Wystawa o Józefie Piłsudskim z prestiżowym wyróżnieniem

Wystawa stała w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku otrzymała prestiżowe wyróżnienie Red Dot Award: Brands & Communication Design 2021 w kategorii Spatial Communication. Koncepcję wystawy opracowało konsorcjum firm Ralph Appelbaum Associates, Inc., WXCA i Platige Image, w ścisłej współpracy z zespołem muzealników.


Nad wystawą pracował zespół w składzie:

Ralph Appelbaum Associates, Inc.: Tim Ventimiglia, Frank Forell, Anna Derach, Anette Dittel, Paulina Samardakiewicz, Jacek Skolimowski, Stefka Simeonova, Lisa Naumann.

WXCA: Szczepan Wroński, Marta Sękulska-Wrońska, Paweł Grodzicki, Krzysztof Budzisz, Małgorzata Dembowska, Piotr Łosek, Michał Lipiec.

Platige Image: Krzysztof Noworyta, Jan Pomierny, Karolina Panasiuk, Barbara Bugalska, Marcin Kobylecki, Marta Staniszewska, Tobiasz Piątkowski.

 
Wysoka jakość i znaczący wpływ


Międzynarodowe jury, oceniając projekty w obszarze Brands & Communication Design, zwracało uwagę na oryginalność i kreatywność idei, jakość projektu, jasność przekazu i wpływ, jaki wywiera na odbiorców.


O wyróżnieniu Red Dot Award marzy chyba każdy twórca. To międzynarodowe uznanie dla sposobu, w jaki opowiadamy złożoną historię o polskim bohaterze narodowym – Józefie Piłsudskim – przyznaje Piotr Łosek z WXCA, współautor koncepcji.


Autorzy wystawy – konsorcjum firm Ralph Appelbaum Associates, Inc., WXCA i Platige Image wraz z zespołem muzealników, postawili na prostotę narracji. Najważniejsze w prowadzeniu opowieści o marszałku są eksponaty, zgromadzone pamiątki. Multimedia pełnią funkcję pomocniczą i ich występowanie jest ograniczone do niezbędnego minimum. Łącznie na całej wystawie, która ma ponad 2300 m2, znajduje się tylko 25 ekranów, co daje 1 ekran na ok. 100 m2 wystawy. Projekcje występują głównie w przestrzeniach immersyjnych, tam, gdzie brakowało autentycznych rekwizytów. Ekspozycja silnie oddziałuje na zwiedzających właśnie dzięki bazowaniu na historycznych artefaktach, grze świateł, dźwięków, stonowanych kolorach, pokazom multimedialnym uzupełniającym opowieść o marszałku, a także skupianiu się na faktach i pozostawianiu przestrzeni do ich własnej interpretacji.

Podążając za marszałkiem


Oś chronologiczną porządkującą narrację wystawy Muzeum Piłsudskiego stanowią kolejne etapy biografii marszałka zaprezentowane w 6 galeriach. Początek każdej galerii wyznaczają specjalnie zaprojektowane miedziane progi wprowadzające, przez które niczym przez bramę, przechodzą zwiedzający.

Podążając ścieżką zwiedzania, poznaje się Józefa Piłsudskiego jako małego chłopca, buntownika, sybiraka, socjalistę, konspiratora, nawet terrorystę, podróżnika, skazańca, powstańca, człowieka czynu, myśliciela. Ta wieloznaczność głównego bohatera inspiruje do szukania własnych odpowiedzi na pytania, które przewijają się przez wystawę i odnajdywania powiązań między historią a współczesnością.

Cała ekspozycja podzielona jest symbolicznie na dwie części oddzielone przestrzenią centralną z rampą łączącą te dwa poziomy. Pierwsza połowa wystawy pokazuje czasy do odzyskania niepodległości przez Polskę. Atmosferę tych trudnych czasów podkreślają dominujące ciemne kolory i wąskie przestrzenie. Natomiast druga połowa poświęcona jest latom, kiedy Józef Piłsudski pełnił służbę jako pierwszy Naczelnik Państwa i próbował zbudować niezależne państwo, nie mając solidnych podstaw.

Kulminacyjną przestrzeń centralną wydzielono unikatowymi na skalę światową transparentnymi ekranami o wymiarach 9 m. x 18,6 m, na których pokazywana jest prezentacja multimedialna z wrażeniową impresją związaną z odzyskaniem niepodległości. Projektując te ekrany, twórcy inspirowali się XIX-wiecznymi panoramami. To zarówno bardzo efektowny punkt ekspozycji, silnie oddziałujący na emocje, jak i zaawansowany technologicznie – obraz na czterech ekranach wyświetlany jest przez 30 projektorów. To przestrzeń centralna pełna dramatyzmu jest też miejscem na refleksję, dzielenie się wrażeniami, interpretacjami, dyskusję, zatrzymanie się na chwilę.

Oprócz 5 galerii biograficznych mamy jeszcze szóstą – „Symbol”, która odnosi się do mitów i legend zbudowanych wokół postaci Piłsudskiego i traktuje o wpływie działań marszałka na kształt współczesnej Polski. Jest ona wyjątkowo zaprezentowana w trzech odsłonach, umieszczonych w różnych miejscach pomiędzy galeriami biograficznymi.

Kolejna międzynarodowa nagroda


Przypomnijmy, wystawa stała w Muzeum Józefa Piłsudskiego otrzymała w maju 2021 Złotą Muzę w konkursie MUSE Design Awards w kategorii Interior Design.

O nagrodzie


Początki Red Dot Award sięgają 1955 r. Nagrody są przyznawane raz w roku w trzech obszarach: Red Dot Award: Product Design, Red Dot Award: Brands & Communication Design oraz Red Dot Award: Design Concept.

Red Dot Award: Brands & Communication Design istnieje od 1993 r. Dzieli się na 18 różnych kategorii. Wystawa stała w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku była oceniana w grupie Spatial Communication. Nadsyłane zgłoszenia oceniało 24-osobowe międzynarodowe jury.

 

 


Zobacz również:Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrza oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.