Zespół sal gimnastycznych we Wrocławiu projektu studia arch_it

Zespół sportowy projektu studia arch_it stanowi rozbudowę funkcjonalną istniejącego obiektu szkolnego Zespołu Szkół Nr 5 obejmującego XIII Liceum Ogólnokształcące oraz Gimnazjum dwujęzyczne. Kompleks łączy dwa niezależnie funkcjonujące obiekty w jednej zwartej bryle. Forma budynku całkowicie podporządkowana jest jego funkcji. Poszczególne sale gimnastyczne ułożone są na sobie niczym klocki tak, aby maksymalnie wykorzystać niewielką przestrzeń działki i zminimalizować powierzchnię niezbędną dla komunikacji wewnętrznej. Całość opakowana jest elegancką minimalistyczną elewacją, w której kompozycja okien konsekwentnie odzwierciedla funkcjonalny układ wnętrza budynku. Prostocie formy towarzyszy oszczędne użycie detalu architektonicznego. Projekt otrzymał wyróżnienie w konkursie Wienerberger Brick Award 2017.


Zespół sal gimnastycznych
Rozbudowa Zespołu Szkół nr 5 – Budowa bloku sportowego wraz z salą do szermierki przy ul. Hauke Bosaka 33-37 we Wrocławiu.

Autorzy projektu: arch_it | Piotr Zybura
Projektanci: Sylwian Moska, Piotr Zybura (główny projektant),
Współpraca: Tomasz Bojęć, Andrzej Doktor, Joanna Karnicka
Klient: Gmina Wrocław – Zarząd Inwestycji Miejskich
Lokalizacja: ul. Hauke Bosaka 33-37 we Wrocławiu
Projekt: 2016 / Realizacja: Planowana na 2017-2018.
Wysokość: 60.25 m
Powierzchnia użytkowa: 3040 m2
Ilość kondygnacji: 6 nadziemnych i 1 podziemna

 

Zespół sal gimnastycznych we Wrocławiu. Projekt: arch_it | Piotr Zybura

Zespół sal gimnastycznych we Wrocławiu. Projekt: arch_it | Piotr Zybura

Zespół sal gimnastycznych


Rozbudowa Zespołu Szkół nr 5 | Budowa bloku sportowego wraz z salą do szermierki we Wrocławiu

Teren inwestycji obejmuje zespół działek budowlanych, na których aktualnie zlokalizowany jest Zespół Szkół Nr 5 (XIII Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum Dwujęzyczne Nr 48) i znajduje się w obszarze Przedmieścia Oławskiego objętego ochroną konserwatorską. Projektowany zespół sportowy stanowi rozbudowę funkcjonalną istniejącego obiektu szkolnego Zespołu Szkół Nr 5 obejmującego XIII Liceum Ogólnokształcące oraz Gimnazjum dwujęzyczne. Ze względu na ograniczenia związane z możliwościami zabudowy działki (istniejąca sieć ciepłownicza, trafostacja oraz konieczność zachowania odpowiedniej odległości pomiędzy budynkiem istniejącym szkoły a obiektem projektowanym wynikającą z wymogów w zakresie przesłaniania i nasłonecznienia) oraz wymagania wskazane w Miejscowym Planie Zagospodarowaniu Przestrzennego budynek zlokalizowano bezpośrednio przy granicy działki drogowej 66 dr, w południowej części działek objętych opracowaniem. Do zabytkowego północnego skrzydła szkoły (arch. Pludemann; obiekt w gminnej ewidencji zabytków; pierwotnie szkoła podstawowa Volksschule) dobudowano w latach 90 XX wieku skrzydło południowe, tworząc kompleks z wewnętrznym podwórkiem, otwartym w kierunku ul. Pułaskiego. W południowej części działki – gdzie planowane jest wzniesienie budynku sportowego – znajduje się boisko asfaltowe oraz parking gruntowy. Ponadto w południowej części działki zlokalizowana jest istniejąca trafostacja (D-2411).

 

Zespół sal gimnastycznych we Wrocławiu. Projekt: arch_it | Piotr Zybura

Zespół sal gimnastycznych we Wrocławiu. Projekt: arch_it | Piotr Zybura

Zespół sal gimnastycznych we Wrocławiu. Projekt: arch_it | Piotr Zybura

Projektowany  zespół sal gimnastycznych jest połączeniem dwóch niezależnie funkcjonujących obiektów w jednej zwartej bryle. W parterze umieszczono samodzielny blok szermierki dostępny bezpośrednio z zewnątrz.  Kompleks sal sportowych dla Zespołu Szkół, na który składają się: pełnowymiarowa sala gimnastyczna, sala do fitness, sala do tańca i siłownia oraz niezbędne zaplecze sanitarno-szatniowe,  zlokalizowano powyżej bloku szermierki. Komunikacja z istniejącym skrzydłem szkoły odbywa się poprzez łącznik zawieszony nad wewnętrznym dziedzińcem.

Ze względu na wymagania funkcjonalne projektowany obiekt zespołu sportowego podzielono na funkcjonalne strefy użytkowe, obejmujące:

– Parking podziemny: parking podziemny dla 21 samochodów osobowych wraz z wydzielonymi pożarowo pomieszczeniami technicznymi oraz pionem komunikacyjnym (kondygnacja podziemna -1).
– Zespół sali szermierczej: obejmujący salę szermierczą wraz z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi oraz pomocniczymi, strefą wejściową oraz pion komunikacyjny (kondygnacja 1).
– Zespół pomocniczych sal sportowych oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne (kondygnacja 2 i 3) oraz podstawowa sala gimnastyczna (kondygnacja 3).
Przewidziano, iż blok sali szermierczej może funkcjonować niezależnie od pozostałej części budynku. Wszystkie bloki połączono klatką schodową, której towarzyszy winda osobowa zapewniająca dostęp do wszystkich kondygnacji użytkowych. Wspólny blok techniczny (maszynownie wentylacji i chłodzenia) zlokalizowano na kondygnacji 5 i 6 bezpośrednio przy klatce schodowej. Ponadto pomieszczenia techniczne (w tym węzeł cieplny) zlokalizowano także na kondygnacji podziemnej obiektu.

Blok sali szermierczej obejmuje salę ćwiczeń oraz pomieszczenia zaplecza i hall wejściowy. Ze względu na wymagania w tym zakresie blok może funkcjonować niezależnie od pozostałej części budynku – zaprojektowano odrębne wejścia od strony wewnętrznego podwórka oraz wejście od strony ul. Dmowskiego; kondygnację wydzielono jako odrębną strefę pożarową.

Ze względu na kubaturę głównej sali sportowej oraz możliwości w zakresie połączenia projektowanego obiektu z istniejącym budynkiem wyłącznie w poziomie kond.2, zaprojektowano układ pomieszczeń na 2 kondygnacjach:

– na kondygnacji 2 (bezpośrednio dostępnej z istniejącej szkoły poprzez łącznik) zlokalizowano zaplecze higieniczno-sanitarne oraz pomieszczenia pomocnicze, a także mniejsze sale towarzyszące: salę do tańca, siłownię i salę fitness;
– na kondygnacji 3 zlokalizowano główną salę sportową z pełnowymiarowym boiskiem do koszykówki/boiskiem do siatkówki (z możliwością podziału kurtyną na dwie części)

Parking podziemny obejmuje przestrzeń dla 21 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych oraz niezbędne pomieszczenia techniczne (w tym pomieszczenia węzła cieplnego ).

 

Zespół sal gimnastycznych we Wrocławiu. Projekt: arch_it | Piotr Zybura

Zespół sal gimnastycznych we Wrocławiu

Zespół sal gimnastycznych we Wrocławiu. Projekt: arch_it | Piotr Zybura

Forma budynku całkowicie podporządkowana jest jego funkcji. Poszczególne sale gimnastyczne ułożone są na sobie niczym klocki tak, aby maksymalnie wykorzystać niewielką przestrzeń działki i zminimalizować powierzchnię niezbędną dla komunikacji wewnętrznej. Dodatkowym wyzwaniem było obudowanie trafostacji zlokalizowanej na działce z projektowanym obiektem. Całość opakowana jest elegancką minimalistyczną elewacją, w której kompozycja okien konsekwentnie odzwierciedla funkcjonalny układ wnętrza budynku. Prostocie formy towarzyszy oszczędne użycie detalu architektonicznego. Przekryty płaskim dachem, prostopadłościenny obiekt pozbawiony jest nadmiernej emfazy poprzez zastosowanie wyłącznie skromnych środków wyrazu, ograniczonych do wielkoformatowych kompozycji przeszkleń w bryle oraz do wykorzystania szlachetnych materiałów wykończeniowych. Cały obiekt został wykończony cegłą ceramiczną (nawiązującą do typowych zabytkowych obiektów edukacyjnych, a także skrzydła historycznego istniejącego budynku szkoły) w kolorze białym. W celu uzyskania artykulacji narożnika budynku zastosowano przestrzenny wątek cegły.

Dzięki wpisaniu budynku w urbanistycznie eksponowany narożnik kwartału – projektowany obiekt domyka układ urbanistyczny założenia, na który składają się trzy charakterystyczne skrzydła – przywrócono ulicy wielkomiejski charakter.

Prostota wyrazu, oszczędność detalu, ascetyczność formy stanowią o jakości i charakterze budynku. Konsekwentne użycie materiałów – białej cegły i szkła sprawia, że budynek znakomicie wpisuje się w historyczny kontekst otoczenia. Zastosowana na elewacjach jasna cegła pełni rolę pośrednika pomiędzy budynkiem istniejącym i nowoprojektowanym, starym i nowym, tradycją i nowoczesnością.

 

Zespół sal gimnastycznych we Wrocławiu. Projekt: arch_it | Piotr Zybura

Zespół sal gimnastycznych we Wrocławiu. Projekt: arch_it | Piotr Zybura

Zespół sal gimnastycznych we Wrocławiu. Projekt: arch_it | Piotr Zybura

Zespół sal gimnastycznych we Wrocławiu. Projekt: arch_it | Piotr Zybura

Zespół sal gimnastycznych we Wrocławiu. Projekt: arch_it | Piotr Zybura

Zespół sal gimnastycznych we Wrocławiu. Projekt: arch_it | Piotr Zybura

Zespół sal gimnastycznych we Wrocławiu. Projekt: arch_it | Piotr Zybura

Zespół sal gimnastycznych we Wrocławiu. Projekt: arch_it | Piotr Zybura

Zespół sal gimnastycznych we Wrocławiu. Projekt: arch_it | Piotr Zybura

Zespół sal gimnastycznych we Wrocławiu. Projekt: arch_it | Piotr Zybura

Zespół sal gimnastycznych we Wrocławiu. Projekt: arch_it | Piotr Zybura

Zespół sal gimnastycznych we Wrocławiu. Projekt: arch_it | Piotr Zybura

Zespół sal gimnastycznych we Wrocławiu. Projekt: arch_it | Piotr Zybura

 


Zobacz również:Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrza oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.