Centrum Literatury i Języka „Planeta Lem” w Krakowie – projekt konkursowy Dresler Studio

W ostatnich dniach rozstrzygnięto międzynarodowy konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję Centrum Literatury i Języka „Planeta Lem” w Krakowie. Prezentujemy projekt konkursowy biura Dresler Studio.


Konkurs architektoniczno-urbanistyczny, którego celem jest utworzenie wielofunkcyjnego centrum literackiego pn. „Centrum Literatury i Języka – Planeta Lem”, na terenie dawnego Składu Solnego przy ul. Na Zjeździe 8 w Krakowie
Projekt konkursowy: DRESLER STUDIO Architektura i Urbanistyka Sp. z o. o. Sp. Komandytowa
Zespól projektowy: mgr inż. arch. Grzegorz Dresler, mgr inż. arch. Agnieszka Latała, mgr inż. arch. Marta Wójtowicz

 

Centrum Literatury i Języka "Planeta Lem" w Krakowie. Projekt konkursowy: Dresler Studio

Centrum Literatury i Języka "Planeta Lem" w Krakowie. Projekt konkursowy: Dresler Studio

Centrum Literatury i Języka "Planeta Lem" w Krakowie. Projekt konkursowy: Dresler Studio

Centrum Literatury i Języka „Planeta Lem” w Krakowie


„Czy to była jeszcze architektura, czy już budowanie gór? Musieli zrozumieć, że przekraczając określone granice trzeba zrezygnować z symetrii, z regularności kształtu, i uczyć się od tego, co największe – pojętni uczniowie planety!”

S. Lem „Powrót z Gwiazd”


Idea projektu


Projekt jest kreacją obiektu muzealnego o unikatowym charakterze, przełamującego stereotypowe wyobrażenia. Innowacyjna forma budynku stwarza funkcjonalną i elastyczną przestrzeń wystawienniczą oraz atrakcyjną przestrzeń aktywizującą zarówno mieszkańców jak i turystów. Mocna, rozpoznawalna bryła Planety Lem daje szansę szerokiej promocji.


„Tak, to była odwaga zamierzyć taki kształt, nadać mu okrucieństwo przepaści, bezwzględność i chropowatość urwisk, iglic, nie wpadając w mechaniczne kopiowanie (…)”

S. Lem „Powrót z Gwiazd”


Główne założenia:


  • przeznaczenie niemal całego terenu działki na ogólnodostępny park, dzięki sprowadzeniu wielu funkcji do poziomu podziemnego oraz wyniesieniu nowego budynku ponad teren planety Ziemi
  • kreacja nowej części obiektu jako futurystycznej formy rzeźbiarskiej w otoczeniu zieleni,
  • maksymalne wykorzystanie potencjału istniejącego obiektu,
  • w skali urbanistycznej – koncepcja połączenia najbliższych obiektów muzealnych nowym ciągiem pieszym prowadzonym wśród pasm zieleni. Takie połączenie stwarza możliwości pełnego wykorzystania potencjału obiektów kultury i łączy prezentowane przez nie dziedziny artystyczne – sztuka, literatura, teatr.

 Powiązania przestrzenne z istniejącym otoczeniem


Najbliższe otoczenie odznacza się niejednorodnym charakterem, znajduje się w strefie granicznej zabudowy śródmiejskiej i zabudowy postindustrialnej. Obszar przylegający z jednej strony do zwartej zabudowy a z drugiej sąsiadujący z wałami Wisły od lat czeka na przestrzenną rekompozycję.
Proponowanym rozwiązaniem jest stworzenie na niemal całej działce przeznaczonej na inwestycję otwartego terenu zielonego, dostępnego dla mieszkańców i odwiedzających. Dzięki przyjętym rozwiązaniom architektonicznym projektowany teren zielony nie jest ograniczony nowo projektowaną strukturą przestrzenną.


Centrum Literatury i Języka "Planeta Lem" w Krakowie. Projekt konkursowy: Dresler Studio

Centrum Literatury i Języka "Planeta Lem" w Krakowie. Projekt konkursowy: Dresler Studio


 

Centrum Literatury i Języka "Planeta Lem" w Krakowie. Projekt konkursowy: Dresler Studio

Centrum Literatury i Języka "Planeta Lem" w Krakowie. Projekt konkursowy: Dresler Studio

Centrum Literatury i Języka "Planeta Lem" w Krakowie. Projekt konkursowy: Dresler Studio

Centrum Literatury i Języka "Planeta Lem" w Krakowie. Projekt konkursowy: Dresler Studio

Centrum Literatury i Języka "Planeta Lem" w Krakowie. Projekt konkursowy: Dresler Studio

 

 

 


Zobacz również:Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrza oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.