Maćków Pracownia Projektowa, Wrocław

Cechą charakterystyczną naszej architektury, jest budowanie każdego projektu w oparciu o konkretny kontekst przestrzenny, kulturowy, estetyczny, funkcjonalny. Efektem jest różnorodność przestrzenna i formalna, którą czysto technicznie można nazwać brakiem stylu. Kształtowanie formy pozostaje w tej sytuacji drugorzędne i jest pochodną innych poszukiwań. Paradoksalnie, najtrudniejsze bywa projektowanie w miejscu pozbawionym silnego kontekstu.

 

Większość naszych ważnych projektów powstaje we Wrocławiu. Wrocław, poprzez swoje bogatą tradycję architektoniczną, wpływa na naszą architekturę zarówno poprzez konkretny kontekst urbanistyczny jak i poprzez kształtowanie naszej świadomości. Problemem naszego pokolenia jest brak ciągłości przekazywania doświadczenia zawodowego, dlatego Miasto jest naszą szkołą. Architektura Wrocławia ma swoje unikalne cechy, również w najnowszej historii. Cechy te są punktem odniesienia dla naszych działań. Dużą część naszej aktywności to 'zszywanie’ przestrzeni zaprojektowanych przez naszych poprzedników a bogata przeszłość tych miejsc stanowi dla nas źródło inspiracji przy poszukiwaniu właściwych rozwiązań.

Różnorodność u podstaw projektowania skutkuje różnorodnością formy architektonicznej, wyrastającej raczej z określonego kontekstu niż wstępnych założeń. Przy braku charakterystycznego „katalogu” form architektonicznych wzrasta znaczenie detalu budowlanego – opracowywanego indywidualnie dla każdego projektu. Detal staje się językiem porozumienia z odbiorcami architektury. Z czasem detale kolejnych obiektów stają się bardziej dopracowane, świadome i wyrafinowane. Praca projektowa nad detalem trwa aż do zakończenia realizacji obiektu i czasem przybiera postać konfrontacji wszystkich podmiotów procesu realizacyjnego, zmuszając wszystkich do twórczego wysiłku w oparciu o wiedzę, doświadczenie i umiejętności oraz do ciągłej weryfikacji wstępnych założeń projektowych. W konsekwencji wykonawca staje się współautorem powstałego obiektu.

Proces projektowania jest procesem rozwiązywania problemów funkcjonalnych, formalno prawnych, urbanistycznych, społecznych nie procesem poszukiwań formalnych. Dla właściwego rozwiązania problemu istotne jest poprawne jego zdefiniowanie. W takiej sytuacji nie do przecenienia jest kontakt z adresatem architektury i bezpośrednim klientem, który w niektórych sytuacjach staje się równoprawnym partnerem procesu projektowania. Kompromis będący efektem takiego działania czasem różni się od naszych oczekiwań, ale skutkuje zaufaniem klienta, który z nami zostaje przy swoich kolejnych inwestycjach. Skłonność do kompromisu i umiejętność dyskusji są jednymi z podstawowych cech architekta (są wpisane sposób uprawiania zawodu architekta). Brak porozumienia z klientem/inwestorem/użytkownikiem/ uniemożliwia, naszym zdaniem, projektowanie dobrej architektury – nie ma 'dobrej’ architektury ze 'złym’ klientem.

Koncept architektoniczny wieńczy realizacja. Konfrontacja z klientem i wykonawcą przy realizacji obiektu jest prostą kontynuacją i przedłużeniem procesu projektowania. Aktywny udział w całym procesie jest sprawdzianem umiejętności architekta i daje gwarancje zachowania pomysłów projektowych i gwarancje jakości gotowego „produktu”. Budowa jest prawdziwą weryfikacją wszelkich koncepcji przestrzennych – nie ma architektury bez 'budowania’. Zawód architekta może być powołaniem – bez realizacji staje się tylko 'wykształceniem’. Budowa, ze swoimi atrybutami: błotem, pyłem, świeżym betonem w wykopie, zapachem farb antykorozyjnych i spawania jest niezwykłym i fascynującym światem. W swoim działaniu staramy się unikać tematów teoretycznych i skupiamy się na projektach dających możliwość realizacji.

Maćków Pracownia Projektowa
źródło:
www.mackow.pl

Autorzy: Maćków Pracownia Projektowa

Dom handlowy Renoma we Wrocławiu
projekt: 2005-2008, realizacja: 2006-2009

Autorzy: Maćków Pracownia Projektowa

Hala sportowa – Na skarpie, Bytom
projekt: 2007-2009, realizacja: 2010, I Nagroda w konkursie na opracowanie koncepcji

Autorzy: Maćków Pracownia Projektowa

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
konkurs: 1999-2000 (I Nagroda), projekt: 2000-2002, realizacja: 2001-2003

Autorzy: Maćków Pracownia Projektowa

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu
projekt: 20010, realizacja: 2012

Autorzy: Maćków Pracownia Projektowa

Budynek apartamentowo-usługowy Thespian, Wrocław
I Nagroda realizacyjna w konkursie na budynek Apartamentowy, projekt: 2008-2009, realizacja: 2009-2011

Autorzy: Maćków Pracownia Projektowa

Centrum handlowe Futura Park, Wrocław
konkurs: 2007 (I Nagroda realizacyjna w konkursie inwestorskim), projekt: 2006-2008, realizacja: 2007-2008

Autorzy: Maćków Pracownia Projektowa

Kampus Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław
konkurs: 2007 (I Nagroda w Otwartym konkursie architektonicznym), projekt: 2007, realizacja: 2007-2008

Autorzy: Maćków Pracownia Projektowa

Zespół budynków biurowo-usługowych Warsaw Project, Wrocław
I Nagroda realizacyjna w konkursie na zespół biurowców, projekt: 2009, realizacja: 2011

Autorzy: Maćków Pracownia Projektowa

Węzeł przesiadkowy MPK-PKP EURO 2012, Wrocław
projekt: 2008, realizacja: d0 2012


Autorzy: Maćków Pracownia Projektowa

Konkurs na opracowanie projektu Muzeum Morskiego – Centrum Nauki w Szczecinie
projekt konkursowy: 2011

Autorzy: Maćków Pracownia Projektowa

Zespół willi miejskich, Wrocław
projekt: 2007-2008, realizacja: 2010-2011

Autorzy: Maćków Pracownia Projektowa

Stadion Piłkarski EURO 2012, Wrocław
projekt konkursowy: 2007, Wyróżnienie w Konkursie


Zobacz również:Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrza oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.