Gdyńska Szkoła Filmowa – DNA Works

Konkurs jednoetapowy na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz z parkingiem podziemnym pod placem Grunwaldzkim i zagospodarowaniem placu Grunwaldzkiego w Gdyni.
Projekt konkursowy

Projekt konkursowy: DNA Works
Data:
Listopad 2012
Lokalizacja:
Gdynia
Zespół: DNA Works

Gdyńska Szkoła Filmowa

Konkurs na budynek Gdyńskiej Szkoły Filmowej

I. Opis.

Uzasadnienie przyjętych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych.

IDEA

FEDERICO FELLINI
(reżyser)

Światło jest wszystkim.
Wyraża ideologię, emocje, kolor, głębię, styl.
Ukrywa, opowiada, opisuje.

Budynek Szkoły Filmowej zaprojektowano z myślą o stworzeniu istotnego znaku – rozpoznawalnego symbolu w nadmorskim krajobrazie Gdyni. Obiekt architektoniczny wraz z zagospodarowaniem terenu ma za zadanie tworzyć integralną, nierozerwalną, inspirującą całość o wyrazistej formie i strukturze.

WILLIAM GOLDMAN
(reżyser)

Scenariusz to struktura.

Projekt nie ma bezpośrednich inspiracji architekturą, wręcz przeciwnie – jest próbą przedstawienia multimedialnej prezentacji nowoczesnej sztuki filmowej. Zbudowany jest na bazie przeżyć estetycznych i wzrokowych ściśle związanych z wytwarzanym obrazem. Istotnymi elementami zaprzęgniętymi do wykreowania Szkoły Filmowej są więc:
– zmienność obrazu, możliwość twórczego tworzenia „migawek” wizualnych
– scenografia, reżyseria, inscenizacja i różne efekty świetlne w połączeniu placu z budynkiem;
– mnogość możliwości ( scenariuszy) dla aranżacji przestrzeni placu.

Aspekt wizualny Szkoły Filmowej jest niezwykle istotnym elementem użytym w procesie projektowania, przez co cały budynek staje się jednym wielkim ekranem z możliwością wielu animacji sztuki wizualnej. Również plac umożliwia młodym filmowcom projekcje trójwymiarowe ( tzw. mapowanie na palach ), które mogą podziwiać widzowie.

Pale na placu, mała architektura oraz zewnętrzna powłoka elewacyjna budynku zostały zaprojektowane jako przeźroczyste akrylowe słupy, które łączone w grupy tworzą białą strukturę. Dzięki czemu projektowane zagospodarowanie Placu Grunwaldzkiego jest spójne z sąsiednią zabudową i szanuje istniejącą zabudowę.

Budynek oraz plac stają się prawdziwymi ekranami, a nie tylko majestatycznym pomnikiem.

DAVID MAMET
(reżyser)
Widzowie będą patrzyli tylko na najważniejsze rzeczy w kadrze. Dlatego musisz przejąć kontrolę i zacząć kierować ich uwagą. To jest także zasada rządząca magią…

Integralne połączenie kubatury budynku oraz placu przed nim stanowi główny zamysł projektowy – aby nie rozdzielać dwóch przestrzeni. Budynek wraz z placem został zaprojektowany zgodnie z programem funkcjonalnym określonym przez organizatorów konkursu oraz według wytycznych Planu Miejscowego. Przestrzeń publiczna powinna być adresowana do wszystkich grup wiekowych, dlatego plac w swej dowolności aranżacji odpowiada na potrzeby każdego użytkownika: dla najmłodszych – może być placem zabaw, dla młodzieży – skate parkiem czy mini boiskiem sportowym, a dla dorosłych – miejscem spacerów, koncertów, wystaw, wszystkie te grupy wiekowe łączy projekcja filmów na palach placu czy elewacji.

Powierzchnia placu została podzielona układem modułowym promienistym (dodatkowo podkreślonym nawierzchnią z płyt betonowych), w którym umieszczono 4,0 metrowe pale / słupy. Taki układ tworzy jedynie podstawę „konstrukcyjną”, „kręgosłup” do aranżacji placu, ale również samoistnie bez aranżacji tworzy atrakcyjną przestrzeń z możliwością iluminacji świetlnych. Promieniste ustawienie słupów podyktowane jest potrzebą stworzenia ekranu trójwymiarowego do mapowania. Kolejne pale uwzględniają kąt padania światła z rzutnika oraz brak wzajemnego przesłaniania.

Zagospodarowanie placu, jak również budynku w swej oryginalnej strukturze zewnętrznej ma dwa podstawowe rozwiązania w trybie nocnym( działanie światłem, obrazem), a w trybie dziennym (działanie wydzieloną przestrzenią ogólnodostępną ). Oba rozwiązania typowe stwarzają możliwość wielokrotnej różnej aranżacji i mnogość rozwiązań iluminacyjnych, świetlnych. Przykładowe rozwiązania zaprezentowano na schematach ( W razie potrzeby przewidziano możliwość demontażu pali):

FUNKCJA

Budynek zaprojektowano jako zwartą bryłę o trzech kondygnacjach nadziemnych oraz trzech kondygnacjach podziemnych z przeznaczeniem na pomieszczenia techniczne i parking. Kubatura budynku oraz przestrzeń placu zostały zaaranżowane wspólnymi elementami – zwarty układ szklanych słupów tworzy elewację, układ swobodny lecz w modularnym układzie wypełnił całą przestrzeń przed budynkiem.

YASUJIRO OZU
(reżyser)

Moim zdaniem nie ma czegoś takiego jak gramatyka filmu, czy jedna ogólna forma filmowa. Gdy powstaje dobry film, tworzy on własną gramatykę.

Taki zabieg wytworzył atrakcyjną i inspirującą przestrzeń publiczną – miejsce spotkań, ekspozycji i nauki, w której również istotną rolę odgrywa budynek. Struktura elewacji i placu, nie tylko wykorzystuje nowoczesne techniki wizualne i świetlne, ale również stwarza możliwości samodzielnej aranżacji placu – wystawy, place zabaw dla dzieci : trampoliny, huśtawki, skate park, itd.

Budynek posiada dwa główne wejścia jedno zlokalizowane od ulicy (Plac Grunwaldzki), a drugie z samego placu (pomiędzy Szkołą Filmowa a Teatrem Muzycznym), prowadzące do centralnego punktu budynku – holu wysokiego na ponad 8,00 m. Budynek został wyraźnie podzielony na strefy funkcjonalne, by użytkownicy bez problemu odnajdywali się w jego wnętrzach. Parter przeznaczony jest dla funkcji ogólnodostępnych : klubu, kina, restauracji czy sklepiku. Do pomieszczeń tych można również dostać się bezpośrednio z zewnątrz budynku. Aranżacja wspólnej otwartej przestrzeni wejściowej ma za zadanie łączyć poszczególne grupy użytkowników budynku w jednym miejscu. Kondygnacje +1/+2 to powierzchnia szkoły oraz fundacji, odpowiednio skomunikowane klatką schodową i windami.

Program budynku, uzupełniony jest zagospodarowaniem terenu, który wypełniony jest posadzką w formie betonowych płyt wnikających z zewnątrz do wewnątrz budynku, tym samym podkreślając jedność zwartej bryły i otwartej przestrzeni placu. Teren ten jest ogólnodostępny i zaprasza przechodniów do bezpośredniego kontaktu z budynkiem i przestrzenią publiczną przed nim. Zaprojektowana struktura elewacji i aranżacji placu współgra ze sobą nie tylko materiałem czy efektem iluminacji wizualnym, ale również tworzą oryginalną instalację sztuki do wykorzystania przez każdego.

KONSTRUKCJA

WSIEWOŁOD PUDOWKIN
(reżyser)

Montaż jest właśnie tym pierwszy, twórczym elementem, w którym martwe fotografie (poszczególne klatki filmowe) nabierają żywej formy filmowej

Konstrukcja budynku jest typem konstrukcji monolitycznej opartej na słupach. W części podziemnej zastosowano układ słupów konstrukcyjnych w modułach 810×810 mm, w części nadziemnej elementem konstrukcyjnym są ściany oraz słupy, zgodnie z podziałem osiowym. Szczególnie ważna dla tego typu budynków są wymagania akustyczne dla sal kinowych. W projekcie wymagania te są zapewnione dzięki odpowiednio skonstruowanym lekkim konstrukcjom z płyt gipsowo-kartonowych -ściany systemu SLA, o całkowitej grubości 560mm. Szkielet konstrukcji złożony jest z dwóch rzędów podwójnych profili stalowych złączonych ze sobą środnikami ,po obu stronach szkieletu znajdują się potrójne okładziny z płyt g-k GKF (2x 12,5mm i 1x 18mm). Wewnątrz konstrukcji znajduje się wełna mineralna o grubości 35kg/m3 w układzie 250mm wełna/124mm pustka powietrzna/2x100mm wełna. Taka konstrukcja ścian zapewnia wysoką izolacyjność akustyczną dla ścian. Dźwiękoszczelność na najwyższym poziomie zapewnia również strop, zaprojektowany jako tzw. podłoga pływająca (blacha trapezowa/ wylewka, twarda wełna oraz żelbet, który dzięki umieszczeniu na wełnie nie przenosi drgań.

Nietypowa struktura zewnętrza budynku tworząca szklaną elewację z profili okrągłych o trzech rozmiarach średnic od18 do 30 cm. Rury akrylowe lub szklane o walcowatej formie doskonale pozwalają na świetlne iluminacje, zgodnie z założeniem projektowym. Szczegółowe opracowanie detalu połączenia technik cyfrowych wraz ze strukturą elewacji zostanie przedstawione w późniejszym etapie.

Gdyńska Szkoła Filmowa

DNA Works

Konkurs na budynek Gdyńskiej Szkoły Filmowej

II. Wstępne oszacowanie kosztów

Projekt powstał biorąc pod uwagę możliwości budżetowe Inwestora tj 20 000 000 zł ( dwadzieścia milionów złotych ) na wykonanie robót budowlanych na podstawie przedstawionej koncepcji, natomiast łączny koszt projektu kocepcyjnego wielobranżowego nie przekroczy 153 750 zł ( sto pięćdziesiąt trzy tysiące, siedemset pięćdziesiąt złotych brutto.

Program funkcjonalny i kubatura Szkoły zostały zaprojektowane w sposób typowy, jedynie struktura elewacji i aranżacji placu stanowią rozwiązanie ponad standardowe. Jego ostateczny wygląd oraz zakres będą przedmiotem dalszych prac szczegółowych. Systemy kontroli iluminacji wizualnej elewacji w połączeniu z placem będą tematem szczegółowych rozwiązań na dalszych etapach projektowych, jednak ich podstawowy zakres został zaproponowany w oparciu o założony przez Inwestora budżet.

KOSZTORYS SKRÓCONY:

Powierzchnia użytkowa budynku: 3520 m2 Powierzchnia użytkowa garażu podziemnego: 22 400 m2
powierzchnia placu: 5700m2

SZACUNKOWY KOSZT WYKONANIA robót budowlanych :19 988 000 zł

W tym:

budynek szkoły : 3000zł/m2, tj. 10 560 000 zł
garaż podziemny : 5 880 000,00 zł plac: 3 548 000

Kosztorys niniejszy został opracowany na podstawie KONCEPCJI architektoniczno- urbanistycznej budynku gdyńskiej szkoły filmowej wraz z parkingiem podziemnym pod placem grunwaldzkim i zagospodarowaniem placu grunwaldzkiego w Gdyni

Przyjęte w kalkulacji ceny są średnimi wartościami brutto.
Kosztorys zawiera w sobie wszystkie podstawowe elementy procesu budowlanego
Niniejszy kosztorys nie stanowi oferty i jest jedynie materiałem informacyjnym

Zobacz: DNA Works – Wybrane projekty


Zobacz również:Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrza oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.