Komenda i komisariat Policji – Pracownia Architektoniczna RWSL

Konkurs studialny na opracowanie modelu funkcjonalno-przestrzennego komendy i komisariatu Policji
I Miejsce w konkursie

Projekt: RWSL sp. z o.o.
Autorzy projektu: Jacek Wasiak, Monika Wachtryk, Joanna Marciniak, Kamil Kacprzak, Paweł Karczmarczyk

 Komenda i komisariat Policji. Projekt: Pracownia Architektoniczna RWSL

Komenda i komisariat Policji. Projekt: Pracownia Architektoniczna RWSL

Komenda i komisariat Policji. Projekt: Pracownia Architektoniczna RWSL

„Idea rozwiązań architektoniczno-przestrzennych”


IDEA – Otwartość


Głównym założeniem projektu było stworzenie budynku, który swoją formą zachęcałby ludzi do wejścia. Budynku, który kojarzyłby się z elegancką prostotą, a jednocześnie w sposób nienachalny wpasowywał się w krajobraz. Policja otwiera się na obywateli. Policja staje się nowoczesna i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa.

ODPOWIEDŹ

Zaprojektowany budynek jest prosty i elegancki. Użyte materiały kojarzą się z nowoczesnymi budynkami biurowymi. Jednocześnie skala proponowanej architektury nie przytłacza.

Strefa wejściowa – przestrzenna i reprezentacyjna, ma sprawić, że poczujemy się mile widziani.

Aranżacja strefy wejściowej – jest jasna i czysta w formie, a jednocześnie niestwarzająca wizerunku sterylności. Zastosowanie szkła w wejściu i przeszklenie ściany na atrium jest nowoczesne – wchodząc do budynku widzimy kojącą zieleń, która wciąga nas do środka. W projekcie w strefie otwartej przewidziano pokoje dla petentów – intymność w rozwiązywaniu spraw. Petent nie musi przemierzać całego budynku do biura funkcjonariusza. Mamy szansę porozmawiać z funkcjonariuszem w przyjaznym i dającym poczucie bezpieczeństwa otoczeniu.

Bliskie sąsiedztwo pokoju przesłuchań oraz specjalnego niebieskiego pokoju od strefy wejścia, gwarantuje ofiarom przestępstw maksymalny komfort, przy jednoczesnym zachowaniu prywatności.

IDEA – Klarowność


Ważnym celem, który został postawiony na początku procesu projektowania było czytelne rozdzielenie stref. Budynek komendy ma bardzo ściśle sprecyzowaną funkcję i technologię funkcjonowania obiektu. Przemyślany i czysty w formie podział rzutu budynku zwiększa możliwość efektywnego funkcjonowania jednostki. Ponadto wyraźne rozdzielenie stref powoduje korzyść dla stworzenia czystych elewacji.

ODPOWIEDŹ

Zdecydowano się na bardzo wyraźne, klarowne w rzucie wydzielenie przestrzeni otwartej, półzamkniętej i zamkniętej. Strefa zamknięta stanowi odrębny element bryły. To ciemny, wydłużony kubik z charakterystycznymi poziomymi oknami. Poprzez klarowny podział, strefę półzamkniętą można było zaprojektować jako nowoczesne w elewacji biura. Kontrast pomiędzy biurową bryłą w kształcie litery „C” i ciemnym prostopadłościanem części zamkniętej daje możliwość ciekawego uformowania elewacji. Poprzez przemyślane kształtowanie rzutu w sposób niezwykle przejrzysty połączona zostaje forma z funkcją.

  Komenda i komisariat Policji. Projekt: Pracownia Architektoniczna RWSL
Komenda i komisariat Policji. Projekt: Pracownia Architektoniczna RWSL

Komenda i komisariat Policji. Projekt: Pracownia Architektoniczna RWSL

IDEA – Komfort pracy


Koncentrując się na otwarciu się na obywateli nie należy zapominać o komforcie pracy funkcjonariuszy. Należy projektować przestrzenie dające poczucie komfortu i usprawniające pracę w jednostce. Niezależnie od stanowiska i spraw, za które dany funkcjonariusz jest odpowiedzialny, należy pamiętać o zmaksymalizowaniu poczucia bezpieczeństwa. Duże znaczenie mają przestrzenie wspólne – nie tylko dają szansę na odpoczynek oraz wygodne funkcjonowanie podczas pracy. Przestrzenie socjalne integrują załogę i wpływają na powstawanie zgranego i lubiącego się zespołu. Wskazane jest także otoczenie zieleni, które korzystnie wpływa na zdolność koncentracji oraz uspokaja.

ODPOWIEDŹ

Podczas procesu projektowego starano się uzyskać maksymalny komfort pracy. Środki jakie zostały zastosowane do zwiększenia poczucia wygody to między innymi przemyślane powierzchnie wspólne. Pomieszczenia socjalne zapewniają komfort spożywania posiłku oraz wypoczynku. Powierzchnie zaproponowane na przestrzenie wspólne sprzyjają wygodzie i integracji załogi. Nie bez znaczenia jest komponowanie budynku jako części zielonego otoczenia. Widok na atrium sprzyja koncentracji. Przestrzeń zielona atrium stanowi także miejsce gdzie można odpocząć podczas przerwy. Atrakcyjność przestrzeni działa motywująco na pracowników. Zaprojektowane pomieszczenia biurowe, w różnych konfiguracjach zapewniają ergonomię pracy. Projekt stawia głównie na biura dwu- i trzy- osobowe. Z dogłębnych analiz wynikło, że niewielkie biura stwarzają największy komfort pracy, jednocześnie zawężając więzi pomiędzy pracującymi razem funkcjonariuszami. Niewielkie biura tworzą też możliwość większej personalizacji miejsca roboczego co wpływa korzystnie na chęć przebywania w miejscu pracy. Rozgraniczając klarownie strefy, dając tym możliwość lepszego zabezpieczenia przejść pomiędzy częścią zamkniętą i półotwartą zwiększamy poczucie bezpieczeństwa. Sposób kształtowania rzutu pozwala na bardzo mocne wydzielenie Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych [PDOZ] – tym samym ogranicza do minimum kontakt pracowników części biurowej od zatrzymanych. Przemyślane zlokalizowanie bloku służby dyżurnej spełnia wszystkie założenia prawidłowej ochrony i funkcjonowania jednostki policji.

Komenda i komisariat Policji. Projekt: Pracownia Architektoniczna RWSL

Komenda i komisariat Policji. Projekt: Pracownia Architektoniczna RWSL

IDEA – Uniwersalność


Celem konkursu jest znalezienie odpowiedzi nie tylko na projekty nowo powstających jednostek, ale i na ujednolicenie istniejących obiektów. Obiekty jednostek komend i komisariatów nie posiadają wspólnych cech identyfikacji wizualnej. W koncepcie modelowym poszukuje się środków, za pomocą których można nadać charakterystyczne cechy wspólne istniejącym obiektom.

ODPOWIEDŹ

Projekt zakłada jednostkę modelową jako budynek wolnostojący. Z przeprowadzonych analiz wynikło, że reprezentatywna część budynków komend powiatowych to pseudomodernistyczne kostki w otoczeniach betonowych osiedli. Stosunkowo mało komend istnieje w zwartej zabudowie śródmiejskiej. Jako elementy, które można zapożyczyć do remontów istniejących jednostek wymienić można:

– panele stalowe oraz kraty, które dają możliwość uplastyczniania elewacji

– płot – ściana z wyciętym napisem POLICJA i stojakami na rowery, jako element identyfikacji każdej jednostki, która posiada przedpole

– spójna rodzina mebli zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych, np. ławki, lampy

– charakterystyczne ogrodzenie ze słupków, dające się przenieść na istniejące obiekty

– przeszklenie wejścia – dające poczucie otwartości i nowoczesności

Uniwersalność polega nie tylko na możliwości zaadaptowania elementów koncepcji do innych budynków. Dużym atutem jest uniwersalność architektury. Projektując budynek, bez zastanego kontekstu otoczenia należało cały czas pamiętać o nieprzytłaczającym charakterze bryły i elewacji. Proponowany projekt modelowej jednostki wpasuje się z racji swojej nowoczesności, zachowania ludzkiej skali oraz przemyślanej estetyki praktycznie w każde otoczenie. Koncentrując się na strefie wejściowej, zaprojektowano przestrzeń, która łatwo daje kształtować się za pomocą dodanych elementów wybranych dla danych obiektów w zależności od indywidualnych potrzeb i specyfiki obiektu.

Komenda i komisariat Policji. Projekt: Pracownia Architektoniczna RWSL

Komenda i komisariat Policji. Projekt: Pracownia Architektoniczna RWSL

Komenda i komisariat Policji. Projekt: Pracownia Architektoniczna RWSL

IDEA – Nowoczesność


Ideą było stworzenie projektu nowoczesnego, który łamałby niekorzystne wizerunkowo schematy Policji. Poszukiwano odpowiedzi nie tylko na charakter modelowej architektury jednostki policji. Równie ważne było nowoczesne podejście do obsługi obywateli. Nowoczesność w kontaktach funkcjonariusz – obywatel wynika w dużym stopniu z zapewnienia prawidłowo zaprojektowanej przestrzeni tych spotkań. Zaprojektowany budynek odpowiadać też powinien na potrzebę wdrażania nowoczesnego stylu pracy funkcjonariuszy.

ODPOWIEDŹ

Zaprojektowany budynek cechuje się prostotą i elegancją. Użyte materiały w sposób nienachalny budują nowoczesne elewacje. Niespotykane w istniejących w Polsce jednostkach jest atrium, które zaproponowano celem podwyższenia komfortu pracy i stworzenie bardziej nowoczesnego wizerunku. Atrium jest wartością dodaną i propozycją którą można wykorzystywać opcjonalnie, w zależności od wielkości budynku, kształtu działki i innych czynników. Zaprojektowana jednostka odpowiada na potrzebę lepszej obsługi obywateli. Dzieje się tak nie tylko ze względu na zaprojektowane funkcje, takie jak pomieszczenia dla petentów. Niezwykle ważne jest również nowoczesne i przejrzyste zaprojektowanie strefy wejściowej wraz z poczekalnią. Projekt odpowiada także na współczesne metody pracy w jednostce, uwzględniając ergonomię i komfort pracowników.

Komenda i komisariat Policji. Projekt: Pracownia Architektoniczna RWSL

Komenda i komisariat Policji. Projekt: Pracownia Architektoniczna RWSL

Komenda i komisariat Policji. Projekt: Pracownia Architektoniczna RWSL

 


Zobacz również:Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrza oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.