Nawiązujący do historycznego otoczenia Dom Przełamany pracowni S3NS Architektura

Dom Przełamany pracowni S3NS Architektura został zaprojektowany na wrocławskim osiedlu Oporów, w historycznym układzie osiedla domów jednorodzinnych. Osiedle o szczególnym znaczeniu dla Wrocławia, ponieważ z zachowanym charakterystycznym układem domów, tworzonym poprzez niewielką skalę budynków, kalenicowym układzie dachów skośnych i wąskich frontach domów.


Dom Przełamany
Projekt: S3NS Architektura – Igor Kaźmierczak
Lokalizacja: Oporów, Wrocław
Inwestor:
Prywatny
Realizacja: 2019
Zdjęcia: Maciej Lulko

 

Dom Przełamany, Oporów, Wrocław. Projekt: S3NS Architektura – Igor Kaźmierczak

Dom Przełamany, Oporów, Wrocław. Projekt: S3NS Architektura – Igor Kaźmierczak

Dom Przełamany, Oporów, Wrocław. Projekt: S3NS Architektura – Igor Kaźmierczak

Dom przełamany


Na działce pierwotnie stał niewielki przedwojenny dom w formie, której obecny dom stał się syntezą. Warunki zabudowy nałożone przez Miejskiego Konserwatora Zabytków zakładały ograniczenia dla szerokości elewacji, wysokości okapu i kalenicy oraz ich układzie w stosunku do drogi.


Założeniem inwestorów było stworzenie współczesnego domu, którego program użytkowy znacznie przekraczał powierzchnię użytkową dawnej zabudowy. Wyzwaniem projektowym było stworzenie domu, który nową formą nie przytłoczy skali zabudowy sąsiedniej oraz uwzględni wszystkie potrzeby mieszkalne nowych mieszkańców.


Aby wpisać się w postawione założenia zdecydowano o wyłączeniu garażu z program użytkowego, co pozwoliło na swobodniejsze kształtowanie funkcji i formy, ze szczególną dbałością o skalę.

Garaż został zamieniony na zadaszony, zintegrowany z budynkiem podjazd, pod którym swobodnie zaparkują 3 duże auta.


Zaprojektowano współczesny dom z próbą odtworzenia archetypowej dla kontekstu formy i skali budynku, z zachowaniem wszystkich istotnych urbanistycznie cech zabudowy tworząc ich przestrzenną syntezę.


Forma Domu Przełamanego wynika z próby ukazania pierwotnych proporcji dawnego budynku, stąd też przełamanie w elewacji, które z jednej strony uwypukla dawną skalę, z drugiej zaś jest odzwierciedleniem układu wewnętrznej funkcji z podziałem na część prywatną i dzienną.

Dla uwypuklenia pierwotnej formy zastosowano dwa kontrastujące ze sobą zarówno w kolorze jak i fakturze materiały, które zastosowano konsekwentnie na dwóch, przesuniętych względem siebie bryłach.

 

Dom Przełamany, Oporów, Wrocław. Projekt: S3NS Architektura – Igor Kaźmierczak

Dom Przełamany, Oporów, Wrocław. Projekt: S3NS Architektura – Igor Kaźmierczak

Dom Przełamany, Oporów, Wrocław. Projekt: S3NS Architektura – Igor Kaźmierczak

Dom Przełamany, Oporów, Wrocław. Projekt: S3NS Architektura – Igor Kaźmierczak

Dom Przełamany, Oporów, Wrocław. Projekt: S3NS Architektura – Igor Kaźmierczak

Dom Przełamany, Oporów, Wrocław. Projekt: S3NS Architektura – Igor Kaźmierczak

Dom Przełamany, Oporów, Wrocław. Projekt: S3NS Architektura – Igor Kaźmierczak

Dom Przełamany, Oporów, Wrocław. Projekt: S3NS Architektura – Igor Kaźmierczak

Dom Przełamany, Oporów, Wrocław. Projekt: S3NS Architektura – Igor Kaźmierczak

Dom Przełamany, Oporów, Wrocław. Projekt: S3NS Architektura – Igor Kaźmierczak

Dom Przełamany, Oporów, Wrocław. Projekt: S3NS Architektura – Igor Kaźmierczak

Dom Przełamany, Oporów, Wrocław. Projekt: S3NS Architektura – Igor Kaźmierczak

Dom Przełamany, Oporów, Wrocław. Projekt: S3NS Architektura – Igor Kaźmierczak

Dom Przełamany, Oporów, Wrocław. Projekt: S3NS Architektura – Igor Kaźmierczak

 


Zobacz również:Na portalu Archinea prezentujemy projekty nowoczesnych domów, inspirujące wnętrza oraz najciekawsze projetkty polskich architektów.