Dom z widokiem na Las, Gliwice. Projekt: MUS ARCHITECTS

Dom z widokiem na Las, Gliwice. Projekt: MUS ARCHITECTS

Dom z widokiem na Las, Gliwice. Projekt: MUS ARCHITECTS

Dom z widokiem na Las, Gliwice. Projekt: MUS ARCHITECTS

Dom z widokiem na Las, Gliwice. Projekt: MUS ARCHITECTS

Dom z widokiem na Las, Gliwice. Projekt: MUS ARCHITECTS

Dom z widokiem na Las, Gliwice. Projekt: MUS ARCHITECTS

Dom z widokiem na Las, Gliwice. Projekt: MUS ARCHITECTS

Dom z widokiem na Las, Gliwice. Projekt: MUS ARCHITECTS

Dom z widokiem na Las, Gliwice. Projekt: MUS ARCHITECTS

Dom z widokiem na Las, Gliwice. Projekt: MUS ARCHITECTS

Dom z widokiem na Las, Gliwice. Projekt: MUS ARCHITECTS

Dom z widokiem na Las, Gliwice. Projekt: MUS ARCHITECTS

Dom z widokiem na Las, Gliwice. Projekt: MUS ARCHITECTS

Dom z widokiem na Las, Gliwice. Projekt: MUS ARCHITECTS

Dom z widokiem na Las, Gliwice. Projekt: MUS ARCHITECTS


Zobacz również:Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrza oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.